Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Forestil Dig Fremtidens Verden!

Kapitel 6


Vi har dækket nogle af regeringsorganisationerne, der vil styre morgendagens verden.

Forestil dig de forandrede forhold!

Se nu på de løste problemer!

Kast et blik på en verden uden analfabetisme -- uden fattigdom, ingen tørke og sult -- en ny verden hvor kriminaliteten er i hurtig aftagende, hvor folk lærer ærlighed, renhed, menneskelig venlighed og glæde – en verden med fred, fremgang og et rigt liv.

Løsning på Befolkningseksplosionen

Gud forudsiger store reformer overalt i den vidunderlige utopiske æra, som han lover snart vil brede sig på denne jord.

Kan du forestille dig en verden, der strider for at få løst menneskehedens mest påtrængende problemer.

Den største og mest frygtede fare der truer i dag, er befolkningseksplosionen. Voksende befolkninger i alle nationer overgår hurtigt verdens mulighed for at kunne ernære dem.

Og det er de underudviklede lande i verden, der har den største befolkningstilvækst – disse ulande der i forvejen er fattige, analfabeter, plaget af sygdomme og overtro. Glem ikke, at kun 10 % af jordens overflade er opdyrkelig landbrugs land. Og de sidste tal fra UN indikerer at verdens befolkning vil blive fordoblet på 34 korte år.

Dette uheldsvangre pres er et af dagligdagens virkelige problemer i vor tid.

Gud har løsningen, og den er utrolig simpel. Det meste af jorden skal simpelthen opdyrkes. Indskrænk de bare bjergskråninger hvor sneen fyger og jævn de stejle klipper. Løft nogle af de dybe ufrugtbare ørkendale, forandre mønsteret i verdens vejrlig, gør ørkenerne grønne og frugtbare. Gør store områder tilgængelige, såsom Kalahari Ørkenen, bassinet omkring Chad Søen og Sahara i Afrika, Gobi Ørkenen i Asien og de støre amerikanske ørkener. Gør de uendelige områder frugtbare i Mongoliet, Sibirien, Saudi Arabien og i mange af de vestlige stater i USA.

Optø de dybe ispakninger og snedriver, permafrosten og tundraen i de enorme og næsten ubegrænsede områder i Antarktis, Nord Amerika, Grønland, Nordeuropa og Sibirien.  Niveller den frygtindgydende Pamir Knot, giganterne i Himalaya, Atlas, Taurus, Pyrenæerne, Rockie Mountain, Sierra og Hindu Kush – jævn de høje toppe i Andes Bjergkæden sammen med alle de andre utilgængelige, tårnhøje og ubeboede bjerge på jorden.

Sørg dernæst for sagte, mild og god regn i balance med årstiderne.

Hvad sker der da?

Mange trillioner hektarer af utrolig frugtbar, vidunderlig produktiv landbrugsjord vil pludselig være til rådighed, og venter kun på at blive opdaget og bearbejdet.

Umuligt?

Ja, for mennesker.

Men se på Guds løfter. “Frygt ikke, Jakob, du orm, Israel, du kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra Herren, din genløser er Israels Hellige.

“Se, jeg gør dig til tærskeslæde, en ny med mange tænder; du skal tærske og knuse disse bjerge, og høje skal du gøre til avner; du kaster dem, vinden tager dem, stormen hvirvler dem bort. Men du skal juble i Herren, rose dig af Israels Hellige.

 

“Forgæves søger de arme og fattige vand, deres tunge brænder af tørst; jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud. Fra nøgne høje sender jeg floder og kilder midt i dale; ørkenen gør jeg til vanddrag, det tørre land til væld.

“I ørkenen giver jeg cedre, akacier, myrter, oliven; i ødemarken sætter jeg cypresser tillige med elm og gran, at de må se og kende, mærke sig det og indse, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige skabt det” (Esa. 41:14-20).

Frugtbare Ørkener Vandet med Rent Vand

Kan du se denne fabelagtige scene for dig? Ørkener der grønnes, frugtbare haver og marker med træer, buske, klukkende kilder og vandløb; bjerge der er blevet jævnet og gjort beboelige.

Læg mærke til hvordan Gud beskriver disse tilstande mange steder i Biblen.

“Da springer den halte som hjort, den stummes tunge jubler; thi vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemark; det glødende sand bliver vanddrag, til kildevæld tørstigt land. I sjakalers bo holder hjerte rast, på strudsenes enemærker gror rør og siv” (Esa. 35:6-7).

Læs hele kapitlet 35 i Esajas’ bog.

Gud siger, ”Ørken og hede skal fryde sig, ødemarken juble og blomstre, blomstre som rosen og juble, ja, juble af fryd…” (versene 1-2).

En tør og støvet slugt dybt inde i et massivt bjergområde imellem Bakersfiels og Los Angeles, Californien, blev for nogle år siden ramt af et mindre jordskælv. Ejerne af det lille feriested, der var nærmest glemt og næsten aldrig besøgt på grund af områdets mangel på vand, overvejede at lukke og flytte væk derfra.

Pludselig blev stedet ramt af en serie jordrystelser, der spredte sig i de golde bjerge og et øjeblik efter at jorden gyngede og klagede sig under fødderne på dem, hørte de en svag gurglende lyd. De løb hen til den udtørrede støvede bæk, der engang løb igennem deres ejendom, og blev aldeles forbløffede da de så vandet komme. Efterhånden som bækken blev vasket ren, blev vandet krystalklart og rent, det var sundt og frisk drikkevand.

Det er vel ikke nødvendigt at fortælle, at de startede forretningen igen.

Jordskælvet havde på en eller anden måde åbnet en underjordisk vandåre der sendte kaskader igennem deres ejendom.

Forestil dig de uendelige områder der findes her på jorden. Lyder det utroligt at Gud skulle kunne gøre dem til blomstrende haver? Hvorfor dog?

Bjergene blev skabt. Store magtudfoldelser skabte gigantiske omvæltninger, kæmpe revner og skred i jordens overflade. Massive granitblokke blev slynget op i luften – jorden gyngede og vaklede under det største jordskælv i dens historie. Bjerge blev dannet – de kom ikke af sig selv.

Den Almægtige Gud, bjergenes skaber (Amos 4:13; Salm. 90:2), vil reformere dem – vil genskabe jordens overflade.

Læs om de store jordskælv der vil komme og som vil blive direkte årsag til en stor del af rehabiliteringen af jordens overflade. (Se Åbenb. 16:18; Zak. 14:4.) Gud siger, “Bjergene skælver for ham, højene står og svajer…” (Nah. 1:5).

Landindvindinger fra Havene

Mennesker er klar over at store dele af verdens rigdomme ligger på oceanernes bund. Olie, guld, sølv og dusinvis af mineraler – alle udenfor menneskers rækkevidde i dag. De ligger uberørte dybt under de store oceaner. Selv havvand indeholder en stor mængde guld, og de største lagre findes under oceanerne.

Mange kyster hærges af tidevandets aktivitet – endeløse bølgeslag æder gradvist af landet. De lave områder i Europa, især Holland, består i stor udstrækning af land der er indvundet fra havet.

Tænk på de trillioner tønder ekstra land til menneskehedens rådighed, hvis verdenshavene blev indskrænket i omfang. Og Gud siger, at det vil ske. Læs her, “Herren udtørrer Ægypterhavets vig og svinger hånden mod floden i sin Ånds vælde; han kløver den i syv bække, så man kan gå over med sko” (Esa. 11:15).

Det lyder utroligt – men er det ikke!

I De Forenede Stater er man i dag klar over, at vandmanglen bliver kritisk. Vand ødsles i skræmmende omfang, industriernes enorme forbrug, forurening, de ubegrænsede mængder alle personer bruger dagligt -- alt sammen grund til at vand bliver knap.

Derfor planlægger man enorme opdæmninger – utrolig dyre saltvands konverteringsanlæg opføres, selv om omkostningerne ved indvinding af havvand til drikkevand er fuldstændig uoverkommelige. Men Gud beskriver en vidunderlig æra med opdagelser og opfindelser i morgendagens verden – hvor store arealer af jorden indvindes og sættes i produktion.

Problemerne ved befolkningseksplosionen er virkelige og mangfoldige. Ikke alene står millioner af mennesker til at sulte i den nærmeste fremtid, men regeringsledere indser også, at der er endnu værre problemer på vej. Fødevarekrige.

Se det der skete i Indien. Regeringstropper blev sat ind imod 100.000 mennesker, der rejste sig i protest da man ville slagte de “hellige” køer i deres land – slagtningen var et forsøg på at holde sulten fra livet hos de samme oprørere.

Faktisk er der mere kvæg i Indien end i USA. Alligevel spiser man dem ikke på grund af religiøse overbevisninger. Kvæget vandrer rundt i marker, i landsbyer og byer og æder fænomenale mængder af mad, noget af det der kunne blive fødevarer til mennesker. Kvæget anvendes ikke i nogen konstruktiv hensigt overhovedet.

I tillæg til dette gjorde en langvarig tørke og frygtelige oversvømmelser for nogle år siden manglen på korn værre end normalt. (Halvdelen af Indiens høst tabes pr. tradition på grund af manglende transport og oplagringsfaciliteter samt gnavere og utøj; ud over det der forsvinder til de sorte markeder.) Derfor bad Indien om hjælp fra USA.

Den største flåde i fredstid blev stablet på benene – over seks hundrede skibe – de gik i pendulfart imellem indiske og amerikanske havne indtil de enorme lagre af hvede i USA var udtømte. Men hungersnøden blev kun stoppet i en kort sæson. En katastrofe i Amerikas hvedebælter kunne have truet med hungersnød i de Forenede Stater – fordi lagrene var tomme.

Men hvad med de kommende år?

Regeringsledere frygter store fødevarekrige – hvor enhver nation kæmper for at få del i de svindende overlevelsesmidler – føde og vand.

Frygtede Sygdomme og Epidemier

En frygtelig “løsning” på befolkningseksplosionen kan netop nu være under udvikling, med mindre Gud afværger den.

Samtidig med den voksende dårlige ernæring og sult kommer den makabre trussel om massive verdensomspændende sygdomsepidemier. Folk i sundhedssektorerne advarer allerede nu om uoverskuelige kolera, tyfus, tuberkulose, influenza og endda den rædselsfulde “sorte død” epidemier. Ligesom dem der kostede mange millioner liv i Europa fra 1500’tallet til det 17. århundrede og den store plage der hærgede i England i 1664 og 1665.

Gud siger, at sygdom til sidst vil blive udryddet.

Det er det udtalte mål, som læger og farmaceutiske industrier har sat sig i vore dage, at opnå den endelige sejr over menneskehedens dårligdomme og sygdomme.

Lægevidenskaben leder efter helbredelse for sygdomme – kure for influenza og almindelige forkølelser – helbredelse for kræft, sclerose, hjertesygdomme, gigt, døv- og blindhed, epilepsi og alle andre smertefulde lidelser mennesker lider af.

Vi bør forstå betydningen af ordet “kurere.” Er du klar over at kurene for sygdomme, kun opnår at sætte Guds love ud af kraft? Det betyder, at man ignorerer årsagen – det tillader folk at fortsætte med det som forårsagede sygdommen –  det behandler kun virkningen, effekten. Det betyder fortsat brud på naturens love, som Gud indførte i menneskenes krop, samt forsøg på at undgå straffen.

Men Gud viser i Sin Bog, at i Hans Rige vil han lære folk at adlyde naturens love – dem der forårsager sygdom, hvis de ikke overholdes. Med andre ord, at holde op med at synde – synd defineres nemlig som brud mod Guds Love (1. Johs 3:4).

Gud afslører en stor virkning fra landets stigende produktion, og fra overfloden af rigtige og gode fødevarer – der tillige med den rette kundskab og undervisning – vil give godt helbred til alle.

Bevidste lægers drøm kan ende med at gøre dem arbejdsløse, hvis der opfindes kure for alle lidelser og sygdomme. Men lad os være ærlige! At ignorere grunden og alene kurere effekten – og stiltiende opfordre folk til fortsat at forårsage deres sygdomme ved ikke at oplyse dem -- vil forevige læge professionen. Kan vi opnå utopi med folk, der gør sig selv syge og bliver i deres selvbedrag forsikrede om, at “lægevidenskaben” kan fjerne straffen? 

I Guds nye verden af i morgen, vil der dog også være behov for læger. Men de skal lære folk at holde sig raske, ved at undgå det der forårsager sygdom. Dette vil kræve et komplet nyt medicinsk pensum – og da vil de ikke længere blive kaldt medicinske studier. En virkelig god læge ven sagde engang til mig: “Vi læger har været så optaget af at behandle sygdom, at vi ikke har haft meget tid til dybtgående studier og undersøgelser af det der forårsager den.” I Guds nye verden vil de få rigelig tid til det.

I morgendagens verden vil der blive virkelig utopi. Der vil blive sundhed i hele verden.

Hvordan kan sådanne utopiske drømme blive virkelighed?

Det er enkelt. Afskaf det der forårsager sygdomme.

Men hvordan kan det lade sig gøre? Der er to måder:

Allerførst ved rigtig undervisning. Få mennesker til at forstå, at Gud ikke designede menneskekroppen så den hele tiden skulle hjemsøges af forskellige sygdomme. Sygdommene kommer kun, når naturens love ikke bliver overholdt. Det er ikke naturligt at blive syg – det er unaturligt. Oplys folk om lovene for godt helbred. En rigtig diæt. Gud skabte visse fødevarer til at give godt helbred. Noget af det der gror, er ikke skabt til at spise. Noget er gift. Undervis folk i renlighed, hygiejne, hvor meget man skal sove… rent vand, frisk luft, solskin og motion.

Dernæst, hvis folk trods denne undervisning alligevel bliver syge, kan de blive helbredt – på Guds måde. I virkeligheden er Kristi helbredelse tilgivelse for synd. Den har diametral modsatte principper end de formodede kure, som “lægevidenskaben” tilbyder.

Det medicinske regnestykke synes at være følgende: Én gift i din krop, plus én gift i form af medicin er lig med ingen gift. Er én plus én lig med intet? Det er ikke det, man lærer i matematik i anden klasse.

Guds regnestykke er anderledes. På overnaturlig måde fjerner han giften i din krop. Én minus én er lig med ingenting. Det kan også en i anden klasse finde ud af.

Betyder det, at Gud forhindrer virkningen af sine egne naturlove – forhindrer straffen? Overhovedet ikke – slet ikke. Det betyder, at efter oprigtig anger og tro tilgiver Gud synd og fjerner straffen. Hvordan? Hvorfor? Fordi “Han tog vore svagheder og bar vore sygdomme” (Matt. 8; 16-17). Og Peter forklarede, at, ved hans “sår” får vi “lægedom” 1. Pet. 2:24).

Inden Jesus blev dræbt, (og dermed betalte straffen for vore åndelige synder, Rom 6:23), underkastede han sig grusom piskning og betalte derved straffen for fysisk synd. Gud forhindrer ikke virkningen af sine love, men Kristus betalte for vor synd. Straffen blev indfriet på Guds måde, den blev ikke ophævet eller annulleret.

Da Kristus så den tro, som en lammet mands venner udviste, sagde han: “Søn! Dine synder forlades dig” (Mark 2:5). Kristi helbredelse er tilgivelse af synd.

Da folkene ikke forstod denne mærkelige udtalelse, sagde Kristus, “Hvorfor tænker I dette i jeres hjerter? Hvad er lettest, at sige til den lamme: ’Dine synder forlades dig’ eller at sige: ’Stå op, og tag din seng og gå?’ Men for at I skal vide, at Menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder…” (Mark 2:8-10).

Og når Kristus bliver den store hersker på denne jord, da vil han bruge sin store magt. Johannes så i et syn Guds engle prise Kristus ved hans ankomst her til jorden, hvor han skal herske.

De sagde, “Vi takker dig Herre, almægtige Gud, du, som er, og som var, fordi du har overdraget din store magt og tiltrådt dit kongedømme” (Åbenb. 11:17).

Når kræfterne – dvs. rigtig undervisning i sundhed, lægedom af alle sygdomme og efter oprigtig anger -- samarbejder, vil det ende med perfekt utopisk sundhed.

Se hvordan Gud beskriver det.

“Nej, der træder Herrens bæk for os i floders og brede strømmes sted; der kan ej åreskib gå, ej vældigt langskib sejle. Thi Herren er vor dommer, Herren er vor hersker, Herren er vor konge, han bringer frelse.

“Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg!’ Folket der har sin synd forladt” (Esa. 33:21-22, 24).

Lyt til dette vidunderlige løfte: “Styrk de slappe hænder, lad de vaklende knæ blive faste, sig til de ængstende hjerter. Vær stærke, vær uden frygt! Se Eders Gud! Han kommer med hævn, gengæld fra Gud; han kommer og frelser Eder. Da åbnes den blindes øjne, de døve ører lukkes op; da springer den halte som hjort, den stummes tunge jubler…” (Esa. 35:3-6).

Gud beskriver belønningerne for at adlyde hans nådes- og kærlighedslove. Bemærk Esajas 58:8: “Som morgenrøden bryder dit lys da frem, da læges hastigt dit sår…”

Lægedom og Lykke

I beskrivelsen af omstændighederne, omkring godt helbred og overflod der vil blive indført på jorden, siger Gud, “Thi jeg heler dig, læger dine sår… ” (Jer. 30:1-7).

“De kommer til Zions bjerge og jubler over Herrens fylde, over korn og most og olie og over lam og kalve. Deres sjæl er som en vandrig have, de skal aldrig vansmægte mer.

“Da fryder sig jomfru i dans, yngling og olding tilsammen. Jeg vender deres kummer til fryd, giver trøst og glæde efter sorgen. Jeg kvæger præsterne med fedt, mit folk skal mættes med min fylde, lyder det fra Herren ” (Jer. 31:12-14).

Hvorfor skulle vi ikke have godt helbred?

Hvorfor skulle vi ikke være villige til at tro, at en perfekt tilstand af sundhed og glæde kan opnås?

Der er velsignelser ved at adlyde lovene for sundhed – absolut garanti for godt helbred er resultatet – og sygdom og lidelse vil blive fortid.

Bemærk det Gud lover sit folk, “Men dersom du adlyder Herren din Guds røst og handler efter alle hans bud, som jeg pålægger dig… alle disse velsignelser vil komme over dig, dersom du adlyder Herren din Guds røst.

“Velsignet skal du være i staden, og velsignet skal du være på marken! Velsignet dit livs, din jords og dit kvægs frugt, både tillægget af dine okser og dit småkvægs yngel! Velsignet din kurv og dit dejgtrug” (5. Mose. 28:15).

Men i dag modtager vi ingen af disse vidunderlige velsignelser.

Vi er under en forbandelse i stedet for!

Vore byer er betændte åbne sår fulde af spektakel og forvirring fra støjende trafik, løssluppenhed, racehad, kriminalitet, pornografi, luftforurening, en ulykkelig og ussel befolkning som leder efter hurtige penge til at flygte fra vor tids utiltalende atmosfære i de store asfalts og beton “jungler”!

Vore marker er forbandede; forbandede med vanskeligt vejr, tørke, oversvømmelser, insektangreb og sygdom – forbandet med menneskeproduceret kemisk fordærv.

Hvert fjortende barn født i USA er udenfor ægteskab, og i Chicago, Cleveland og Houston er det hvert tiende – og over seks procent af alle børn bærer en alvorlig defekt som forbandelse; forbandet med blindhed; født stum, døv, med forkrøblede lemmer eller frygtelige sygdomme lige fra fødslen af. Nogle børn bliver født med kræft!

Vor kurv og dejtrug er forbandet – fulde nationale kornkamre er blevet tømt -- forsvundet til at føde sultende befolkninger (i nationer der sjældent, hvis overhovedet nogensinde, støtter USA’ politik) i et indrømmet håbløst forsøg på at afværge sultedøden for millioner af mennesker.

Selv om vi ikke bryder os om at indrømme det, så er vort folk under en forbandelse nu om stunder.

Men den store Gud vil snart tvinge os til at modtage velsignelserne. Han vil indføre sit milde og nådige styre over en oprørsk, stivnakket menneskehed og bringe os obligatorisk glæde. Han vil insistere på vor lykke; han vil kræve rigelig velstand i vort liv; befale os at blive sunde og fyldt med velstandsfornemmelse og glæde.

Således vil de skræmmende mangfoldige problemer med overbefolkning, dårligt vejr, sygdom og lidelse plus alle problemerne relateret til befolkningsvæksten – såsom overbefolkede områder, forurening, voksende kriminalitet og det psykiske stress der stammer fra storbyliv – alt dette vil blive løst – i vor tid.

Hvordan vil Befolkninger blive Distribueret?

Vil der være plads til de mange milliarder mennesker her på jorden?

Selvfølgelig. Glem ikke at kun 15 % af jordens overflade er beboelig i dag – og kun 10 % er opdyrkelig. Men når Gud gør hele jorden beboelig, når han ændrer vejrmønstret, oceanernes strømninger og de arktiske jetstrømme, bjergekædernes mønstre og kontinenternes placering, da vil hele jorden blive beboet.

Gud siger, at racerne skal komme tilbage til deres egne lande og befolke dem. “På hin dag skal Jakob slå rod, Israel skyde og blomstre og fylde verden med frugt” (Esa. 27:6).

Gud siger, at de øde tomter vil blive genopbyggede.

“Thi se, jeg kommer og vender mig til Eder, og I skal dyrkes og tilsås; jeg gør mennesker, alt Israels hus, mangfoldige på Eder, byernes skal bebos og ruinerne genopbygges; jeg gør mennesker og dyr mangfoldige og frugtbare; jeg lader Eder bebos som i fordums tider…” (Eze. 36:9-11).

Læs hele kapitlet 36 i Ezekiel. Gud siger, “… lader jeg byernes bebos og ruinerne skal genopbygges… Dette land som var ødelagt, er blevet som Edens have, og byerne, som var omstyrtet, ødelagt og nedrevet, er befæstet og beboet” (versene 33, 35).

Hvad med alle de andre nationer?

Bemærk: “På hin dag skal der gå en banet vej fra Ægypten (Egypten vil stadig eksistere som nation) til Assyrien, (mange af Assyriens folk emigrerede til Europa for mange århundrede siden – til nutidens Tyskland), og Assyrien skal komme til Ægypten og Ægypten til Assyrien, og Ægypten skal tjene Herren sammen med Assyrien. På hin dag skal Israel selvtredje, sammen med Ægypten og Assyrien, være en velsignelse midt på jorden, som Hærskarers Herre velsigner med de ord: ’Velsignet være Ægypten, mit folk, og Assyrien. Mine hænders værk, og Israel, min arvelod’” (Esa. 19:23-25).

de førhen førte krig imod.

Det er virkelig fremskridt!

Biblen afslører således nationer, der stadig vil eksistere på specifikke steder. Den afslører genopbygning af ruiner, der midlertidigt har ligget øde på grund af krig og epidemier.