Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?
Hvilken Dag Er Den
Kristne Sabbat?

af Herbert W. Armstrong

Fra 1952, 1964, 1968, 1970, 1972, 1976 udgaverne

Gør det nogen forskel HVILKEN dag vi overholder – eller om vi ikke overholder nogen? Fastsætter Biblen SØNDAG som HERRENS DAG? Var Sabbaten kun for Jøderne mens Kristne fik bud om at overholde SØNDAG som HERRENS DAG?

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Gør det nogen forskel, er det ikke lige meget?
Kapitel 2 Hvem gjorde og grundfæstede Sabbaten?
Kapitel 3 Gud og ikke Moses gav loven
Kapitel 4 En særlig evig pagt
Kapitel 5 Hvilken dag er for gentile kristne?
Kapitel 6 Grunden til at Israel og Jøderne blev gjort til slaver
Kapitel 7 Er søndagen nævnt i det Ny Testamente?
Kapitel 8 Den forbløffende sandhed om kristne forsamlinger