Menneskets Utrolige Potentiale
Menneskets Utrolige Potentiale
Det Menneskelige Potentiale Endelig Åbenbaret!

Kapitel 3


Kan du forstå – når menneskeheden blev udstyret med enorm begavelse og mental magt – at over HALVDELEN af jordens befolkning skulle være analfabeter, leve i yderst fattigdom og nær sultedød, i snavs og elendighed, og at der i et land med over 26 millioner indbyggere kun er 3 procent der kan læse og skrive og at årsindkomsten kun er 69 dollars pr. person?

Kan du forstå, at menneskenes civilisation har udviklet moderne videnskab, højere uddannelsessystemer og verdens religioner, store regeringer og alligevel er man i total uvidenhed om vejen, der fører til verdensfred? Ingen af de ovennævnte har kunnet fortælle dig, hvad mennesket er, om det blev sat her på jorden med et formål; hvad dette FORMÅL da skulle tjene, hvor han er på hen eller hvordan han kan nå dertil.

Kan du forstå – når mennesket besidder så stor magt – at verden skulle være fyldt med så megen ulykke, problemer og ondskab?

Var det Almægtige Gud Skaber der forordnede alt dette?

Vi kan skyde hele skylden på den menneskelige natur, men skabte Gud mennesket med dette onde for at plage det?

Det er på tide at få opklaret dette mysterium. Det er på tide at vi forstår. Det er på tide vi får svar på disse spørgsmål, der formodes ikke at kunne besvares og som forvirrer menneskenes sind.

Mennesket Har Afvist Denne Kundskab

Hvad er da den mest nødvendige kundskab for os at kende?

Det er forståelsen for, hvad mennesket er; forståelse for hvorfor mennesket er til – HENSIGTEN med at sætte mennesket på jorden; det er forståelsen for den vej der fører til opfyldelsen af denne hensigt – vejen til verdensfred, fred mellem individer, grupper og nationer; at kende grunden til alle verdens problemer og ondskab; kende løsningen til alle disse problemer; viden om de sande værdier, om hvad der er vigtigt, og hvad der er uden betydning.

Det er den manglende dimension i kundskab.

Betragt situationen som den er nu i vort nuværende pulserende tyvende århundrede. Vor tid formodes at være oplysningens og masseproduktion af viden nogensinde. Men begge moderne videnskab og højere undervisning har afvist den eneste kilde til den grundlæggende kundskab – som er åbenbaring – og ingen religion har hidtil kunnet give os denne mest nødvendige viden, selv om det alt sammen står i bogen, der generelt anses som trosgrundlag for i hvert fald tre af verdens store religioner.

Se på situationen for over 1900 år siden. Jesus Kristus kom fra himlen med et budskab fra Gud, der indeholdt denne kundskab. Men selv de der troede på ham, troede ikke på det han sagde, og de forlangte ham korsfæstet, fordi han forkyndte det. Hans apostle fortsatte med at forkynde budskabet; de blev også på nær måske én undtagelse dømt til martyrdød. Inden det første århundrede var forbi, var Kristi evangeliums budskab blevet undertrykt, og et forfalsket “evangelium” blev forkyndt.

Gå nu helt tilbage til menneskenes begyndelse her på jorden. Vore første forældre afviste den samme åbenbarede kundskab som deres Skaber personligt lærte dem. De troede ikke på det, han sagde. Men de troede Satans løgne. De var ulydige og stjal af den forbudte frugt. De afgjorde også selv, hvad der var godt og hvad der var ondt. Hele menneskeheden har fulgt i deres fodspor lige siden.

Dette til trods, har Den Evige Gud gjort denne livsvigtige åbenbarede kundskab tilgængelig for alle og enhver, der villigt TROR på det han siger – i sin inspirerede bog, bøgernes bog – i den Hellige Bibel. Denne bog er blevet verdens bestseller. Denne samme kostbare bog er blevet fortolket og misfortolket, fordrejet, falskt fremstillet, misforstået og ondskabsfuldt tvistet, som ingen anden nogensinde.

Menneskene har skrevet utallige millioner bøger. Folk TROR på det, bøgerne siger, selv om de delvis kan være, og for det meste er fuldstændig forkerte og blottet for sandhed.

Folk tager disse bøger bogstaveligt og for pålydende. Men om Biblen vil de sige, “Du tager da ikke Biblen bogstaveligt, gør du?” De vil ikke tro, at denne bog mener det den siger. Det er Den Evige Guds eget ord, men de nægter at tro det Gud siger.

Således fortsætter menneskeheden, der ikke tror på Gud, med at snuble på sin vej og rejser uoverkommelige bjerge af menneskelig elendighed, misfornøjelse, ulykke, sorg, smerte, lidelse og død.

Alligevel stiller Sandhedens og Nådens Evige Gud -- selv i disse sidste tider af vor nuværende verden – vital, spændende og ny kundskab til rådighed for dem, der er villige til at tro og adlyde det han siger.

For over halvtreds år siden kom jeg til at TRO og ADLYDE, efter at jeg ved at studere Biblen, havde fået BEVIS for dens pålidelighed.

Igennem sit ord har den levende Gud åbnet mit sind til at forstå det ærefrygtindgydende menneskelige potentiale og den manglende dimension i kundskab; og til at forstå GRUNDEN til menneskehedens problemer; til at kende VEJEN der leder til verdensfred, og hvordan den til sidst vil blive indført. Denne samme Gud over hele skabelsen, åbner netop nu dørene til statsoverhoveders gunst over hele verden, og jeg besøger dem som en ambassadør, uden menneskelig portefølje, der arbejder for verdensfred og som brobygger for fred imellem nationerne.

Det Uendelige Univers – og Mennesket

I bøgernes bog, afslører Gud sig selv som Skaber af alt, ikke kun jorden og menneskene, men af det uendelige grænseløse univers. Skaberen af menneskeheden er også Skaberen af alt. På en klar, skyfri aften kan man se den stjernefyldte himmel. Er der muligvis en ukendt sammenhæng imellem galakserne med deres mægtige sole, deres planter og mennesket?

Denne sande historie om det utrolige menneskelige potentiale, er nødvendig at begynde med Skaberens overordnede hensigt fra begyndelsen.

Vær forberedt på spændende ny viden – det utrolige ærefrygtindgydende menneskelige potentiale der er grunden til, at mennesket blev skabt og sat her på jorden.

I en tale til De Forenede Staters Kongres sagde Winston Churchill, at der er en hensigt under udarbejdelse her forneden. Kun få ved hvad denne hensigt er, selv om den er klart tilkendegivet.

Det er den mest spændende, mest vidunderlige, håbsfyldte sandhed, der nogensinde er blevet åbenbaret.

Gud – Universets Skaber

Har du nogensinde undret dig over de utallige skinnende stjerner på en ellers sort skyfri nattehimmel? Sommetider ligner de en vældig skyskraber, der lige er sprængt til en strålende klynge.

Mange af dem er kæmpe sole så utrolig meget større end vor sol. Måske er de fleste af dem omgivet af planeter, ligesom vor sol er omgivet af Jorden, Mars, Jupiter, Saturn og de andre planeter i vort solsystem.

Har du spekuleret over om nogen af dem er beboet? Har de udviklet sig, som de fleste videnskabsmænd – astronomer, biologer, geologer – teoretiserer? Eller blev de skabt af en overintelligent, almægtig Skabereksistens? Blev de skabt og sat i rummet MED EN HENSIGT? Er der liv på nogen af planeterne, eller er de alle som vor måne – døde, i forfald og uden liv? HVORFOR ville en intelligent skaber have skabt dem i den tilstand?

Skabte han dem i denne tilstand?

Det er virkelig fascinerende spørgsmål. Videnskabsmænd er yderst interesserede i at vide mere om de utrolige, gigantiske legemer derude i rummet. Der er mange teorier – mange gætterier – mange hypoteser – om hvordan de blev til – men ingen er baserede i virkelige åbenbarede fakta.

Videnskaben afviser generelt ÅBENBARING som kilde til grundlæggende kundskab. Selv om astronomer i mange hundrede år har været nysgerrige efter at vide noget om himlens stjerner, og mange viede deres liv til studier ved hjælp af stadig forbedrede teleskoper, fandt de ikke ud af hensigten – eller om der var en mening med dem.

I Pasadena, California, tæt ved Ambassador College, ligger det verdens berømte Jet Propulsion Laboratory (kendt som JPL), der ledes af California Institute of Technology. Det beskæftiger sig primært med projekter for USA’s regering og rumfart. De designer og bygger ubemandede rumskibe, der bliver sendt ud i det ydre rum for at fotografere og returnere billeder af andre planeter i vort solsystem. I december 1974 kom en af dem forholdsvis tæt på Jupiter. Den sendte billeder til jorden, der åbenbarede yderligere viden om denne største af vore planeter. Billederne beviste ikke noget, der kunne tyde på eksisterende liv eller livsbetingende forhold.

Den 9. februar 1975 påstod nogle astronauter på Arizona Universitetet, at de gennem teleskop havde opdaget spor af vand på Jupiter. Dette anser jeg for højest usandsynligt.

Det er selvfølgelig planeten Mars, der har tiltrukket størst opmærksomhed. Har du spekuleret på, at hvis der var beboere på Mars – hvilket slags liv kunne da eksistere der? Dette spørgsmål har givet ideer til science-fiction film og TV serier, der er blevet set af billioner af mennesker.

Men er der menneskeliv eller andre forme for liv – enten på højere eller lavere niveau – på Mars eller på andre planeter? Videnskaben har ikke kunnet svare. Men de mange fotografier rumskibe har taget af Mars’ overflade og sendt tilbage til jorden, og eftersom den er meget nærmere Jupiter og Saturn end vor planet Jorden, TYDER i det mindste på total fravær af liv på nogen af planeterne.

Man havde planer om at forsøge lande det ubemandede rumskib “Viking” på Mars på 200 årsdags jubilæet for USA som nation. Rumskibet, der lignede et klodset stykke fuskeri, blev bygget på Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California.  Viking var udstyret til at sende fotografier af Mars’s overflade tilbage til Jorden.

Det landede faktisk den 20. juli, 1976. Jet Propulsion Laboratoriet, der havde bygget det som et regeringsprojekt, ligger tæt ved vort Ambassador Auditorium i Pasadena. Videnskabsmændene fra JPL havde arrangeret transmission til Ambassador Auditorium af de allerførste billeder taget af Mars’s overflade, så et forsamlet publikum kunne følge transmissionen af disse pionerer billeder.

Selvfølgelig var denne transmission af de første billeder fra en planet længere borte end vor Måne af særlig interesse for mig – ikke alene for billedernes vigtighed, men også fordi Ambassador Auditorium var designet og bygget under mit personlige opsyn.

En del mennesker havde siddet i Auditoriet hele natten igennem. Jeg, i stadig forbindelse med JPL videnskabsmændene, ankom omkring klokken 04,50 om morgenen. De første billeder begyndte at ankomme omkring klokken 05,10.

Billederne viste tydeligt og nøjagtigt, det der er åbenbaret i Guds Ord – Romerbrevet 8:19-23. Hele skaberværket lider under forgængelighed og er i en tilstand af forfald. Der var intet tegn på nogen art af liv, eller forhold der kunne opretholde liv.

Alle indikationer peger mod Jorden som den eneste planet, hvor der findes livsbetingelser, der kan opretholde enhver art af liv. Andre forekommer ligesom vor måne at være død, i forfald, hensygnende og øde. Vor jord er en del af solsystemet, som igen er del af Mælkevejen. Der er mange andre galakser ud over vores. De strækker sig i rummet over distancer, som vor menneskelige hjerne ikke kan fatte, hvis vi taler om mil, meter eller andre måleenheder for afstande. Lysår er den eneste måleenhed der giver mening.

Selv om videnskaben ved forholdsvis lidt om det uendelige univers, fortæller Åbenbaringen os ting, der overgår enhver fantasi.

Det første Ord Gud talte: “I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.” Ordet “himmelen” skulle være oversat til “himlene,” eftersom ordet på originalsproget hebræisk er i flertal.

Oldtidens Kong David af Israel undrede sig over stjernerne og blev inspireret til at fortælle os, at Gud skabte dem.

Skabte – Men Hvordan?

David blev inspireret til at skrive, “Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn på den vide jord, du, som bredte din højhed ud over himlen… Når jeg ser din himmel, dine hænders værk, månen og stjernerne, som du skabte, hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu?” (Sal.8:1,2-5).

Måske fik Kong David ikke hele åbenbaringen over den egentlige sammenhæng imellem mennesker og rummets stjerner, for han fortsætter: “Du gjorde ham lidet ringere end Gud, med ære og herlighed kroned du ham; du satte ham over dine hænders værk, alt lagde du under hans fødder, småkvæg og okser til hobe, ja, markens vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, alt, hvad der farer ad havenes stier. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn på den vide jord”! (Sal.8:6-10).

Davids udsagn begrænser menneskets magtområde til det nuværende – det som Gud gav menneskeheden da han skabte mennesket – den massive jord, jordens atmosfære, og vand og hav (som i 1. Mosebog 1:26-28).

Det er menneskets nuværende domæne.

I det Ny Testamente, der er skrevet meget senere, åbenbares der meget, meget mere.

Det Utrolige Menneskelige Potentiale Åbenbaret

I Hebræerbrevet læser vi: “Thi det var ikke engle, han (Gud) underlagde den kommende verden, som vi taler om” (Heb.2:5). Teksten her handler om “den kommende verden.”

Der er kun én jord, men Biblen taler om tre verdener, tidsaldre eller civilisationer på denne ene jord – “verden der var dengang” (før Syndfloden fra Adam til Noah); denne “nuværende onde verden” (fra Syndfloden til Kristi genkomst i fremtiden); og “verdenen der skal komme” (der begynder når Kristus kommer og indfører Guds Rige).

Dette vers taler om engle, som om verden var blevet underlagt englene; fakta er, at hebræerbrevet begynder i det første kapitel, med at tale om Kristus og engle og forholdet imellem engle og mennesker. Dette vil blive forklaret lidt senere.

Men husk på temaet dette her handler om, eller teksten, den er “den kommende verden, som vi taler om” – ikke denne nuværende tidsalder, der snart vil komme til sin ende! Fortsæt i vers 6: “Men der er en, der et sted har vidnet og sagt…” Derefter følger citat fra de første 6 vers af Salme otte.

I denne salme, fortsætter David med at nævne, det Gud har underlagt mennesket, den massive jord, jordens atmosfære eller luften, og havet. Men Hebræerbrevets forfatter blev inspireret til at følge en radikal anderledes linje – noget der skal ske i den verden, der vil komme!

Denne åbenbarede viden om Guds hensigt med menneskeheden – menneskets utrolige, ærefrygtindgydende potentiale – forbløffer vor fantasi. Videnskaben ved intet om det – ingen religion afslører det, så vidt jeg ved – og højere lære er bestemt fuldstændig uvidende om temaet.

Alligevel er det, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham (1. Kor.2:9-10).

Jeg har sagt tidligere, at Gud åbenbarede den nødvendige kundskab for vore første forældre, men de troede ikke, det han sagde! Ca. 4000 år senere kom Jesus Kristus til jorden med et budskab direkte fra Gud Fader i himlen, der åbenbarede den samme nødvendige kundskab – men kun en håndfuld – 120 i alt – troede det han sagde, selv om mange kom til at “tro på ham” (Johs. 8:30-31, 37-38, 40, 45-46).

Nutidens videnskab, religion og undervisning tror stadig ikke DET HAN SAGDE.

Jeg vil forklare dette – og hvorfor – lidt senere. Så mange beslægtede point kan ikke forklares på en gang.

Men lad os nu se hvad denne passage i Hebræerbrevet siger. Vi begynder efter citat af Salme otte: “… alt lagde du under hans (menneskets) fødder. Når han (Gud) ’lagde alt under ham (mennesket)’ undtog han (Gud) jo INTET fra at være ham underlagt” (Heb.2:8).

Er det muligt at Gud mente det han sagde (“alt”)? Uden undtagelse?

I det første kapitel i Moffatt oversættelsen af Biblen er det græske ord, der ofte oversættes til “al ting”, oversat til “universet.”

Med andre ord, for dem der er villige til at tro det Gud siger, siger han, at han har forordnet at hele universet – med alle sine galakser, utallige sole og planeter – al ting – vil blive underlagt mennesket.

Men vent et øjeblik! Før du tvivler og nægter at tro, læs da de følgende ord i det samme ottende vers: “Vel ser vi endnu ikke, at alt (det uendelige univers) er ham (mennesket) underlagt.” Husk at vers 5 taler om “den kommende verden” – ikke om vor nuværende verden. Hvad ellers ser vi nu, i dag? “… men ham, som ’en kort tid var blevet gjort ringere end englene’ Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, “kronet med herlighed og ære’.” Mennesket – ikke Kristus – er ENDNU IKKE “kronet med herlighed og ære”.

Se, hvordan Kristus allerede er kronet med herlighed og ære. Fortsæt: “Thi når han, for hvis skyld alt (det endeløse univers) er til, og ved hvem alt er blevet til, ville føre mange sønner til herlighed, sømmede det sig for ham (Kristus) at føre deres frelses banebryder til fuldendelse gennem lidelser… Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre” (vers 10 -11).

Med andre ord, kristne der har Guds Hellige Ånd, er arvinger sammen med Kristus og skal arve alt det Kristus allerede har arvet. Han er nu i herlighed! Han har allerede arvet hele universet. Han opretholder det ved sin magt. Det omvendte menneske der har fået Guds Hellig Ånd (Rom. 8:9), er endnu kun arving og har endnu ikke modtaget arven.

Men se nu hvordan Kristus allerede er blevet kronet med herlighed og ære – og allerede nu har overtaget sin arv. Begynd i Hebræerbrevet, Kapitel 1:

“Gud… har nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting (hele universet), ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer (opretholder) alt (hele universet) med sit mægtige ord…” (Heb. 1:1-3).

Den levende Kristus opretholder allerede nu hele universet med sin ubegrænsede guddommelige magt. Verset fortsætter med at vise, at han står højt over englene – han er Guds undfangede og fødte Søn – engle er kun individuelt skabte væsener. Englene er nu administrerende og tjenende ånder (usynlige for os), de tjener os – os der nu har lavere status end englene – os der er arvinger til frelse, når vi, ligesom Kristus, vil blive født på ny som Guds Sønner (Heb.1:4-14).

Planeterne i Rummet er Døde på Nuværende Tidspunkt

Sidestil dette med det åbenbarede i Romerbrevet kapitel otte.

Her tales der om Kristus som Guds Søn: “… så han kan være den førstefødte blandt mange brødre (Rom 8:29). Mennesker, der har Guds Hellige Ånd, er arvinger sammen med Kristus – han er den eneste af hele menneskeheden, der allerede er blevet født som Guds Søn ved en opstandelse fra de døde (Rom. 1:4). Han er den FØRSTE af menneskefamilien, der er blevet født ind i Guds Familie – Guds Rige. Han er vor Pioneer, der er gået forud. Vi skal følge efter i de retfærdiges opstandelse ved Kristi genkomst til jorden i almagt og herlighed.

Dette ottende kapitel i Romerbrevet vers 9 siger, at hvis vi ikke har Kristi Ånd, så hører vi ham ikke til – så er vi ikke kristne overhovedet. Men vers 11 siger, at hvis vi bliver ledt af Guds Hellige Ånd, der bor i os, da skal han ved sin Hellige Ånd, som opvakte Kristus Jesus fra de døde, også levendegøre vore dødelige legemer – (eller hvis vi er i live ved Kristi genkomst, skal vi blive forandrede fra dødelige til udødelige).

Fortsæt nu: “Thi alle der drives af Guds Ånd, er Guds børn… Ånden (Guds Ånd) selv vidner sammen med vor ånd (menneskeånden), at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi (i dette liv) lider med ham, så kan vi også herliggøres med ham. Thi jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares os” (Rom. 8:14-18).

Fortsæt: “Thi skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt forgængeligheden – ikke frivilligt, men efter hans vilje, som lagde den derunder – dog med håb, thi også skabningen selv skal engang fries fra den forkrænkelighed, hvorunder den træller, og nå den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. Vi ved jo, at hele skabningen tilsammen (stjerner, sole og måner der nu er i forfald og nytteløse) sukker og er i veer endnu i denne stund. Og ikke skabningen alene, men også vi selv, der har Ånden som førstegrøde (vi der er undfanget af Helligånden – de ganske FÅ der er blevet kaldet til frelse – “førstefrugten”), også vi sukker ved os selv, idet vi bier på barnekår (sønnekår), vort legemes forløsning.”

Sikke en overraskende og vidunderlig åbenbaring af kundskab!

En mere overraskende, ærefrygtindgydende og oplysende passage kunne ikke skrives!

Det er en så lamslående afsløring, at den ikke kan fattes ved første øjekast, den skal læses mange gange!

Jeg citerede først fra vers 29 i Romerbrevet otte, der gør rede for, at Kristus VAR den førstefødte blandt MANGE BRØDRE.

I Hebræerbrevet kapitel 1 ser vi, at Kristus var det første menneske, der blev født ved en opstandelse fra de døde, og som blev oprejst til herlighed og nu opretholder hele universet. Han er vor Pioneer, der er gået forud. Ved hans genkomst til jorden i magt og herlighed, skal alle de, der er blevet omvendt og som har modtaget Guds Hellige Ånd, blive født ind i Gudfamilien ved en opstandelse. Da vil hele universet blive UNDERLAGT dem!

Da skal alle os (Rom.8), der bliver ledt af Guds Hellige Ånd, blive opvakte til åndelig dimension og udødelighed i Guds Familie, ligesom Kristi opstod i år 31 e. Kr.

Læs igen fra vers 19, “Thi skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares”. Dette vil ske i opstandelsen, hvor de der er levende skal blive – ved opstandelse eller øjeblikkelig forandring fra dødeligt kød og blod til Åndelig udødelighed – Guds Sønner.

Vær nu villig til at forstå. Hvorfor skulle hele universet – skabelsen – med længsel afvente denne fødsel og tilstedekomst af Guds Sønner, der vil blive født ind i Guds familie? De følgende vers skildrer et univers fyldt med planeter i nytteløst forfald – underlagt denne livløse tilstand, men dog med håb! “thi også skabningen selv (universet er ikke på nuværende tidspunkt i stand til at opretholde liv) skal engang fries fra den forkrænkelighed, hvorunder den træller, og nå til den frihed som Guds børn skal have i herligheden.” 

Hvordan kom alle disse planeter i forfaldets trældom? Det er ganske vist, at Gud ikke skabte dem i denne tilstand!

Forfald betyder en tilstand eller kondition forårsaget af degeneration og forrådnelse fra en tidligere uforfalden tilstand. Så Gud skabte den altså i en tilstand af ikke-forfald. Men så skete der noget som startede forfaldet.

Hvad forårsagede hele denne “underlægning af forgængelighed”?

Gud kunne umuligt have skabt dem i denne tilstand! Alt det vi læser i Guds åbenbarede Ord om skabelsen viser, at den var en perfekt skabelse. Jorden blev fra begyndelsen skabt perfekt i herlig skønhed. Disse kendsgerninger vil blive klarlagt i kapitel 4.

Vi vil se, at engle beboede jorden før mennesket blev skabt. Englene var perfekte fra deres skabelse indtil uretfærdighed eller lovløshed blev fundet i dem; de forårsagede forvandlingen af jordens overflade til en tilstand af forfald, forvirring og tomhed, som vi skal se.

Kunne hele universet have været skabt med mulighed for at opretholde liv? Guds Ord udtaler ikke specifikt, hvorvidt dette er tilfældet, men der er en overflod af yderligere hentydninger til årsagen til, at Gud bestemte sig for at skabe mennesket!

Fortsæt passagen i Romerbrevet 8:22: “Vi ved jo, at hele skabningen tilsammen sukker og er i veer endnu i denne stund”. Forestil dig og sammenlign Skabelsen med en moder med fødselsveer i færd med at føde sit barn. I beskrivelsen stønner (sukker) Skabelsen med fødselsveer, dog med håb (vers 20). Den afventer Guds Sønner, der skal fødes i opstandelsen til udødelighed. Det er som om skabelsen er moderen og Gud er faderen. I hvert fald er hovedindholdet i denne passage, at når vi (omvendte kristne) bliver født af Gud – og får Guds magt og herlighed – vil vi gøre det samme, som Gud gjorde, da denne jord var blevet ”ødelagt og gjort tom” – tohu og bohu på græsk i 1. Mose.1:2. Kristus, der renoverede jorden, (“jordens åsyn fornyer du” Salme 104:30), fornyede det der var blevet ødelagt af de syndige engles oprør.

 Det disse vidunderlige vers indebærer og antyder, går langt ud over mængden af specifikke åbenbaringer.

For at fatte hele budskabet om Guds Rige behøves mange kapitler som dette. Det er et altomfattende emne.

Denne passage viser nøjagtig, alt det astronomer og videnskaben viser – at sole er ildkugler, der giver lys og varme; men planeterne – undtaget vor jord – ligger i en tilstand af nyttesløs forfald – dog ikke for altid – og venter på, at omvendte mennesker skal blive FØDT som Guds børn; født ind i Guds guddommelige familie, der udgør Guds Rige.

Jesu evangelium var Guds Rige. Det jeg her viser dig, er, at Kristi evangelium om Riget faktisk indeholdt alt dette, der her er afsløret – selv dette, at hele universet vil blive hersket over af os, der, sammen med Gud Fader og Kristus vil blive Guds Rige.

Gud er først og fremmest Skaber, men Gud er også Hersker. Han er Underviseren, der afslører kundskab som ligger udenfor menneskeligt område, det menneskesindet ikke af sig selv kan opdage eller forstå!

Lægger man alle disse skriftsteder sammen, som jeg har brugt i dette kapitel, begynder man at fatte det utrolige menneskelige potentiale. Vort potentiale er, at blive født ind i Gudfamilien og modtage total magt! Vi vil få myndighed over hele universet!

Hvad skal vi lave til den tid? Disse skriftsteder indikerer, at vi skal tildele milliarder og atter milliarder af døde planeter liv, på samme måde som jorden fik tildelt liv. Vi skal skabe under Guds direktion og instruktion. Vi skal herske evigt! Åbenbaringens bog kapitel 21 og 22 viser, at der ikke vil være smerte og lidelse; ingen ondskab, fordi vi alle vil have lært at vælge Guds godheds vej. Det vil blive et evigt liv med bedrift, konstant glæde over at skabe nye projekter samtidig med glæden og lykken over udført værk.

Vi vil aldrig blive trætte eller kede os. Altid levende – fulde af glædesfyldt energi, vitalitet, sprudlende liv, styrke og magt!

Sikke et potentiale!

Men hvorfor! Hvorfor har Gud sat sig alt dette for?

Der er stadig meget mere at afsløre. Med disse første kapitler har vi kun taget hul på det sande evangelium.

Hvorfor mødte det modstand? Hvad er årsagen til al menneskelig nød og lidelse?

Hvor stammer ondskab fra?

Hvad er oprindelsen og kilden til menneskelig natur, og hvordan kan mennesket befri sig for den?

Hvorfor blev mennesket gjort dødeligt, af materie og substans fra jorden? Hvorfor har mennesket -- der er gjort af samme materie som dyr og dør samme død som dem -- fået en hjerne, der er tusinder gange større i mental kraft end dyrenes, der ellers er næsten ligesom menneskenes hjerner både i størrelse og kvalitet? Hvad er forskellen? Hvorfor er den menneskelige hjerne, der er i stand til at opfinde computere, flyve til månen og tilbage igen, ikke i stand til at indse sine egne problemer og sit forhold til andre her på jorden?

Alt dette vil blive forklaret.

Videnskaben har intet svar, religion har ikke været i stand til at fortælle os; undervisningen er fuldstændig UVIDENDE omkring disse spørgsmål.

Læs videre og få den ENKLE SANDHED!