Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
…Alle Taler Samme Sprog

Kapitel 7


Kan du forestille dig en verden hvor alle taler samme sprog? Tænk lidt tilbage. En af de største barrierer til gensidig forståelse og samarbejde folkeslagene imellem, har været sprog barrieren.  Når mennesker ikke kan forstå hinanden, kan man ikke frit udveksle ideer, filosofier, koncepter og meninger. Og i oversættelser, i den personlige rapport, går betydningen og følingen med det der bliver sagt ofte tabt.

Hvis du har oplevet at tale igennem en oversætter, vil du sikkert kunne huske hvor besværlig det var.

Vor verden står i dag ved kanten til selvudslettelse. Store racer med sprogproblemer, synes ikke at kunne blive enige. Og forskellige folkeslags kultur er for uensartet.

Et anderledes sprog betyder forskellig kultur, forskellig musik, andre vaner, et andet undervisningssystem, forskellige værdier og standarder og en fuldstændig anderledes opfattelse af livet.

Fantastisk Analfabetisme

Forestil dig, hvilket utrolig skridt fremad det vil blive, når alle folkeslag taler, læser og skriver samme sprog.

Men i dag har enorme områder på jorden ikke engang et skriftsprog. Milliarder er analfabeter – kan hverken læse eller skrive, ikke engang deres eget navn.

Utallige andre er sørgeligt begrænsede i at kunne udtrykke sig, selv på deres eget sprog – og har ikke ulejliget sig med at lære andre sprog overhovedet.

Et af de store handikap, når det gælder frihandel og udveksling af ideer og kultur, er sprogbarrieren.

Hvis disse barrierer blev revet ned – og alle blev fuldkommen litterære – med fine hjerner der kunne opfatte de samme tanker, tænke i samme baner, i stand til at forstå hinanden fuldt ud – forstil dig de enorme forandringer det kunne medføre.

Først og fremmest tænk på hvad et universalt sprog ville betyde i dag, i en verden afskåret fra Gud.

Ondskaben ville formere sig. Over alt ville der komme en ny æra i kunst og perverteret litteratur (pornografi), Gudløs undervisning, Satan inspireret musik – som det US og Storbritannien spreder over hele verden just nu – splid, fjendskab og krig nationerne imellem.

Det var den slags problemer, der indledtes ved Babelstårnet, og som fik Gud til at skabe konflikt og forvirring i folkenes sprog -- for at forhindre ondskaben i at sprede sig til andre folkeslag og nationer via kommunikation.

Men i morgendagens verden hvor Guds civilisation er etableret, og Kristus regerer – vil det blive en enorm velsignelse.

Engang for længe siden var menneskene knyttet sammen med et fælles sprog. Men de brugte denne kundskab til ondskab – de påbegyndte denne civilisation, der vil ende med at ødelægge dem.

Da Gud forvirrede sprogene ved Babelstårnet, forhindrede og udsatte han det verdenskaos til vor tid, som nu truer med at udrydde menneskeheden.

Men når den genkomne Kristus har besejret denne jord, vil han indføre en æra, hvor alle kan læse og skrive, en æra med total undervisning – og give verden et nyt, rent sprog.

Dette emne er så omfangsrigt, at det kræver en hel bog. Hele den litterære proces vil ændre sig over hele jorden. I dag er alle sprog korrupte. De er bogstaveligt talt fulde af hedenske vendinger – overtro – misvisende benævnelser – undtagelser af regler – sære udtryk.

I vort engelske sprog, med oprindelse i germansk og for en stor del lånt fra latin (enten direkte eller gennem fransk) og andre sprog, er der mange af sådanne udtryk, vi tager for givet.

“Romance” kommer fra “romer” – for det er hvad romerne gjorde. Folk kaldes “lunatisk” efter en gammel overtro om, at månen (luna på latin) forårsagede sindssyge. Nogle takker deres “lykkestjerne,” en overlevering fra astrologi (som flere og flere af vore “oplyste” samfund vender sig til). Der er endda folk, der stadig bruger hedenske eder, såsom “ved Jove.”

Vore rumskibe (Thor, Agena, Atlas, Titan) er opkaldte efter hedenske græske og romanske guder og gudinder -- også vort rum program (Gemini, Apollo) bærer hedenske gudenavne.

Junibrude vil giftes under oldtidens frugtbarhedsgudindes tegn (selv om det ikke længere er chik at have store familier), og dage og måneder har hedenske navne.

Alle sprog har særegenheder i udtryk og grammatiske besynderligheder der forårsager misforståelser, og gør dem vanskelige at lære for udlændinge. I mange tilfælde, har selv indfødte problemer med deres eget sprog, som professor Higgins så drevent gør udtryk for i “My Fair Lady”. Mange har desværre behov for en stavereform – engelsk er sikkert det bedste eksempel (“ough” kan udtales på seks forskellige måder). Skriftsproget varierer fra kinesisk der er en slags billedskrift stadig i brug, til mange forskellige alfabeter såsom græsk, arabisk, sanskrit, hebræisk og russisk. Noget må der gøres.

I Zefanias 3:9 siger Gud: “Thi da vil jeg give folkene rene læber, så de påkalder Herren og tjener ham endrægtigt.”

Forestil dig denne nye æra med god litteratur, god musik uden nødvendig kopierings anstrengelser, misforståelser pga. sprogvanskeligheder og mange, mange timers samvittighedsfuld oversættelse. Det bliver en fantastisk tid, når hele verden bliver virkelig uddannet – og alle taler det samme sprog.

Hvad med den Økonomiske Struktur?

Gud har udset Jerusalem til at blive jordens finansielle hovedstad.

Den store Skaber siger om den nyopførte by, “Da stråler dit øje af glæde, dit hjerte banker og svulmer; thi havets skatte (verdens guld- og sølvreserver ligger for størstedelen på havenes bund) bliver dine, til dig kommer folkenes rigdom” (Esa. 60:5).

Og hvilke andre rigdomme gemmer havene på. “Dow Chemical Company”, der producerer omkring 500 substanser, der kan udvindes direkte fra havvand, siger, at en kubisk mil af havvand indeholder 175 millioner tons opløst kemi, der er fem milliarder dollars værd.

Hver kubisk mil havvand indeholder for 93 millioner dollars guld og for otte og en halv million dollars sølv.

Hver kubisk mil indeholder syv tons uran og andre mineraler, elementer og opløste kemikalier der løber op i en værdi af fem milliarder nutids dollars.

Det er blevet estimeret at totalværdien af oceanerne er en quintillion, fem hundrede quadrillion dollars.

En quadrillion er det samme som tusind trillioner. En trillion er et tusinde milliarder. En milliard er et tusinde millioner, og en million er et tusind tusinde. Det er astronomiske tal, der ikke rigtig har mening for de fleste.

Dette dækker kun havvandet,

Men som du allerede har læst, da siger Almægtige Gud, at han vil løfte områder op, der nu er dækket med oceanernes vand; han vil gøre mere land tilgængeligt. Videnskabsmænd ved allerede, at størsteparten af jordens råmateriale ligger under oceanernes dyb.

Gud siger, at denne enorme rigdom vil blive til rådighed for konstruktivt brug under Kristi kongedømme her på jorden.

Gud siger, at rigdommene i denne verden vil blive samlede i Jerusalem. Kolossale genopbygningsprogrammer, rehabiliteringsprocesser og pioner indsats i den nye verden vil blive finansieret derfra.

“… Endnu en gang om en liden stund vil jeg ryste himmel og jord, hav og tørt land, og jeg vil ryste alle folkene, og da skal alle folkenes skatte komme hid, og jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. Mit er sølvet, og mit er guldet, lyder det fra Hærskarers Herre” (Hag. 2:6-8).

Men Guds store rigdomme vil blive synlige og brugt til offentlighedens vel.

Ingen guldbarrer gemt i dybe underjordiske hvælvinger – fuldstændig ubrugelige undtaget for deres betydning – ingen fare for tyveri og overfald. Men betagende smukke dekorationer på hovedstadens vigtigste bygning, templet hvor Kristus vil regere fra.

Guldstandarden vil stige, og værdier vil aldrig forandres.

Ingen spekulation eller spil om andre menneskers evner.

Aldrig mere vil nogen blive rige ved at investere i andres skabende evner og arbejdsindsats. Ingen børs, verdensbank, finansieringscentre, forsikringsselskaber, kreditforeninger, låne agenturer og timelønnede.

I Guds overflodsregering vil folk købe det de har brug for med kontant betaling, og når de har råd til det. Ingen renter. Ingen skat.

Men tiende systemet vil bliver universalt.

Nutidens regeringer kræver 40, 50 og helt op til 90 procent i arveskat, indkomstskat, skjulte skatter, stats-, amts og kommuneskat.

Gud forlanger kun ti procent. Disse ti procent vil finansiere regeringer, undervisning og åndelig ledelse i hele verden.

“Skal et menneske bedrage Gud? I bedrager mig jo! Og I spørger; ’Hvorved har vi bedraget dig?’ (Gud svarer) Med tienden og offerydelsen. I trues med forbandelse og bedrager dog mig, ja, alt folket gør det! Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarers Herre, om jeg ikke åbner himmelens sluser og udøser velsignelse over eder i overmål” (Mal. 3:8-10). Det er en profeti for vor tid.

Hvilken velsignelse det vil blive. Ikke flere af de økonomiske byrder der som en forbandelse hænger over de fleste mennesker i dag.

Til den tid vil folk ikke engang forsøge på at konkurrere med naboen, de vil ikke mere forsøge at leve over evne.

De vil blive uddannet til at modstå impulskøb af sager, legetøj, legeting og luksus de ikke har hverken råd til eller behov for.

Afskaf forretningslivets udnyttelse af de forskellige helligdage – afslør den sande oprindelse af hedenske helligdage for børn og voksne – og folk vil have flere penge, til det der virkelig betyder noget i livet.

Nedsæt de største udgifter i folks hjem; afskaf alle skatter, virkelige og skjulte. Afskaf ejendomsskatten, skatter til at dække udgifter til skoler (eftersom al undervisning da vil blive overtaget af Guds Åndelige Familie og Levi’s fysiske familie) og alle andre skatter; afskaf lægeregninger, (undtaget småbeløb til førstehjælp, barnefødsel og nødvendig fysisk hjælp), og vær sikke på, at ingen igen underskriver 36 måneders kontrakter til 35 – 40 procent renteudgift til at købe en gammel brugt bil, der falder fra hinanden, før end den nogensinde er betalt.

Når disse regler bliver overholdt, vil de finansielle forbandelser som mange folk oplever, falde bort.

Gud siger, at finansielle velsignelser vil blive dagens orden.

Afskaf tyveri, overfald, ulykker, vejrproblemer, skimmel, råddenskab og forfald på planter, lagre og fabrikations koncerner, og varer vil blive meget billigere – og fortjenesten meget større!

Afskaf problemer i vejret, insektangreb, sygdoms- og svampeangreb i landbruget – tab påført af regeringers priskontrol og overflod på markederne – ville dagliglivet da ikke blive helt forandret?

Afskaf de enorme samlebånds foretagender der producere billige, usikre biler. Det ville også få stor indflydelse på at løse trafikvirvaret, smog problemet, sammenstød og tab af liv… i det hele taget, ville det ikke ændre hele det sociale og økonomiske billede?

Gud vil udrette alt dette.

Hvordan?

Først vil han ændre den menneskelige natur; ændre folks syn på livet og fratage dem deres selvoptagethed og lystfornemmelser, deres begær og grådighed som hele tiden driver dem til at forfølge materielle goder.

Og hvordan kan det blive virkelighed? Ved at afsætte den magtfulde Satan, herskeren over luftens rige – den ånd der bedrager og forleder menneskene (Efe. 2:2; Åbenb. 20:1-3). Satan er kilden til det vi kalder den menneskelige natur, den får man fra ham.

Jakob 4:5 siger: “Eller mener I, det er tomme ord, når skriften siger: ’Med nidkærhed længes han (Satan) efter den ånd, han har givet bolig i os?” Jeremias blev inspireret til at skrive, “Hjertet er svigefuldt frem for alt, det er sygt, hvo kender det?” (17:9).

Den menneskelige natur begærer. Lyster efter ting penge kan købe. Den længes efter prestige, anerkendelse, beundring og popularitet. Den lyster efter magt, position og rigdom.

Hvis du spørger et udsnit af en moderne befolkning, hvad de mest ønsker sig i livet, vil næsten alle uden tøven svare “penge”! De ønsker i virkeligheden ting, der kan købes for penge. De ved, at prestige og anerkendelse kommer ved anskaffelse af materielle goder. De ved, at folk bedømmer andre, efter det de ejer – tøjet de klæder sig i, hvilken slags hjem de bor i, bilen de kører og de materielle goder de besidder.

Ikke så mærkeligt at Gud siger, “… Ja, gudsfrygt er virkelig en stor vinding – sammen med nøjsomhed. Thi vi har ikke bragt noget med ind i verden og kan heller ikke bringe noget ud fra den. Når vi har føde og klæder, skal vi lade os nøje med det” (1. Tim. 6:6-8).

Kristus befalede, “Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml jer skatte i Himmelen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor ingen tyve bryder ind og stjæler. Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være” (Matt. 6:19-21).

Og han fortsatte i versene 31 til 33 “Derfor må I ikke være bekymrede og sige: ’Hvad skal vi spise?’ eller ’Hvad skal vi drikke?’ eller ’Hvad skal vi klæde os i?’ Thi efter alt dette søger hedningerne, og jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds Rige (Hans snart kommende retfærdige Regering her på denne jord vil indføre alt det denne bog handler om), og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.”

Men bemærk. Det er ikke syndigt at være velhavende. Det er synd at begære rigdomme og sætte sit hjerte ind på materielle ting.

Vor Gud er vor multimillionær himmelske Fader. “Mit er sølvet, mit er guldet…” siger han (Hag. 2:8). Og Guds vilje er, at alle hans børn virkelig trives. “Du elskede! Jeg ønsker at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt …” (3. Johs. 2). Kristus sagde “… jeg er kommen, for at de skal have liv og have overflod” (Johs. 10:10).

Gud ønsker fuldkommenhed og overflod i alles liv.

Men se på nogen af de materielle “succeser” som de fleste har hørt om.

Hvor lykkelige er de? Som f. eks. Paul J. Getty, en af verdens rigeste mænd skulle have sagt: “Jeg ville give alle mine millioner for ét eneste lykkeligt ægteskab!”

I Guds Rige vil alle hans befalinger blive adlydt. De vil blive standard i reguleringen af handel, industri og hele den økonomiske struktur i hele verden.

Alt vil blive baseret på at give, at yde. Kristus sagde, “Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, topfyldt mål skal de give i jeres skød; thi det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt igen” (Luk. 6:38).

Den givende livsstil vil råde i Guds regering på denne jord – ikke den griske, ikke noget med at rotte sig sammen… ej stræbende, uærlige, hemmelige, jagende, luskede, bedrageriske og løgnagtige chikanerier der er så almindelig i vor tids forretningsverden.

Se på korruptionen der er resultatet af denne verdens hægen efter penge. Det er ikke så mærkeligt at Gud siger, “Men de som vil være rige, falder i fristelser og snarer og mange uforstandige og skadelige begæringer, som styrter mennesker i undergang og fortabelse; thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt…” (1. Tim. 6:9-10).

Men når Gud omvender den rebelske menneskehed ved at stille sin Almagt til skue – når hans løfter bliver opfyldte -- “Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal lovprise Gud” (Rom. 14:11) -- når han ydmyger den forfængelige, stolte menneskeånd – da vil mennesket lære og blive villig til at give.

Men inden Gud knækker den stolte menneskeånd (Esa. 2:10-12, 17) – vil jordens befolkninger ikke være rede til at acceptere en sådan vidunderlig, kærlig, generøs, ærlig og givende standard i hele verdensøkonomien.

Det ville tage endnu en bog til at beskrive de vidunderlige tilstande, der vil få overhånd på jorden – og som til sidst vil blive fremherskende, når menneskehjertet er ydmygt og omvendt – når det har modtaget Guds egen natur (2. Pet. 1:4).

Aldrig vil nogen igen bygge noget han ikke har råd til, og som han ikke har brug for, til at udleje så lejerne kan hjælpe ham at betale det. Ikke flere renter. Gud siger, at renter er ”åger!”

Hvert halvtredsindstyve år vil al gæld både offentlig og privat blive fuldstændig annulleret --eftergivet.

Eftersom regering vil ligge i Gud Familiens hænder og til dels blive administreret af menneskelige ledere direkte under Guds store åndelige familie – og eftersom der ikke vil være store kontorer der mistænksomt kontrollerer andre store kontorer; ingen militære etablissementer; intet hemmeligt politi, spion agenter eller medlemmer af Interpol; ingen store karteller, monopoler, fagforeninger eller gigantiske regerings udgifter – da vil verdensøkonomien blive sund.

Forestil dig. Ingen udenlandshjælp – ingen spildte millioner på at købe sig “elskere” (allierede) (Eze. 23:9, 22; Klagesangene 1:2, 19; Eze. 16. kapitel) der senere vender sig imod dig. Ikke flere betingelsesfyldte bevillinger til industri, videnskab og rumteknologi, til skoler og forskningsinstitutioner.

Derimod vil alle nødvendige industrier, undervisningsinstitutioner og forretninger blive på sunde finansielle grundlag. Sikke en dejlig verden det vil blive!

Endeligt Resume

Statsmænd, videnskabsmænd og lærde kender kun ét håb for overlevelse og fred – en verdensregering. Vi kunne citere mange af sådanne udsagn.

Vi kunne også citere dusinvis af verdensledere der siger, at det ikke kan gennemføres, at det er umuligt.

Så på den ene side har vi “verdensregering – eller udslettelse” og på den anden er “verdensregering -- kan ikke gennemføres.”

Dette grelle paradoks konfronterer menneskeheden i dag. Det er ikke så mærkeligt, at Gud siger “fredens vej kender de ikke” (Rom. 3:17).

Men det som mennesket ikke har været i stand til at gøre for sig selv, vil den Store Levende Gud gøre for det. Verdensregering – perfekt regering – vil komme i vor tid, under den Store Herskende Kristus og hans utallige tusinder af udødelige medhjælpere.

Og den gode nyhed er det sande evangelium Jesus Kristus bragte. Kristus skal sidde på Davids trone og være konge til evig tid (Luk. 1:32-33), som Gud havde lovet David (2. Sam.7:13). Jesus sagde til Pilatus, at det var dertil var han født (Johs. 18:36-37).

Jesu konstante forkyndelse handlede om de gode nyheder i Guds kommende Rige (Matt. 4:23; 6:10; 7:21; Mark 1:15; 4:11; 14:25; Lukas 4:43; 8:10; 9:2, 11, 62 osv.). Han beskrev sig selv som den unge mand af fornem slægt, der drog til et fjernt land (til himlen) for at blive kronet og derefter komme tilbage til jorden (Lu. 19:12-27).

Jesus gentog gang på gang, at han ville komme tilbage til jorden (Mattæus 24:27, 30-31, 42; 25:13; Markus 13:26; Lukas 12:42-43; 17:24; 18:8; 19:12; 21:27; Johannes 14:3, osv.). “Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal I også være” (Johs.14:3). Han vil da være på jorden – sammenlign Zakarias 14:3-4 med 1. Tessalonika 4:16.

Den levende Kristus kommer i den Almægtige Guds magt og herlighed som “Konge over konger og Herre over Herrer” (Åbenb. 19:11-12) og gør en ende på krigene imellem oprørske nationer (Åbenb. 17:14), og indfører Guds verdensregering over alle nationer (Dan. 2:44; 7:9, 13-14, 18, 22, 27; Esa. 9:7).

Det er med al mulig grund, at den sande kristnes hele håb ligger i genopstandelsen (Ap.g. 23:6; 24:15) til udødelighed -- evigt liv – som medregent under Kristus Jesus. Jesus sagde: “Og den der sejrer og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene; og med ’jernspir’ skal han vogte dem…” (Åbenb. 2:26-27. Og igen, “Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone (her på jorden)…” (Åbenb. 3:21; Lu 1:32-33). Og “… de skal herske på jorden” (Åbenb. 5:10).

Apostelen Johannes fik i et syn en lille forsmag på begyndelsen af denne verdensregering: “Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt… de blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år” (Åbenb. 20:4).

Jesus sagde, at man ikke kan se eller komme i Guds Rige, hvis man ikke bliver født på ny (Johs. 3:3-5). Han gjorde det klart, at når man er født af Gud, vil man blive af Ånd ligesom Gud. Nu er vi mennesker født af kød og blod – og derfor er vi kød. Men Gud er Ånd (Johs. 4:24), og når vi bliver født af Gud – af Ånd – vil vi også bestå af Ånd (Johs. 3:6-8). Nu er vi jordiske – af muld (1. Kor. 15:48). Vi er “kød og blod” af muld – vi er materie (vers 50) – og kød og blod kan ikke arve Guds Rige (samme vers). Men, “ligesom vi har båret den jordiskes billede, således skal vi også bære den himmelskes billede” (vers 49).

Jesus Kristus er førstefødt blandt mange brødre (Rom. 8:29; Kol. 1:18), der vil blive født af Gud “i en genopstandelse” (Johs. 5:25-29; 6:39-40, 44).

Kristus er Kongernes konge – han har perfekt karakter, er absolut i sanddruelighed, integritet, trofasthed, loyalitet og trustværdighed; han er fuld af udadgående omsorg for dem han regerer – for deres velfærd og frelse; han har total kundskab, forståelse og visdom. Fuldstændig kærlighed, nåde, tålmodighed, venlighed, medfølelse og overbærenhed. Alligevel vil han aldrig gå -- så meget som en hårsbred -- på kompromis med sin perfekte lov – der er kærlighedsvejen. Han vil håndhæve Guds Lov – Guds Regering – her på jorden. Han vil tvinge stolte, rebelske mennesker til at stole på Gud og fuldstændig underlægge sig Hans Regering.

Ingen vil – som størstedelen af menneskeheden i dag – blive bedraget. Alle vil kende sandheden. Ikke mere religiøs forvirring. Øjnene vil blive åbnet og se sandheden. Mennesker vil blive villige til at lære. Folk vil begynde at leve Guds Vej – den udadgående omsorg for andre – vejen med de sande værdier – vejen til fred, lykke, velbefindende og glæde.

Kriminalitet, sygdom, smerte og lidelse er afskaffet. Fattigdom og uvidenhed kendes ikke. Smil på folks ansigter – ansigter der stråler. De vilde dyr er blevet tamme. Luft-, vand- og jordforurening eksisterer ikke mere. Rent klart drikkevand; ren, frisk og klar luft til at ånde; fed sort muld -- hvor der før var ørkener, bjerge og hav -- der nu producerer velsmagende fødevarer og fantastisk skønhed i blomster, buske og træer. En verden fuld af strålende lykkelige mennesker, der bliver ledet, hjulpet, beskyttet og regeret af dødelige, der nu er gjort udødelige – og alle dødelige mennesker vil da blive klar over, at de også vil arve evigt liv i største lykke og begejstret glæde.

Et fabelagtigt billede!

For yderligere læsestof om emnet som denne bog er en kortfattet fremstilling af, er de følgende titler af Herbert W. Armstrong frit til rådighed uden betaling: “Eksistere Gud?”, “De Syv Love til Succes”, “Hvorfor Blev Du Født?”, “Hvad Mener Du – Født Igen” og “Hvad er det sande Evangelium?”