De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
Den tabte hovednøgle er fundet

Kapitel 1


Dette lyder måske utroligt, alligevel er det sandt. Redaktører, nyhedsbureauer og udenlandskorrespondenter forstår ikke den egentlige mening med verdensbegivenhederne de rapporterer, analyserer og diskuterer. Regeringsoverhoveder er slet ikke klar over den sande betydning af de rystende verdensbegivenheder de trækkes med. De har ingen forestilling om hvorhen disse begivenheder leder os. Utroligt? Måske utroligt – men alligevel sandt!

Winston Churchill erklærede i en tale til De Forenede Staters kongres: “Det menneske må sandelig have en blind sjæl, som ikke kan se, at én eller anden stor hensigt og plan er under udarbejdelse her nede, en hensigt som vi har den ære at være trofaste tjenere for.” Men han forstod heller ikke denne hensigt! Den store hensigt der for længe siden blev planlagt af universets Mester-hjerne.

Der er en hensigt

Sandheden, skønt ganske upåagtet, er: Mennesket blev sat her på jorden i en bestemt hensigt! Og menneskehedens Skaber sendte sin instruktionsbog sammen med sit produkt, mennesket, for at åbenbare denne hensigt og for at lede mennesket til lykkelig og glædesfyldt fuldbyrdelse. Men menneskeracen forkastede åbenbaringen og vejledningen og valgte at begå fejlene ud fra egne tankers nyttesløse mørke.

Omtrent en tredjedel af denne instruktionsbog er viet til

1


grundlæggende undervisning som åbenbarer fundamental viden, der ellers ville være ukendt og uopnåelig: Viden om hvad mennesket er, hvorfor det er til, hvad dets bestemmelse kan føre til, og hvordan dette kan opnås samtidig med at man lever et lykkeligt liv. Den åbenbarer kendskab til sande værdier i modsætning til falske, og viden om vejen til fred, lykke og overstrømmende velvære.

Med andre ord, den mest nødvendige af al kundskab -- grundlaget for at man kan tilegne sig kundskab ved observation.

Cirka en anden tredjedel af denne bog er viet til historien – til de begivenheder og erfaringer som bidrog til fuldførelsen af hovedplanen gennem de første fire tusinde år af menneskets rejse som dødelig. Disse skal tjene som eksempel, formaning og instruktion for os i dag.

En anden tredjedel, mere eller mindre – fat dette – en tredjedel af vor Skabers åbenbaring til menneskene drejer sig om profetier – nedskrevet historie om fremtidige begivenheder før de finder sted. Disse forud fortalte fremtidige begivenheder åbenbarer den store hensigt som vil blive endeligt opfyldt, når det hele bringes til fuldbyrdelse.

Hvorfor denne uvidenhed

Se nu hvorfor statsoverhoveder, nyhedsanalytikere og vor tids skarpe hjerner ikke fatter den virkelige mening bag verdensbegivenhederne som udformer sig netop nu.

Et rationelt og rigtigt kendskab til den store hensigt, Skaberens mesterplan, til hvor vi i dag befinder os i de begivenheder og større hændelser, der er profeteret – en viden der er afgørende for at forstå vigtigheden og den sande mening med dagens dynamiske verdensnyheder. Uden denne vitale viden vil ingen, hverken nyhedsindsamlere, distributører, eller de der er ansvarlige for regeringernes politik, forstå det der sker i verden eller hvor det vil lede os. Ingen i den slags stillinger har ide om det! Hvorfor?

Der er primært to grunde: 1) De er blevet forført af en falsk uddannelse, der appellerer til intellektuel forfængelighed og derfor fører til fordomsfuld foragt og forkastelse af den guddommelige åbenbaring, som alene kan åbne for denne viden; og 2) nøglen, der er nødvendig til at åbne forståelsen til Bibelens profetier, var gået tabt. Vor tids stormagter har været og er stadig, De Forenede Stater, Sovjetunionen, Storbritannien, Tyskland,

2


Frankrig og andre vesteuropæiske lande. Den afgørende manglende nøgle er ganske enkelt disse stormagters identitet i Biblens profetier! De forbløffende, katastrofale, verdensrystende begivenheder som snart bryder ud over en chokeret, paralyseret og forvirret verden, er direkte forbundet især med USA, England, Tyskland, Vesteuropa og Rusland!

Uden at vide hvordan og hvor disse lande specielt er nævnt i de fundamentale større profetier, er verdens lærde totalt blinde for profetiernes klare og enkle mening. Eftersom denne nøgle har været tabt, er Biblen kommet i miskredit og er derfor forkastet af denne verdens uddannelsessystemer. Evolutionslæren, der ikke er bevist og heller ikke kan bevises, har overtaget dens plads som grundopfattelse. Den er blevet anset for at være den rationelle vej til kundskab.

Dette er en kolossal tragedie! Vore folk har således fra barndommen fået en misvisende og vildledende uddannelse. Selv i en tid med antaget fremskreden rationalisme og oplysning, raver folk faktisk omkring i uvidenhedens, misforståelsens og forvirringens mørke, skæbnesvangert uvidende om den verdensrystende katastrofe de vil blive kastet ud i.

Folk har således glemt og forladt deres Skaber. De har lukket øjne og ører for hans dynamiske åbenbaring som, for ører der kan høre, tordner advarsler der drejer sig om liv eller død, til dem der sidder i ansvarsfulde magtstillinger!

Er det for sent? Sidder vore ledere så fast i deres vildledende og falske uddannelse, så hjernevaskede, at de ikke kan vækkes af deres slummer! Måtte Gud hjælpe os nu! Tiden er ved at løbe ud for os!

Men den alt afgørende hovednøgle er fundet!

Det amerikanske og det britiske så vel som det tyske folks identitet i Bibelens profetier er nøglen. Denne forbavsende viden, der får os til at spærre øjnene op, er det stærkeste bevis på den hellige Bibels inspiration og autoritet! Det er samtidig det stærkeste bevis på den levende Guds højest aktive eksistens!

En spændende, pulserende og levende tredjedel af Biblen er viet til profetier. Og ca. 90 procent af alle profetier angår vor tid nu i den sidste halvdel af det

3


tyvende århundrede! Det er en advarsel til os – til de engelsktalende nationer – der har direkte, livsvigtig betydning. Profetierne bliver levende i det øjeblik dørene til dem åbnes med hovednøglen som nu er fundet! Denne bog vil, for de der har et åbent sind, åbne den hidtil lukkede, livsvigtige tredjedel af hele Biblen. Ingen science fiction var nogensinde så mærkværdig, så fascinerende, så altopslugende, så fuldt pakket med interesse og spænding som denne gribende historie om vor identitet, og vor herkomst.

I I denne bog giver Gud den Almægtige en alvorlig advarsel! De som læser og lægger den sig på sinde, kan blive sparet for tidernes største katastrofe og tragedie, der snart vil ramme os. Hvis vore folk og deres regeringer ville vågne, lytte og vende tilbage til vor levende Gud, så kunne vore lande blive fritaget for trængslerne.

Måtte Gud hjælpe os til at forstå!

4