Hvem Eller Hvader Det Profetiske Dyr
Hvem Eller Hvader Det
Profetiske Dyr

af Herbert W. Armstrong

Første del 1952 udgave

Andel del 1960 udgave

Hvem eller Hvad er "dyret" i Apokalypsen eller Åbenbaringens Bog i kapitlerne 13 og 17? Hvad åbenbarer Biblens profetier om nuværende hændelser – forspil til Armageddon og vor tidsalders endeligt.

Indholdsfortegnelse

Første Del
Andel Del Dyrets MÆRKE … Det er her, NU!