Tidernes Mysterium
Tidernes Mysterium

Forord


Har du nogensinde spurgt dig selv: “Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvorfor er jeg til?” Verden der omringer dig er et mysterium. Du er selv et mysterium. Du har aldrig set din hjerne, hvor dit intellekt og alt det du er, har sæde.

Dit liv er indhyllet i mysterier. Ved nærmere eftertanke er hele din eksistens et mysterium. “Skete” du simpelthen uden formål eller mening ud fra uintelligente kræfters tilstedeværelse på jorden, eller blev du designet af en intelligent og almægtig Gud, og med et formål der også har været hyllet i mysterium? Den hårdnakkede tradition, i menneskets historie vedrørende Gud Skaber, er faktisk det mysterium den vestlige verden har forsøgt at løse ved at udtænke den næsten enstemmigt accepterede evolutionsteori.

Undervisning blev først udbredt

1


da man opfandt trykkeriet i det 15. århundrede. Efterhånden som oplysningen spredte sig – og intellektualismen udvikledes -- og astronomien udviklede vor indsigt i universet omkring os -- begyndte tænkende hjerner at stille spørgsmål. Hvad med hele det uendelige univers? Hvordan startede det? Rationelle, videnskabeligt orienterede hjerner kom til kort og fandt ikke svarene -- på det de ikke selv var i stand til at forklare -- i den religion de kendte fra den Romersk Katolske Kirke eller fra Protestantismen, som indtil da havde domineret tankegangen i den vestlige verden. Læren med et billede af en halv-feministiske Jesus og konceptet af en Gud der bestod af usynlig ånd, var ikke tilfredsstillende for dem. Det hele var et kolossalt mysterium. I deres stolte, selv-erklærede lærdom prøvede de fuldstændigt at omgå livets og oprindelsernes mysterium, ved at opfinde en materialistisk forklaring til deres egen tilfredsstillelse.

Efterhånden udvikledes evolutionsteorien i tænkende -- dog uvidende -- hjerner opfyldte af intellektuel forfængelighed. Ud fra denne tankegang udviklede Lamarck teorien om, “at miljøet virker omskabende på arterne”. I hælene på Lamarck's teori kom Darwin med sin teori om "overlevelse af den stærkeste". I virkeligheden var Darwin ved sin død usikker på sin egen teori, men to kollegaer, Haeckel og Huxley, promoverede den imidlertid så energisk, at den blev offentlig accepteret. 

Men var disse skabte menneskehjerner opfyldt af intellektuel forfængelighed, mere alvidende end den alt vidende hjerne der skabte dem? Evolutionsteorien blev opfundet af menneskehjerner, i et forsøg på at forklare skabelsen uden en guddommelig Skaber.

2


Hvis den Almægtige Gud er din Skaber og han stadig eksisterer som den guddommelige Skaber af alt, da kommer mysteriet om Gud ind i billedet, og dermed tidssekvensen som det første uoverstigelige mysterium af alle.

Hvem og hvad er Gud? Det er et mysterium, der ikke er blevet forklaret eller forstået af nogen religion, videnskab eller højere undervisning. De forfængelige, intellektuelle opfindere af evolutionsteorien, opfattede Guds eksistens som den blev præsenteret af religionerne, som et mysterium de hverken kunne forstå eller acceptere -- og de religiøse som de afviste, forstod heller ikke mysteriet om Gud. Dog åbenbarer Gud sig selv i sit Ord i den Hellige Bibel, hvis bare disse religiøse dog ville tro Guds egen åbenbaring. Gud åbenbarer sig selv i sit Ord i den Hellige Bibel, alligevel er der næsten ingen, der har forstået det. Som forfatteren Bruce Barton sagde, “det er bogen som ingen kender”. Biblen er selv det fundamentale mysterium der åbenbarer alle andre mysterier.

Hvis sandheden om Gud der åbenbares i Biblen er mysterium nummer et, da kan vi være sikre på at sandheden om engle og onde ånder er nummer to i rækken. Eksisterer der åndelige væsener eller er det myte? Er der en djævel når alt kommer til alt? Skabte Gud en djævel? Hvis der er hellige engle, hvad er deres formål og funktion? Biblen fastslår klart, at denne verden i virkeligheden regeres af “ondskabens usynlige åndemagter”. Kan onde ånder influere og påvirke mennesker og endog regeringer i vore dage? Kan onde ånder påvirke dit liv? Disse spørgsmål synes at være hyllet i totalt mysterium.

Det tredje mysterium i rækken er dit eget liv -- menneskeheden i det hele taget. Hvad og hvorfor er menneskeheden? Er mennesket en udødelig sjæl? Følger de døde med i det de levende foretager sig? Har mennesket af kød og blod en udødelig sjæl indeni sin krop? Er der et formål

3


eller en hensigt med menneskelivet? Har vi udviklet os fra uintelligent materie uden mening eller formål? Hvorfor er menneskene plaget af problemer der tilsyneladende ikke har nogen løsning?

Nummer fire i rækken af de uløste mysterier, er civilisationen der har udviklet sig i menneskenes verden. Hvordan har den udviklet sig? Hvorfor har vi en verden med overvældende fremskridt og udvikling sideløbende med paradoksal ondskab og voksende problemer? Hvorfor kan hjernerne der opfinder rumskibe, computere og underværker i videnskab, teknologi og industri ikke løse problemer, der så tydeligt viser menneskenes hjælpeløshed?

Næst, i udviklingen af menneskenes samfund på jorden, kommer mysteriet om jøderne og nationen Israel i oldtiden. Er jøderne oldtidens nation, Israel? Hvorfor oprettede Gud én speciel nation? Hvorfor er de Guds "udvalgte folk"? Er de Guds favoritter? Diskriminerer Gud? Gør Gud forskel på personer og nationer? Hvad er hensigten med Israel i den guddommelige orden?

Vi kommer nu til mysteriet om Kirken. Hvorfor er der en Kirkeinstitution i verden? Er der en hensigt som selv den traditionelle kristendom ikke har fattet? Er Kirken én Kirke der har sin oprindelse i Kristus, eller udgør den mange forskellige sekter og retninger? Er Kirken velorganiseret efter det mønster Kristus nedlagde? Er der autoritet og regering i Kirken? Er det en stor universal Kirke med mange millioner medlemmer, eller er det en lille forfulgt Kirke? Hvordan kan man kende den sande Kirke i dag?

Til sidst mysteriet om Guds Rige -- hvorfor? Budskabet Jesus bragte var om “Guds Rige”. Er Guds Rige noget indeni hver person? Er det noget der kan blive sat op i menneskenes hjerte? Er det

4


Kirken som institution? Eller er det noget ganske andet? Hvad er grunden til mystikken omkring Kristi budskab?

Dette er DE SYV STORE MYSTERIER som hvert eneste menneske på jorden er berørt af. Den ENKLE SANDHED om alle disse mysterier er åbenbaret i Biblen, men hverken kirker eller teologer synes at have forstået det.

HVORFOR? Fordi Biblen er det fundamentale mysterium af dem alle.

Hvis man læser Biblen fra begyndelsen til enden, bliver man forvirret. Biblen kan ikke læses som andre bøger. Den er et mysterium, fordi den er kodet. Den er som et puslespil, med måske flere tusinde små brikker, der kun kan sættes sammen på én ganske bestemt måde. Sandhederne er åbenbarede i Biblen lidt her og lidt der spredt over hele bogen. Den bliver kun åbenbaret ved den Hellige Ånd der bor i dem, der har overgivet sig til Gud, de der har været villige til at indrømme fejltagelser og forseelser, og som TROR Kristus, Guds Ord. Jesus var Guds personificerede Ord. Biblen er dette samme Ord på tryk.

Ingen kan opnå den Hellige Ånd -- der alene kan åbne menneskesindet til at kunne forstå Guds Ord – uden fuldkommen omvendelse og ubetinget tro på personen Kristus såvel som på det han siger. Omvendelse kan kun opnås efter at have indrømmet, at man har taget fejl -- levet på gale veje og sat sin lid til det forkerte. Det vanskeligste for et menneske er nok at indse, at man har taget fejl -- indrømme at man ikke havde ret i sin tro og overbevisning -- og at aflære falsk kundskab så vel som at tillære sig sand kundskab.

Kan det undre nogen at Biblen er bogen ingen forstår? Eller i hvert fald næsten ingen.

5


Gud kodede bogen med fuldt overlæg for at den ikke skulle blive forstået indtil vor moderne nutid. Hvorfor gjorde han det? Selv dette er et mysterium. De kommende sider vil forklare det.

I det 12. kapitel af Daniel kan vi læse, at denne fromme Guds mand, heller ikke kunne forstå det han fik bud om at nedskrive og som senere blev en del af Biblen. Han sagde at han hørte, men han forstod det ikke. Englen der forkyndte det han skulle skrive sagde: “Gå bort Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid” (vers 9).

I dag er vi kommet til denne endens tid. Gud har åbnet sit Ord for de udvalgte der har overgivet sig til ham og hans velsignede hellige Ord. I det 12. kapitel af Daniel står der om de sidste tider, at de "forstandige" skal forstå, “men ingen af de gudløse skal forstå”. Hvem er da de “forstandige” der vil komme til at forstå Biblen?

"Herrens frygt (frygt for Herren) er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den" (Sal.111:10). Alligevel har traditionel kristendom generelt benægtet Guds bud -- sagt at de ikke gælder mere, at de er naglet til korset. Præsteskab og teologer i organiseret "Kristendom" kan ikke og forstår ikke den Hellige Bibel.

Hvordan kan vi da forstå og åbenbare disse mysterier i denne bog? Dette spørgsmål vil blive besvaret i følgende Introduktion.

6