Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Et Sidste Blik på “Nekrologen” over Vor Verden

Kapitel 2


Inden vi ser på det, der virkelig vil blive realitet – en fredsfyldt, lykkelig og glædesfyldt verden af i morgen – lad os da kaste et sidste blik på jordens “nekrolog”, som er resultatet af menneskenes handlinger. Lad os kaste et sidste blik på undervisning, videnskab, teknologi, handel og industri, regeringer, de sociale ordninger og religionerne.

Der er selvfølgelig mange, der kun ser glans, glamour og flitterstads i nutidens verden og mener at alt er godt. De ser kun de kortvarige fornøjelser og lukker øjnene for realiteternes kolde kendsgerninger. Andre, der er mere bevidste om den verden de lever i, forsøger at flygte til afsides liggende uspolerede områder, der er i økologisk harmoni og hvor de kan begynde forfra “væk fra det hele”. Imidlertid er der ikke nogen virkelige steder at tage hen – husk på manden der, før Anden Verdenskrig begyndte, troede, at det sikreste sted ville være Guadalcanal?

Undervisningen Dekadent

Kast nu et realistisk blik på denne verdens civilisationer.

Først den moderne undervisning fordi den er ophavet – Alma mater – der har udklækket videnskabsmændene, lederne i industri og handel, politikere, regenter og lederne af den moderne sociale orden og teologerne.

Vor verden er, det vore ledere har gjort den til. Og lederne er produkt af den moderne undervisning. Undervisning bliver i Encyclopaedia Britannica defineret som et system, der af voksne ledere i samfundet bruges til at overføre deres filosofier, ideer, traditioner og kultur til den opvoksende generation. Undervisning er, og har igennem århundreder været hedensk i sit inderste væsen, oprindelse og karakter. Det akademiske system blev grundlagt af den hedenske filosof Platon.

Det nittende og tyvende århundrede opsugede den germanske rationalisme i undervisningens inderste væsen – en opfattelse der anser menneskeligt ræsonnement som hovedkilde til kundskab og bedømmelse. Der har været en farlig drift mod materialisme og kollektivisme. Gud er ude af billedet. Åbenbaring er afvist. Oldtidens tro på gnosticisme, der betyder ’vi ved’, blev afløst af agnosticisme der betyder at ’vi ikke ved’ (vi er ignoranter!). Denne uvidenhed bliver forherliget som kundskab. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer! Se Romerbrevet 2:22 i Biblen.

Moderne undervisning træner studerende, så de kan tjene en løn i professioner, erhverv og kald – men undlader at lære dem hvordan de skal leve! Den begår en forbrydelse i at udvikle maskinen uden at udvikle mennesket.

I den moderne undervisning finder vi foreviget de falske værdier, en fordrejet historie, en forkvaklet psykologi, pervers kunst og videnskab og uduelig kundskab.

En ledende ekspert indenfor undervisnings psykologi, dr. Donald M. Dozer (professor emeritus i historie på Californiens Universitet i Santa Barbara) skrev for nylig i en artikel “Undervisningens Humbug”, følgende:

Vor æra er domineret at halve sandheder, og årsagerne til denne situation er multiple, ikke mindst dem, der kan tilskrives processerne i højere uddannelse.

“Amerikanske Universiteter,” tilføjede han, “er besat med en mani af sensationalisme og vulgærhed. Nye kurser i eskatologi (Red.: Læren om verdens undergang og den yderste dom: Google) maskeret som sociologi, antropologi og litteratur har indtaget respektable platforme i aulaerne… Eftersom studerende er blevet stadig mere involveret i planlægningen af curricula, har man støttet deres ide, at indholdsrige kurser hæmmer deres kreative impulser og udgør en gene for dem. Dette har ført til en mangfoldiggørelse af skoler med kreative studier, der hellere skulle kaldes skoler for udisciplinerede studier, hvor forelæsere skyes som ’spidsborgerlige’ og studenterne uddanner sig selv i ’rap’ møder” (The University Bookmann, winter, 1978).

Træet kendes på sine frugter. En forvirret, ulykkelig og ængstelig verden i kaos, indbyrdes uenighed, fyldt med hjertesorg, frustrationer, opløste hjem, ungdomskriminalitet, forbrydelse, sindssyge, racehad, oprør og vold, krig og død; blottet for ærlighed, sandhed og retfærdighed; nu konfronteret med udryddelse ved menneskegjort destruktion – det er frugterne af moderne undervisning.

Gud kalder denne materialistiske kundskab for dårskab – “Denne verdens visdom er nemlig dårskab i Guds øjne…” (1. Kor. 3:19).

Hvad er da årsagen til denne dårskabsundervisning?  Menneskets “dag” som gælder fra menneskets skabelse til Kristus kommer igen for at herske – har været en periode på 6000 år, hvor Gud dømte menneskenes verden – undtaget dem han kaldte – til at være afskåret fra Gud og hans åbenbarede kundskab. Menneskenes kundskab uden Guds Hellige Ånd har været begrænset til kun at omfatte den fysiske og materialistiske verden.

Det første menneske, Adam, fik således valget imellem at opnå begrænset kundskab eller underlægge sig Guds regering (og dermed modtage Guds Hellige Ånd) – han valgte det første. I virkeligheden er det naturlige menneskesind, der kun har menneskeånden i sig, kun halvt færdigt -- vi vil forklare menneskenaturen senere. Mennesket behøver Guds Ånd så vel som den menneskeånd det fik ved fødslen.

Vor tids intellektuelle undervisning er moden til at blive kasseret. Den vil blive erstattet med rigtig og sand undervisning i morgendagens verden. Dette nye system er allerede blevet introduceret og er, ligesom det legendariske sennepsfrø, allerede ved at blive spredt rundt om i verden – hvor unge mænd og kvinder lærer de sande værdier; hensigten med menneskelivet; hvordan fred, velstand, lykke og et rigt liv opnås. Alt dette er gjort muligt ene og alene gennem den Hellige Ånd, der giver åndelig forståelse. I morgendagens verden vil denne sande undervisning gøre en ende på analfabeter, og den vil dække jorden ligesom vandet dækker oceanerne.

Videnskab og Teknologi

Nutidsmenneskene anser den moderne videnskab som frelsen, der skal redde verden fra fattigdom, uvidenhed, sygdom og ulykkelighed – og afventer med ærefrygt, at de lærde løser alle problemerne.

Videnskab og teknologi sammen med handel og industri lover en magisk “trykken på knapper” drømmeverden med fritid, luksus og økonomisk uafhængighed.

Men den moderne videnskab har fuldstændig undladt at oplyse hensigten med menneskelivet og forklare den sande mening. Menneskeheden er stadig uvidende om de sande værdier. Videnskaben kender ikke vejen til fred! Den har ikke kunnet befri verden fra fattigdom, sult, sygdom, angst, bekymring og ulykkelighed. Den har ikke afskaffet opløste hjem, kriminalitet, sindssygdom og amoralitet.

En realistisk undersøgelse af moderne videnskab fører kun til skuffelse. Videnskaben og teknologien begrænser deres interesse til det mekaniske og materielle. Hensigt og mening med menneskeliv? De sande værdier? Vejen til fred, lykke og glæde? Disse grundlæggende spørgsmål omkring menneskenes velbefindende er ikke deres anliggende! Disse vigtige punkter ligger udenfor deres område.

Endnu et blik på effekten af deres handlinger -- på frugterne. Det er sandt, vi beundrer de accelererende opfindelser og produktionen af indviklede mekaniske arbejdsbesparende hjælpemidler, og de spektakulære underholdnings og morskabs opfindelser.

Men, vi kan altså også konstatere, at folk ikke har lært at bruge de mange timer, dage og ugers fritid til gavnlig udnyttelse. Resultaterne er her stigende lediggang, dovenskab, aversion mod at arbejde, begær, ønske om mere og mere – og utilfredshed med det, når det først er blevet opnået! I praksis viser de sig at være tomme værdier, som ikke bringer lykke.

Vi kan også observere et voksende udsnit af unge, der, med penge til at spendere og intet andet end lediggang, frustration og udsigt til en håbløs fremtid, begynder at tage drugs, vender sig til vold og amoral, og alt for ofte ender med selvmord!

Endelig kan det konstateres, at bidragene fra den moderne videnskab og teknologi, hovedsageligt er gået til produktion af stadig mere skræmmende våben til masseødelæggelse. Tryk på knapper verden? Ja, i dag kan to mænd hver især trykke på en knap og to hele kontinenter vil blive ødelagt, og dette ville kulminere i den endelige udslettelse af menneskeheden.

Moderne videnskab afsløres som en falsk messias – den er i virkeligheden et Frankensteins monster, der truer med at ødelægge den menneskehed, der skabte den.

Handel og Industri

Vender vi os til områderne for handel og industri, er det rigtigt, at vi kan finde mange eksempler i udviklingen, der bevæger os til henrykkelse og beundring. Her finder vi overraskende opdagelser, der ville få folk, der levede for hundrede år siden – hvis de pludselig kunne komme tilbage til livet – til at gispe efter vejret af forbavselse og forundring.

Telefonen, radioen, television, farvefilm, bilen, jernbanetog der kører tæt ved 200 km i timen, kæmpe olietankere, jetfly, rumskibe der hvirvler astronauter rundt om jorden på 90 minutter og sender mennesker til månen og tilbage igen. Ubemandede rumfartøjer der tager nærbilleder af Mars og Jupiters overflade, mekaniske tingester og moderne elektriske opfindelser, den utrolige moderne computer – bare for at nævne nogle få.

Handel og industri er enklaver i en hurtig, pulserende verden med højt gearet aktivitet. Kan alle disse magiske produktioner virkelig være af det onde? Nej – men de fleste af dem bliver udnyttet til både onde og gode hensigter.

Hvis vi ser nærmere på disse vibrerende, højtryks aktivitets områder baserede på konkurrence og grådighed – der som regel i deres reklamer appellerer til forfængelighed og forkerte ønsker, ved hjælp af uærlige og falske billeder, bedrag og uhæderlig fremstilling -- er motiveringen at yde mindst muligt for størst mulig pris!

“Er ærlighed den bedste politik?” En overraskende undersøgelse stillede dette spørgsmål til 103 forretningsledere – alle på højt niveau i deres fagområde. Et overvældende flertal tvivlede på, hvorvidt en strikt ærlig politik ville sætte en mand i stand til at komme til top i forretningsverdenen. Kun to svarede “Ja,” og den ene af dem indrømmede, at han var naiv.

En af dem sagde: “Folk der ikke snyder opnår intet.”

“Igennem 30 år,” sagde en anden, “har jeg kun mødt tre mænd der nåede ledende stillinger uden snyderi, og jeg indrømmer, at jeg ikke er en af dem.”

“Des højere en overordnet stiger på ledelsesstigen,” sagde en tredje, “desto større er chancen for, at han vil bruge snavsede metoder.”

En vurdering af moderne forretningsmetoder afslører egoistiske motiver, tilsidesættelse af kundernes interesser, skarpe metoder, uærlighed og “hund æder hund” konkurrence! Man lægger bestemt ikke vægt på sande værdier eller bekymrer sig for andres velfærd og velbefindende, der ellers kunne medvirke til en lykkeligere verden.

Regerings Området

Politikere, der færdes i regeringssfæren, siges at være til offentlighedens tjeneste. De hævder at være “offentlige tjenestemænd.” De sidder i stillinger med autoritet og magt. De udarbejder love der regulerer og regerer folket. Det er i deres magt at regulere og lede samfundet, og de gør det, til det det er. De er folkets ledere.

Retter vi søgelyset mod regeringerne i vor moderne verden, bliver vi igen mødt med nedslående og sørgelige desillusioner. I dag som i oldtiden søger alt for mange af dem, der vælger stillinger med magt over byer, stater, distrikter og nationer, fordi de der har udsigt til store indtægter. De giver sig ud for at være offentlige velgørere, men deres indre motiver er ambitioner om personlig magt og rigdom.

Den moderne verden har mere eller mindre frembragt tre former for regering. Hver især lover de fred, lykke og velstand til folket. Vi kender dem fra: 1) Frankrigs og De Forenede Staters republikker; 2) Svensk og Britisk type på begrænset kongedømme; 3) og den ateistiske kommunisme.

De er alle baserede på systemer, der hviler på industri og udbredelse af undervisning, og alle er baseret på den teori, at ethvert individ har ret til at få del i udbyttet fra videnskab, industri og moderne liv.

Men det vi alt for ofte møder er egoistiske og grådige mennesker med overdreven forfængelighed og en ambitiøs trang til at herske. De intrigerer for at komme med i kapløbet om magt, personlig storhed og rigdom. I disse lederkredse opdager man hemmelige aftaler, bestikkelser, amoral, bedrag og ukontrolleret uærlighed.

Regeringer lover fred – men går i krig. De lover folket fordele, som folket selv må betale tillige med de overdrevne omkostninger ved regeringen. De beskatter folket. Regeringers løfter er tomme. Folket er som bønder i et spil skak, de må punge ud for at kunne få lidt tilbage. I menneskenes regeringer kan vi ikke finde nogen som helst oplysning om meningen med livet eller de sande værdier.

Den Sociale Orden

Hvad med civilisationen? Hvis nogen hentydede til en mulig overraskende verdensomspændende katastrofe som kunne ødelægge civilisationen, hvordan ville reaktionen da blive?

Folk ville rædselsslagne udbryde, ”Ødelægge civilisationen?” som om det betød ødelæggelse og enden på alt – alt det folk har at leve for.

Folk opfatter civilisationen som totalsummen af alt det gode som menneskeheden har kæmpet for igennem tiderne. De opfatter civilisationen som et højtudviklet, næsten perfekt, intelligent og velfungerende menneskesamfund – at civilisationen er kulminationen på de menneskelige fremskridt! Måske har du selv den opfattelse.

Men er denne verdens civilisation virkelig så god?

Selv om facetterne i menneskelivet og dets organisation, som vi har undersøgt, har forårsaget desillusion, vil vi sikkert kunne acceptere, at den sociale orden er god – den har da tydeligvis bragt store menneskelige fremskridt – ja, den er et stolt monument over udviklingen. Lad os da se bag scenen. Lad os rette sandhedens søgelys på civilisationens sociale orden.

Først vil vi se på de overbefolkede nationer, hvor langt over halvdelen af verdens befolkning lever – Kina, landene i Sydøst Asien og Indonesien, Indien, de arabiske lande i Mellemøsten, det meste af Afrika så vel som Sydamerika. Hvad ser vi der? Analfabetisme, uvidenhed, tilbageskridt, sult og sygdom; folk der lever i ufattelig fattigdom, snavs og elendighed og i ubeskrivelig stank. Ofre for sult og vidt spredte sygdoms epidemier – mange steder dør halvdelen af spædbørnene i deres første leveår. Stakkels mennesker i elendige boliger, dårlig ernæring og dårlig påklædning.

Er denne del – størstedelen – af denne verdens menneskehed eksempel på fremskridt? Er det en kultur der er værd at bevare?

Fokuser nu sandhedsprojektøren på de velstående nationer. Kan vi i den vestlige verden finde en social orden, der er bygget på forståelse af hensigten og meningen med livet… en kultur der stræber efter sande værdier, der leder til universal lykke?

Desværre er det stik modsat. Selv i selskabelige funktioner og kontakter – specielt imellem eliten i samfundets højere lag – findes glædesløs konkurrence i snobberi og forfængelighed over klasseforskelle, race diskrimination, religiøs snæversyn, egoistiske motivationer.

Se på underholdning og adspredelse. Det fremherskende tema i film og television er ulovlig sex, vold og mord. Unge tolv til femtenårs lytter til slagmusik, vrikker og overgiver sig i en virtuel galskab til rockmusik. Børn begynder at have faste kærester omkring tolv tretten års alderen, og en ny moral med teologisk mærkat er blevet til “forståelse” overfor sex før ægteskab, utroskab og perversion.

Ungdom, der kun kan se en håbløs fremtid for sig, hengiver sig til kriminalitet og som protest imod samfundet organiserer de sig i bander.

I dag er én ud af ti mental syg. Kriminalitet og vold er opadgående. Skilsmisser lister sig ind over den vestlige verden (et af hver fjerde giftermål ender med skilsmisse) og resultatet er opløste hjem fyldte med frustrationer. Selv de der “stiger mod succesens tinder” – millionærerne – stræber utrætteligt efter flere millioner -- aldrig tilfredse med det de har.

Denne verdens civilisation er mental, moralsk og åndelig syg! Den har intet tilbud om liv, kender ikke de sande værdier og kender ikke den sande mening af ordet “succes”.

Denne verdens civilisation har gjort baglæns “fremskridt”. Den er blevet dekadent, rådden, elendig, sjofel og er nu godt i gang med sin egen ødelæggelse!

Men fremtiden er ikke uden håb. Denne nuværende verden vil blive udskiftet – i vor tid – med den lykkefyldte, glædelige, fredsfyldte morgendagens verden.

Hvad har Religion Ydet?

Jamen, så kan vi vel forvente at finde oplysning om hensigten med livet i religionen? Finde de sande værdier og de rette veje som kan føre denne verden til at blive en bedre verden – en lykkelig verden – en fredfyldt verden.

Her må vi da kunne finde en opløftende og stabil indflydelse på samfundet.

Selv om det er chokerende og utroligt, så er fakta, at når vi fokuserer undersøgelsen på kendsgerningerne og studerer dem realistisk og med åbent sind, så finder vi her den mest kvalmende desillusion af dem alle.

Selv om vi modstræbende indrømmer det, så opdager vi, at de etablerede religiøse organisationer der bekender sig til Jesu navn og lære, underviser det diametralt modsatte af det han lærte, og fordømmer skikkene han praktiserede!

Vestens kirker er konfuse og delte i deres opfattelser. De har ikke omvendt og frelst eller reformeret hele verden, som de hævder at være kommissioneret til. Hvis det var deres mission, så har de nærmest fejlet totalt.

Metodist biskop Harzen G. Werner sagde engang: “Sekularismens hede vinde har udtørret os. Vi der skulle overvinde verden, er blevet overvundet af den.”

“Kirken,” sagde rektor for Harvard Guddommelige Skole, Dean Miller, “har simpelt hen ikke den skarpe klinge (den har smidt Biblen -- det ’toæggede sværd’ bort). Den har antaget nutidens kultur og er gennemsyret af den.”

Og Yales præst, Hr. Coffin er enig, “Kirkens mænd, vi er dygtige til at ændre vin til vand – til at udvande religion.”

Denne verdens såkaldte kristendom har antaget Kristi navn – den har forkyndt at Jesus af Nazaret var Kristus – har forkyndt et budskab om Kristi navn og Hans Person – men de har forkastet det evangelium Gud sendte til hele menneskeheden med ham – det evangelium Jesus selv forkyndte.

Kast et blik på andre religioner i verden – buddhisme, shintoisme, taoisme, confucianisme, islam, hinduisme og mange andre. I de fleste af landene, hvor disse religioner accepteres, finder vi analfabetisme, fattigdom, degeneration, elendighed, lidelse og fortvivlelse – som regel ganske ulykkelige mennesker. Ingen af disse religioner har skabt en lykkelig verden. De har givet anledning til krige, had og vold.

Hvor er vi NU?

Vi har vurderet de store facetter i den moderne civilisation – denne verdens undervisningssystemer, videnskab og teknologi, handel og industri; dens regeringssystemer, sociale orden og dens religioner, med andre ord den civilisation mennesket har udviklet under Satans indflydelse. Og vi har kunnet konstatere, at de alle er forkastelige – onde og dekadente. De er modne til at blive afskaffet. Menneskets 6000 år er ved at nå til enden. Men den Evige Gud vil snart indføre den utopiske verden med fred og lykke!

Og hvor har civilisationens hovedveje da bragt os hen? Hvad er den egentlige status i det tyvende århundredes “fremskridt”? Hvad er verdens status i dag?

Just dette… Når vi kaster et hårdt, koldt og realistisk blik på tilstandene på denne jord og på det der foregår, peger de uvilkårligt mod en forestående verdens krise med nuklear krig, sult, ukontrollable epidemier, kriminalitet, vold og menneskets udslettelse.

Mennesket har ingen løsning!

Des længere tid der går, desto mere destruktiv bliver menneskets anstrengelser.

På trods af alt dette vil absolut utopi snart – i vor tid – kontrollere denne verden, og vi vil opleve verdensfred. Sygdom vil blive udryddet; styrke og godt helbred genindføres; rigtig undervisning i hele verden vil afløse uvidenhed; velstand i stedet for fattigdom; gråd og jammer vil blive vendt til lykke og glæde!

Utroligt? Hvorfor dog det?

Ja, hvorfor skulle vi have en verden, hvor over halvdelen af befolkningen lever i yderste uvidenhed og fattigdom, omgivet af sygdom og lidelse, i snavs, elendighed og usselhed? Hvorfor skulle landene – selv vore velstående vestlige nationer – være fulde af sygdom og lidelse; være plagede af kriminalitet, vold og optøjer; opløste og ulykkelige hjem, ungdoms kriminelle fra kriminelle forældre, frustrationer uden håb for en bedre fremtid?

Hvorfor?

Kan du forstå det? Kan vi ikke forstå, at der er en årsag til alle virkninger? Hvorfor kan folk ikke indse og forstå årsagen til denne degeneration?

De To Alternativer

Lad os dog indse det. Lige her og nu er der to alternativer. Enten er der en Højeste Levende Gud med total intellekt og magt, der snart vil gribe ind i denne verdens affærer og frelse menneskeheden fra sig selv; eller hvis dette ikke er tilfældet, vil truslen om den forestående udryddelse, som vi har beskrevet i det foranstående, uundgåeligt snart finde sted.

Der er ikke andre muligheder.

Man kan vende det blinde øje til de eksisterende kendsgerninger og sige, ”Åh, hold op! Jeg kan ikke se, at denne verden er værre end den altid har været – ingenting vil ske. Hvis vi bare ignorerer tilstandene og holder op med at bekymre os, så vil det sikkert gå i sig selv igen.” Men tilstandene og tendenserne vil ikke bare forsvinde af sig selv, der skal være en årsag!

Skriftstederne i den Hellige Bibel, Guds inspirerede åbenbaring til menneskeheden, har forudsagt vore dages tilstande og tendenser. Den forudsiger kommende fred på jorden – universal velstand – lykke og glæde – sand utopi!

Dette er de gode nyheder om morgendagens verden.

Det er fuldkommen sikkert. Det er sikkert, fordi det ikke afhænger af mennesker eller noget de kan udføre. Det afhænger af Gud, og han vil, på trods af det oprørske menneske, indføre denne utopi. Mennesket ville svigte – som sædvanlig -- ville ikke slå til. Gud svigter aldrig!