Hensigten med denne hjemmeside!

Denne hjemmeside er tiltænkt Guds folk som hjælp til efterforskning - designet til at hjælpe alle medlemmer “Tilbage på Sporet” på samme måde som Gud tidligere har ledt.

Hjemmesiden har med den hensigt sammenfattet hele materialet Mr. Armstrong udarbejdede i årene 1978 frem til 1985, da en lignende proces fandt sted i Kirken. Ældre materiale, der stadig blev trykt i perioden, er også medtaget.

Et af problemerne dengang var attituden “lad folk selv bestemme”, i stedet for en villig godkendelse af det Gud åbenbarede. “Lad folk selv bestemme” er selve betydningen af ordet: “Laodicea”. Denne selv samme attitude er i vid udstrækning tilstede i de organiserede Kirker i dag.

Denne vitale lære indeholdt i materialet mellem 1978 – 1985 er sandsynligvis endnu mere nødvendig i dag.

(Note: Hvis du ønsker mere information om den enestående ende-tids, apostolske rolle Hr. Armstrong opfyldte, da kontakt: )