The INCREDIBLE Human Potential
Menneskets Utrolige Potentiale

af Herbert W. Armstrong


Indbundet Udgave 1978


Denne historie giver ny indsigt i det sande evangeliske budskab Jesus Kristus kom med – og forståelse for hvordan den manglende dimension blev holdt tilbage og hele verden blev vildledt.

Alle skriftsteder er oversat efter Den Danske Bibel udgave 1943, hvis andet ikke er nævnt.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Kristi Evangelium blev fortrængt
Kapitel 2 Hvad Indeholdt Kristi Evangelium Egentlig
Kapitel 3 Det Menneskelige Potentiale Endelig Åbenbaret!
Kapitel 4 Præeksistens Før det Materielle Univers
Kapitel 5 Hvad Ledte til Menneskets Skabelse?
Kapitel 6 HVORDAN Gud Planlagde at Reproducere Sig Selv!
Kapitel 7 Svælget Imellem Mennesket og de Åndelige Guds Sønner
Kapitel 8 Er Der En Grund til Ondskaben i Vor Nutidige Verden?
Kapitel 9 Er der en hensigt med Kirken?
Kapitel 10 Hvad Mener Du Egentlig med Omvendelse?
Kapitel 11 Den Menneskelige Natur
Kapitel 12 Er Der Liv Efter Døden?
Kapitel 13 Verdensfred – Hvordan Vil Freden komme


Det er virkelig forbløffende! Det er forblevet uopklaret af videnskaben! Ingen religion har afsløret det! Højere undervisning har aldrig beskæftiget sig med det! Er det muligt at hele verden er blevet ført bag lyset – er blevet nægtet viden om den ærefrygtindgydende hensigt med menneskelivet – og derfor ikke kender VEJEN til verdensfred, eller hvordan den vil komme? Kunne det være sandt, at det virkelige budskab Kristus bragte fra himlen, afslører denne manglende dimension – som bevidst blev fortrængt? Her er det nye syn på Jesu sande evangelium – samt hvordan den manglende dimension blev fortiet og hele verden ført bag lyset.