De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
Profetierne forseglet indtil nu

Kapitel 2


Man kan spørge: Blev de bibelske profetier ikke lukket og forseglet? Jo, de blev – indtil nu! Men de kan naturligvis kun forstås af dem, der har nøglen til at låse dem op. Vi er næsten nået til enden af ca. 6000 års bibelsk historie, som også er enden på en tidsalder! Vi er netop nu på vej ind i verdenskrisen ved slutningen på den nuværende civilisation. I dag står vi ansigt til ansigt med forhold som verden aldrig før har set. Nu er det store spørgsmål, om menneskeheden vil overleve! For første gang i verdenshistorien findes der masseødelæggelsesvåben som kan udviske alt liv på jorden. Regeringsoverhoveder og verdensanerkendte videnskabsmænd har offentlig udtalt, at vi må vænne os til at leve i frygt for menneskehedens udslettelse, og uden at der er løsninger i syne.

Til dem der er fulde af kyniske fordomme imod Biblen, siger jeg: “Biblen er nu jeres eneste håb!” Videnskaben tilbyder ingen løsninger. Politikerne og regeringsoverhovederne har intet svar. Det er kun i Biblen vi kan finde forhåndsviden, om det der snart skal komme – og det vil komme inden menneskeheden gør en ende på sig selv!

Andre modstandere kunne spørge: “Er de fleste af profetierne ikke forældede Gammel Testamente Skrifter som gjaldt for oldtidens Israel, men er uden betydning for vor tid? Svaret er et eftertrykkeligt nej! Disse glødende

5


dynamiske profetier blev – for størstedelen – ikke givet til Oldtidens Israel.
En betydningsfuld bog

Den enkle sandhed er, at disse profetier blev nedskrevet til vore folk og vor tid og ikke for noget tidligere folkeslag eller epoke. De angår verdensforholdene i dag, og derfor kunne de ikke blive forstået før.

En af de mest betydningsfulde profetiske bøger er Daniel. I virkeligheden var Daniel ikke forfatter til bogen der bærer hans navn. Den levende Gud var dens forfatter! Budskabet blev åbenbaret for Daniel af Guds engel. Daniel skrev det ned han hørte, så det kunne blive opbevaret til vor tid.

I slutningen af bogen skrev Daniel: “Og jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: ’Herre, hvad er det sidste (enden) af disse ting?’ Og han svarede: ’Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid … og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige” (Dan.12:8-10).

Daniels profetier var således lukkede, forseglede og låst frem til nu! Men i dag lever vi “i endens tid”. I dag forstår de “forstandige” dem! Men hvem er de “forstandige”? Det er dem der frygter og adlyder Gud – de har nøglen der lukker op til profetierne. Gud siger: “Herrens frygt er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den” (Sal.111:10). Alligevel nægter de fleste, der bekender sig som kristne, fuldstændig at gøre det. Ikke så mærkeligt at de ikke forstår.

Og glem ikke at nøglen, der åbner døren til profetierne, er den viden der oplyser Amerikas og Englands identitet, som den er nævnt i profetierne.

Stop nu op og tænk et øjeblik. Hvis Daniel ikke kunne forstå profetierne han nedskrev – hvis de var “lukket og forseglet til endens tid” – til sidste halvdel af det tyvende århundrede – som englen sagde og Daniel skrev, da var de også lukket for oldtidens Israel. Det var ikke et budskab til Daniels tid.

Tænk nu lidt videre.

Disse profetier kunne ikke være givet til eller være kendt

6


KØB AF LOUSIANNA KØB AF LOUSIANNA – den største territoriale vinding for De Forenede Stater. Den åbnede det vidtstrakte Mississippi bassin og satte det under amerikansk regering. Det er noget af det bedste landbrugsjord i hele verden og meget rig på mineralforekomster. Handelen gjorde yderligere udvidelse mod Stillehavet muligt

af oldtidens konger i Israel. Daniel skrev under kaldæerkongen Nebukadnezars invasion og erobring af kongeriget Juda, i år 604 til 585 f. Kr. Men kongeriget Israel var allerede langt tidligere blevet invaderet og erobret, og dets befolkning fjernet fra Palæstina – transporteret som slaver til Assyrien – i 721 til 718 f. Kr. (2. Kong. 18:18, 23-24), det var altså sket 117 til 133 år tidligerefør end Daniel skrev. Mange år før Daniels bog blev skrevet, var de fleste assyrere sammen med deres israelske slaver

7


emigreret nordvest på, fra oldtidens Assyrien til Europa. Hvor langt mod nordvest de havde slået sig endeligt ned, var dengang ikke kendt. Man omtalte dem som de Ti Tabte Stammer.

Men i dag ved vi det.

I dag er kundskaben, som Daniel skrev (12:4), virkelig blevet stor. Hvor de ti tabte stammer befinder sig, er en af de gamle gåder, som nu er blevet opklaret. Men i Daniels dage var de tabt af syne – som om jorden havde åbnet sin mund og opslugt dem.

Ikke Skrevet til Det Gamle Testementes Israel

Daniels profeti var altså ikke et budskab til Israel, Det Gamle Testementes kongedømme!

Tænk nu videre!

Den var heller ikke et budskab til Det Gamle Testamentes kongedømme Juda. Da Daniel skrev, var jøderne allerede slaver i Babylon. Daniel, der var iblandt slaverne, var en af Judas højest begavede unge prinser, der blev udvalgt specielt til at tjene ved kongens palads i Babylon (Dan. 1:3-6). Daniels anstrengende pligter i hedningekongens tjeneste tillod ham ikke at aflevere dette budskab til de adspredte jødiske slaver. Under slaveriet i Babylon havde jøderne ingen systemer for religiøse sammenkomster eller en præstestand. Intet avistrykkeri – ingen måde at trykke og distribuere litteratur. Desuden var profetierne “lukket og forseglet til endens tid” – vor tid, nu! Daniels bog var ikke et budskab til jøderne på Gammel Testamentelig tid!

Endvidere forstå dette: Det er krystalklart, at disse profetier ikke angår nogen anden tid end vor, vort tyvende århundrede.

Det er også vigtigt vide, at:

Den mest gådefulde bog i hele Biblen er for de fleste Åbenbaringens bog -- men også, at Daniels bog er nøglen til den. Det er kun i Åbenbaringens bog at vi kan finde profetierne om verdensbegivenhederne i den rigtige rækkefølge. Åbenbaringens bog indeholder altså nøglen til at sætte profetierne i den rigtige rækkefølge. Åbenbaringens bog har også været lukket og forseglet indtil vore dage. Vi kan nu forstå, at den levende Jesus er den

8


der åbenbarer – og at det er ham der har fjernet seglene og åbnet den rette forståelse for denne mystiske bog.

Hvor fører alt dette hen? Til den kendsgerning at profetierne generelt blev skrevet og opbevaret til vor tid i dag! Og at ca. 90 procent af alle profetierne faktisk angår denne sidste halvdel af det tyvende århundrede. Og at en af hovednøglerne til profetierne, er vor tids USA’s og Englands identitet i forudsigelserne.

Disse profetier kunne ikke tilhøre nogen anden tidsepoke end netop vore utrygge dage!

Måske er det ikke almindelig kendt, men hverken England eller USA blev verdensmagter før det nittende århundrede. De havde indtil da været små lande, der nu pludselig spurtede frem til national magt og storhed iblandt nationerne, på en måde som ingen andre nationer nogensinde før var vokset og havde mangedoblet deres velstand, naturrigdomme og magt.

Omkring 1804 blev London verdens finanscenter. USA, der oprindeligt udgjorde 13 kolonier, var eksploderet ud af vuggen, da den opnåede at købe det omfattende landområde Louisiana. Derefter udviklede det sig hurtigt til at blive historiens mægtigste nation. Men Storbritannien sprang først ud til storhed og magt, og var frem til verdenskrigene det største imperium, eller statssamfund i hele verdenshistorien.

Kunne disse Stormagter være blevet overset?

Tilsammen havde briterne og amerikanerne over 2/3 – ja, næsten ¾ -- af jordens tilgængelige resurser og rigdomme. Resten af nationerne besad tilsammen lidt over en fjerdedel. Briterne beherskede Oceanerne og verdenshandelen foregik ad søvejen. Solen gik aldrig ned over de britiske besiddelser.

Fortsæt nu tanken.

Kunne de britiske og amerikanske folk være blevet oversete i profetierne, der omhandler verdensforholdene og som fylder en tredjedel af hele Biblen – når ca. 90 procent af alle disse profetier handler om nationale og internationale hændelser i vor tid, nu?

Forbløffende tanke?

Ja, i allerhøjeste grad. Og dog, nøjagtig som profeteret er Englands

9


sol nu gået ned. Som disse samme profetier, der lang, lang tid i forvejen forudså Storbritanniens storhed, har åbenbaret, er England allerede nu blevet reduceret til en anden eller tredjerangs magt.

Og hvad med USA? I dag oplever Amerika, at det har arvet nærmest alle internationale problemer og hovedpiner som findes i denne efterkrigskaotiske voldsverden. USA har vundet sin sidste krig. Selv lille Nord Vietnam holdt stand. Mange andre nationer udmarver Amerikas nationale styrker, “og han ved det ikke”, som Gud forudsagde for længe siden!

På verdensscenen er det vigtigste nu at vide, hvor er de engelsktalende folk, der er omtalt i hundreder af profetier – profetier der levende beskriver deres pludselige opblomstring til national magt, og som åbenbarer årsagen til deres storhed; profetier som tegner et krystalklart billede af deres nuværende internationale dilemmaer; profetier der får os til at spærre øjnene op og se det som nu umiddelbart venter disse nationer – og det der til syvende og sidst skal blive deres endelige status.

10