De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

Indledning


En overvældende omvæltning i verdenssituationen er på trapperne indenfor de næste få år. USA, England, Vesteuropa og Mellemøsten vil blive direkte involveret i volden. Selv om den blev klar over den virkelig hensigt bag verdensbegivenhederne, er det alleede for sent for den del af verden! Hvorfor kan verdens ledere ikke se, at der er noget i gære? Hvorfor er verdens bedste hjerner blinde -- statsoverhoveder, videnskabsmænd, undervisere, redaktører, nyhedsformidlere, bankfolk, industriledere; lederne i forretning- og handellivet har ikke denne viden! Hvorfor?

Fordi deres falske uddannelse har forledt dem og gjort dem blinde for kræfterne der ligger bag verdens gang og retning. Denne verden er blevet opdraget til at ignorere årsager og kun tage sig af virkning! Men verdens problemer og onder er simpelt hen et spørgsmål om årsag og virkning. Der er en årsag til strid og krig; fattigdom, elendighed og dybe skel imellem folk; kriminalitet, sygdom og mentale sygdomme. Men lederne kender den ikke!

En Verdenseksplosion Vil Udbryde

Verdens ledere er produkt af verdens undervisningssystemer, men de blev ikke undervist i de sandheder, der er grundlæggende for den rette kundskab. De mest nødvendige kundskaber findes ikke i undervisningen! De ved ikke hvad mennesket er eller hvorfor det blev til! De ved

iv


intet om hensigten med livet! De fik ikke lært at skelne sande værdier fra falske. De lærte ikke de virkelige forudsætninger for at skabe fred, glæde og universel overflod, ligesom de heller ikke kender grunden til krig, ulykke, forskelsbehandling og verdenskaos.

De forstår ikke, at der er en plan under udarbejdelse her på jorden, og at den er grunden til, at deres folk ledes ad konflikternes veje, der resulterer i en nødlidende og ulykkelig menneskeheds ødelæggelse. Eftersom man ikke kender vejen til fred, kan verden ikke opnå fred. Lederne taler om fred. De erklærer, at de arbejder for fred – imens de giver deres bifald og blinde accept af vejen der fører til krig!

Denne verden er simpelt hen gået i den gale retning.

Denne verden samtykker og fører civilisationen ad vejen der fører til alle verdens problemer.

Vi er nu stærkt på vej til den endelige store eksplosion, der vil drive mennesker til sindssygens grænse. Der er i dag kræfter, der planlægger, programmerer og konspirerer bevægelser som snart vil ende i en eksplosion af vold og kaos aldrig før set, og som aldrig vil ske igen. I dag piller menneskene ved naturens kræfter uden at udvise forsigtighed, uden kundskab, mulighed og visdom til at kontrollere den.

I denne dumhed af tillært ignorance, er det blevet moderne og intellektuelt pirrende, at ignorere den store grundlæggende faktor i al ting; kendsgerningen om hensigten der er under udarbejdelse her forneden, og mesterplanen der er grundlaget for dens udførelse. Det er den usynlige Supermagt der snart vil gribe ind og drastisk ændre historiens kurs – inden menneskeheden sprænger sig selv i luften.

Hvor utroligt det end lyder, for dem der er gennemsyrede af den moderne undervisnings bedrag, så inspirerede universets Almagt for 2500 år siden en mand der hed Esajas til at citere følgende: “Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: ’Mit råd står fast, jeg fyldbyrder al min vilje” (Esa. 46:9-10). Verdensmagterne formulerer deres politik, deres planer, men de kommende år vil føre til

v


lamslående begivenheder, der eksploderer fuldstændig anderledes end nationerne planlægger! Hvorfor?
Aldrig “ramt forkert”

Fordi der er en Almægtig Gud som siger: “Herren kuldkaster folkenes råd, gjorde folkeslags tanker til intet; Herrens råd står fast for evigt, hans tanker fra slægt til slægt… Herren skuer fra Himlen, ser på alle menneskenes børn; fra sit højsæde holder han øje med alle, som bor på jorden; han, som danned (skabte) deres hjerter (sind) til hobe, gennemskuer al deres værk” (Sal. 33:10-15).

Den samme evige Gud sagde: “Hvem vil I ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og se: Hvo skabte disse (stjernerne)? …” og igen: “Se, som dråbe på spand er folkene (nationerne), at regne som fnug på vægt, som et gran vejer fjerne strande … Alle folk (nationer) er som intet for ham, for luft og tomhed at regne” (Esa. 40:25-26, 15, 17).

Den store Gud sørgede for, ved sine inspirerede profeter for ca. 2500 år siden, at profetierne, som fylder ca. en tredjedel af Biblen, blev nedskrevet og bevaret helt frem til vore dage. I dem nævnte han ved navn enhver by og nation af betydning på den tid. Han forudsagde nøjagtigt det der gennem årene ville ske med dem. Og det er blevet opfyldt i hvert eneste tilfælde.

Det som var profeteret skete med Babylon, Tyrus, Sidon, Askelon, Asdod, Ekron; med Egypten, Assyrien, Kaldæa, Persien, Grækenland og Rom. Ikke én af dem er gået ram forbi! Profetierne var nøjagtige.

Nu har den samme suveræne Gud i andre profetier forudsagt, nøjagtigt det der skal ske med De Forenede Stater, Storbritannien, Vest Europa, Mellemøsten og Rusland!

De bedste hjerner – total uvidenhed

Alligevel er de skarpeste hjerner i verden totalt uvidende om de kolossale katastrofer, der venter i nærmeste fremtid. Hvorfor er disse profetier ikke blevet forstået eller troet på? Fordi den afgørende nøgle der åbner profetierne for vor forståelse har været forsvundet. Nøglen der afslører De Forenede Staters og Storbritanniens folk i Biblens profetier.

vi


Denne nøgle er nu fundet! Vi præsenterer den til dem der fordomsfrit er villige til at se og høre.

De profeterede begivenhederne der vil ramme Amerikas og Storbritanniens folk indenfor få år, er pålidelige!

Gud siger: “Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne” (Amos 3:7). Disse kolossale verdensbegivenheder, som vil få de første to verdenskrige til at blegne, vil komme, men ikke før advarslen er blevet gjort tilgængelig for dem som er villige til at se og høre.

vii