Menneskets Utrolige Potentiale
Menneskets Utrolige Potentiale
Hvad Indeholdt Kristi Evangelium Egentlig

Kapitel 2


Vi har set hvordan den vigtigste af alle kundskaber, sendt af racernes Skaber, blev undertrykt af et andet “evangelium”, og blev prakket på en aldeles forledt og uvidende verden. Derefter hørte verden kun om budbringeren og ikke om budskabet han bragte. Nu er tiden kommet til at åbenbare dette ærefrygtindgydende budskab for verden.

Hvad er da det SANDE EVANGELIUM?

Det sande evangelium er de gode nyheder som himmelens Gud sendte med Jesus Kristus. Dette budskab, når det forstås fuldt ud, afslører et menneskepotentiale så forbløffende, at det ved første blik kan synes fuldstændig udenfor al fornuft! Men det er fantastisk og vidunderligt godt nyt åbenbaret af Skaberen.

Det afslører den mest vidunderlige SANDHED, som menneskesindet kan fatte.

Det afslører, det jeg kalder DEN MANGLENDE DIMENSION I KUNDSKAB – den vigtigste kundskab der er livsnødvendig at kende!

Dette vitale budskab afslører formålet med at sætte menneskene her på jorden. Det er livsvigtig kundskab, som videnskaben ikke kan opdage, religion ikke har åbenbaret og undervisningssystemer ikke kan lære!

Hvorfor? Var der et FORMÅL med os mennesker? Hvad er da dette formål?

Er der, når det kommer til stykket, en mening og hensigt med menneskelivet? En hensigt og mening der blev undertrykt og forholdt udbredelse mellem folk? Det er vital kundskab, der ikke er til rådighed for nutidens videnskab, religion eller undervisningssystemer!

Den Manglende Dimension I Kundskab

Hvis der er en hensigt, hvad er den da? Hvorfor blev du født?

Hvor er vi på vej hen? Har mennesket et endeligt transcendentalt potentiale? Hvordan opnår vi det, er der en vej?

Hvor er vejen til fred mellem nationer, individer og grupper?

Er der en grund til det onde i denne verden? Hvorfor kan vi ikke løse vore menneskelige problemer? Der ER EN VEJ, og den bliver afsløret i det sande evangelium! Der er en grundlæggende lov, der virker med ubønhørlig og ubarmhjertig kraft.

Hvad er den menneskelige natur? Gav Gud os den for at besvære os? Er den arvelig? Hvordan virker den? Hverken moderne videnskab, religion eller undervisning kan oplyse det.

Hvad er det menneskelige sind, og hvordan adskiller det sig fra dyrenes hjerner? Når menneskehjerner kan opfinde computeren og opdage, hvordan man kan sende mennesker til månen og få dem tilbage igen, hvorfor kan sådanne hjerner da ikke løse deres egne problemer her på jorden og leve i fred med deres medmennesker?

Hvad er mennesket? Hvad er vi egentlig når det kommer til stykket? Videnskaben kan ikke bryde hemmeligheden, religioner har aldrig forklaret det rigtigt; men det sande evangelium, når det bliver fuldt ud forstået, afslører det sande svar!

Hvad er de sande værdier? Hvad er vigtigt og hvad er ubetydeligt eller uden værdi? Menneskeheden bruger sin energi på falske værdier – yder sit arbejde og tanke på at forfølge værdiløse mål, som, når de er opnået, viser sig at være værdiløse.

Det sande evangelium forklarer Djævelens oprindelse. Skabte Gud en Djævel, der skulle forføre og plage menneskeheden? Evangeliet forklarer, hvordan Satan forandrede sig til at blive den store KRAFT – selvom den er usynlig – der har magten og hersker over denne verden. Det forklarer hvordan Satan, styret af hele hans snedige spidsfindighed -- og med hjælp af mennesker han har kunnet påvirke – kunne undertrykke dette vitale budskab til menneskeheden, som Gud sendte med Jesus Kristus.

Husk dette: Det sande evangeliums budskab, hvis mennesker havde adlydt det, ville have sparet denne verden for næsten al dens kval, problemer, lidelser og ondskab.

Det er ikke muligt i få ord at understrege og redegøre evangeliet for læseren, så han kan forstå den i allerhøjeste grad utrolige betydning, og vigtigheden af dets sande budskab.

Selv i dag, når det bliver prædiket, bliver det sjældent forstået i fuld omfang, fordi Satan har kastet et røgslør af falske og efterlignede religioner, “gospels” og undervisning, der efterlader hørere og læsere i tvivl, eller i en tilstand af ligegyldighed overfor det vigtigste i livet.