Menneskets Utrolige Potentiale
Menneskets Utrolige Potentiale
HVORDAN Gud Planlagde at Reproducere Sig Selv!

Kapitel 6


Jeg har forklaret HVORFOR Gud bestemte sig til at skabe MENNESKET og sætte den menneskelige familie på jorden. Men HVORDAN kunne en så ærefrygtindgydende opgave nogensinde blive udført?

I virkeligheden er der kun få, der har den mindste ide om, hvor meget der var involveret. Nærmest ingen mennesker har i vore dage nogen som helst forståelse for omfanget af den mirakuløse indsats og guddommelige planlægning, der var nødvendig for at dette MENNESKELIGE LIV, hver eneste af os nyder, kunne blive muligt.

I det foregående kapitel nævnte jeg, at man jo kunne spørge, “Kunne Gud ikke have forudset Lucifers oprør?” Svaret er NEJ! Men Gud vidste helt sikkert på forhånd, at Lucifers oprør og englenes synd på jorden var en mulighed.

Eftersom han var klar over denne mulighed, ventede Gud da, til denne jordomspændende katastrofe havde fundet sted, før ideen om at skabe Mennesket kom i hans tanker? Og igen er svaret et afgørende NEJ! Han ventede ikke, til efter denne tragiske katastrofe havde fundet sted, med at planlægge reproduktionen af sig selv.

Lad mig komme med en illustration. Jeg flyver i en Gulfstream II jet flyvemaskine. Dets menneskelige designere blev klar over muligheden for, at forskellige dele kunne fejle, gå itu. Derfor opfandt og installerede de et system, som de kalder det “fejl-sikre” system. Hvis visse dele fejler, er der andre, der øjeblikkeligt overtager deres plads. Hvis menneskelige designere planlægger forud for mekaniske fejl, hvor meget større er da ikke sandsynligheden for, at den Almægtige Gud Skaber forudså og planlagde for det tilfælde, at Lucifer og englene kunne synde! Uden tvivl var Gud forberedt. Han vidste, før han skabte jorden, at engle med evne til selvstændigt at tænke, ræsonnere, vælge, forme meninger og tage beslutninger, kunne gøre oprør og vende sig til uretfærdighed. Det var obligatorisk for hans store HENSIGT at kende denne mulighed!

Måske var det grunden til, at han skabte MATERIEN – hele det fysiske univers. Materien, med sine mange egenskaber – organisk og uorganisk stof, kraft, energi, enerti, gravitet osv., forsynede materiale til at Gud kunne forme MENNESKET i dødelig udgave, som en genvej til at reproducere sig selv.

Lige her bør vi VIDE ENDNU MERE om vor Skaber GUD! Vi skal vide, HVORFOR næsten ingen i dag har den ringeste ide om, at et så kolossalt og højest ÆREFRYGTINDGYDENDE projekt er under udførelse!

Kun Én Gud – Flere Personer!

Lad mig her forsøge at gøre denne fantastiske og vidunderlige sandhed KRYSTAL KLAR!

Lad os igen gå tilbage til de første ord i Guds kundskabs åbenbaring: “I begyndelsen skabte Gud himlene og jorden.”

Moses blev inspireret af Gud til at skrive disse ord på hebræisk og ikke i den danske oversættelse. Jeg gentager, det hebræiske ord der er oversat til “Gud” er Elohim. Det er et ord i flertal ligesom ordene familie, kirke, gruppe eller team. Én familie der består af flere personer. ÉN kirke, men dannet af mere end ét medlem. EN gruppe der, hvis den kun udgjorde én person ikke ville være en gruppe. Et atletisk team, der omfatter to, fem, seks, ni, elleve eller flere spillere – plus alle reserverne.

Denne Lucifer, der blev Satan, FORLEDTE hele menneskeheden så snedigt, at, i dag er der næsten ingen der ved, at Gud i virkeligheden er en Guddommelig FAMILIE. Én Familie. Gud ER familie. Denne Familie er ÉN GUD.

Man tænker på Gud som KUN ÉN PERSON.

Men læs igen i Det Ny Testamente i Johannes 1:1-4, 14: “I begyndelsen var Ordet.” Det ligner 1. Mose. 1:1, ikke sandt? I 1. Mosebog 1:1, er det “I begyndelsen var Gud.” Men det danske navn GUD i 1. Mos. 1:1 er oversat fra det hebræiske Elohim, der betyder at flere end én person udgør ÈN Gud. I Johs. 1:1 er det danske “Ordet” oversat fra græsk, det inspirerede sprog der oprindelig blev benyttet. Det betyder “ord”, “talsmand”, ”åbenbarende tanke” – senere personificeret i Jesus Kristus.

De næste ord i Johs. 1, “… og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er” (vers 1-4).

“Ordet” var en person. Denne person eksisterede “fra begyndelsen” ligesom Gud. Han har ALTID “selv-eksisteret”. Han eksisterede sammen med Gud, og han var også Gud. Han er og var en person. Gud, som han var HOS, er også en person. De har altid eksisteret sammen. “Alle ting” (andre steder oversat “universet”) blev skabt af ham – Ordet – den Guddommelige Talsmand.

Men se nu i vers 14: “Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Det er selvfølgelig Kristus, der her omtales. I menneskekød -- han blev undfanget af Gud Fader -- den eneste nogensinde undfanget af Gud for at blive født menneske.

Samtidig med denne undfangelse blev “Ordet” Guds Søn.

Fra himmelen sagde Faderen til Jesus, “Du er min Søn, i hvem jeg har velbehag.” Jesus kaldte Gud “Fader” i sine bønner – “Fader og Søn” – et FAMILIEFORHOLD. I opstandelsen til udødeligt ÅNDELIGT liv, skal Kirken VIES til den opstandne herliggjorte Kristus (Efe. 5:25-28). Så her har vi et FAMILIEFORHOLD – far, søn, ægtemand og hustru. “Hustruen” vil blive udgjort

af Guds genfødte børn.

Jeg er personlig fader til en FAMILIE. Mit familienavn er Armstrong. Min første hustru og jeg levede sammen i halvtreds år indtil hun døde. Jeg har en søn, Garner Ted, min søn er også Armstrong, ligesom Jesus, Ordet, var Gud og han var hos Gud. Vort familienavn er ARMSTRONG. Alle medlemmerne af familien hedder Armstrong. Da vore døtre giftede sig, startede de en ny familie, der fik navnet efter ægtemanden, som blev fader for denne familie. Men hver familie er kun ÉN familie.

På samme måde er der kun ÉN Gud – men GUD er familienavnet, og der er mere end én person i familien.

Kristus, Skaberen af Alt

GUD er SKABER. Og GUD er den guddommelige FAMILIE. Hvordan kan Faderen af Familien være Skaber, når Kristus også er Skaber? I Efe. 3:9 står der skrevet, at “Gud Fader skabte alle ting (universet) ved Jesus Kristus” (1907 oversættelse). Og Kristus er “Ordet” – talsmanden. I Salme 33 læser vi om ham, “Ved Herrens ord blev himlen (universet – “himlene” i 1907 oversættelsen) skabt og al dens hær ved hans munds ånde… thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der” (vers 6, 9).

Lad mig illustrere. I januar 1914, blev jeg af et nationalt magazin sendt ud for at interviewe Henry Ford i Detroit. Da jeg fik øje på ham, stod han lige udenfor døren til den kæmpestore Ford Fabrik. Han havde jakkesæt på, ikke overalls. Han var SKABEREN eller opfinderen af Ford bilerne. Han fabrikerede dem VED sine tusinder af ansatte, som jeg kunne se inde i fabrikken. Arbejderne anvendte maskiner og EL kraft. Ligesådan SKABER Gud FADEREN. Han skabte VED Jesus Kristus, “arbejdsmanden” der TALTE, og det blev gjort med den Hellige Ånds KRAFT. Men Jesus sagde klart og tydeligt, af han “talte” kun det Faderen befalede ham.

Bemærk nu Kolossenserbrevet 1: der taler om “Faderen” i vers 12 og “sin elskede Søn” i vers 13,“han er den usynlige Guds billed, førstefødt forud for al skabningen; thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder; alt er skabt ved ham og til ham” (vers 15-17).

Jesus Kristus havde altid eksisteret hos Faderen før han blev født som menneske – ALTID, EVIGT!

Hvordan Planlagde Gud at Reproducere Sig Selv?

Faderen og ORDET, der blev Jesus Kristus, havde altid eksisteret sammen. De havde skabt engle – muligvis mange millioner af dem. En tredjedel af dem blev sat på jorden, da den blev skabt, under Lucifer. Gud satte, med Lucifer på tronen sin REGERING over dem. Lucifer afvist Guds regering. Han og englene DISKVALIFICEREDE sig – GUDS REGERING blev ikke længere administreret på jorden – og jorden var blevet tom og øde, i forfald og mørke.

Før dette tidspunkt, var der da flere end de TO – Gud og Ordet -- i GUD FAMILIEN? Gud afslører ikke flere. Var “Ordet” Guds Søn, og var Gud hans Fader på dette tidspunkt? Intet sted refereres der om dette.

For at kunne have været Guds Søn i denne præhistoriske tid, skulle Gud have eksisteret før Sønnens fødsel. Sønnen, hvis det havde været tilfældet, ville være kommet til eksistens ved sin fødsel. Men “Logos” – Ordet – havde ligesom Gud selv-eksisteret evigt.

Tænk nu på det virkelige ÆREFRYGTINDGYDENDE projekt Gud påbegyndte – at REPRODUCERE SIG SELV!

Muligvis var ingen form for liv blevet skabt i en reproduktiv proces nogensinde før den tid. Det allerførste eksempel på reproduktivt liv, var muligvis i planteverdenen – da Gud fornyede jordens overflade (1. Mose. 1:11-12).

Gud havde skabt det fysiske univers, før han placerede englene på jorden. Gud havde skabt MATERIEN, der indeholdt egenskaber så vidunderlige ting kunne produceres af dem. Der er organisk (levende) og uorganisk (inert – død) materie. Materien indeholder energi, gravitet, inerti. Kolossale kræfter såsom hydrogen bomben kan komme derfra. MATERIEN gav Gud det nødvendige materiale til at reproducere sig selv. Efter at have skabt reproduktivt planteliv, skabte Gud dyreliv i stand til at reproducere, hver efter sin egen art – kvæg efter kvægets art, heste efter hestenes art osv.

Men så sagde Gud (Elohim): “Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os (form og skikkelse)…” (1. Mose. 1:26), med andre ord, EFTER GUDS ART.

Gud havde skabt engle af ÅND. Men nu, til hans egen reproduktive hensigt, tilbød MATERIEN de egenskaber, han havde behov for.

Så, den EVIGE Gud formede mennesket af jordens muld – af MATERIE (1. Mose.2:7).

HVIS og NÅR Mennesket Syndede

Her må vi tage et grundlæggende princip i GUDS REGERING i betragtning. En stat kan aldrig være uden en leder. Gud placerede Lucifer på jordens trone. Han administrerede ikke længere GUDS REGERING – han var nu blevet diskvalificeret – men han (hans navn var nu ændret til Satan) skal blive på denne trone, indtil hans efterfølger har kvalificeret sig og er blevet indsat i embedet. Det faktum, at Satan var til stede og fristede de første mennesker – og at han selv nu er “denne verdens gud” (2. Kor. 4:4) og “herskeren over luftens rige” (Efe. 2:2) – er tilstrækkeligt bevis på dette grundlæggende princip i GUDS REGERING.

Endvidere, da jorden blev beboet af dem, der gjorde oprør imod Gud – efter at Guds regering ikke mere fungerede – blev en kvalificeret efterfølger af Lucifer (nu Satan) nødvendig – en der var kvalificeret til at genoprette Guds regering og VEJ, en efterfølger der forsager Satan og vender sig bort fra hans VEJ!

Desuden, de, der skal herske SAMMEN MED Kristus, skal også kvalificere sig ved at afvise og vende ryggen til Satans vej, overkomme hans vej, og virkelig leve VEJEN der er Guds Lov.

Gud var, med denne viden, klar over den store risiko for, at Satan ville friste det første skabte MENNESKE, til ikke at tro det Gud havde sagt og vende sig til synd. Hvis super ærkeenglen og alle hans engle var blevet ledt til oprør, var det endnu mere sandsynligt at mennesket, der var gjort lavere end engle, også ville synde!

Kan du forestille dig Gud og Ordet (også Gud – en af Gud FAMILIEN) med deres kreative kraft sammen planlægge denne enorme opgave? Ordet meldte sig frivilligt til for en tid at opgive den almægtige MAGT og HERLIGHED, han altid havde haft (Johs. 17:5), for at “afklæde” sig sin Gud status, og blive undfanget af Gud og født i menneskekød med henblik på at lide døden (Heb. 2:9). Eftersom Gud uddelegerede den faktiske SKABELSE af mennesket til Ordet, ville han, efter at være født som et fysisk menneske, der skulle dø, ofre sit liv, der var mere værd end summen af ALLE MENNESKELIV tilsammen, fordi han havde SKABT dem. Og da han var både guddommelig og menneskelig – Gud såvel som mand -- ville han som Kristus være i stand til at undgå synd. Så han, der ALDRIG begik synd, selv om han blev fristet på alle områder ligesom resten af os mennesker, med sin død kunne BETALE vore synder for os – STRAFFEN FOR DEN SYND VI HAR BEDREVET.

Ved at skabe mennesket dødeligt af fysisk materie, kunne mennesket DØ. DØDEN var således menneskets straf for synd. “Thi syndens løn er døden; men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre” (Rom. 6:23).

Gud Faderen havde magt til at genopvække Kristus til udødelighed som dermed gjorde en genopstandelse til udødeligt Åndeligt liv muligt for menneskene.

Guds mesterplan for at opfylde SIN HENSIGT tog således form. Hvis mennesket syndede – som alle undtaget Jesus har syndet – ville det være muligt at OMVENDE sig – vende sig BORT FRA synd og blive genforenet med Gud og leve GUDS LIVSSTIL. Med andre ord, adlyde GUDS REGERING og anerkende dens herredømme over ens liv; anerkende Kristus som sin Frelser og kommende Konge. Og at Kristus ville kvalificere sig til at GENINDSÆTTE GUDS REGERING HER PÅ JORDEN!

Men hvad nu hvis mennesket nægter at omvende sig – nægter at FORSAGE Satans vej og lade GUDS REGERING herske over sit liv? For dem er der den anden død (Åbenb. 20:14) – de vil ophøre med at eksistere – som om de aldrig havde været til (Obadias 16).

Men var dette alt, som Gud skulle tage i betragtning? Nej, langt fra!

Planen var at skabe mennesket af fysisk substans. Men hvordan ville Gud reproducere sig selv og frembringe mange millioner medlemmer til SIN FAMILIE?

Det betød at Gud skulle give sit eget LIV – Guddommeligt GUDLIV. Gud ER en And – han består af Ånd.

Dette blev dog kun muligt, efter at Guds egen retfærd og perfekte KARAKTER ville være blevet udviklet i hvert eneste menneske – kun opnåeligt ved omvendelse og tro – i dette jordiske dødelige liv.

Det er en vidunderlig plan Gud har undfanget. Han formede mennesket af fysisk MATERIE – således at, hvis mennesket svigtede, kunne det blive, som om det aldrig havde eksisteret. Gud skabte mennesket af FYSISK substans, formede det i Guds billede og skikkelse, så det kunne forandres fra materie til Åndelig komposition ved en opstandelse – til at blive medlem af GUD FAMILIEN, der er af Ånd.

Fatter du den uforlignelige visdom, design og planlægnings indsigt, der gjorde vort transcendente potentiale muligt?

Først skabte Gud PLANTELIVET – floraen. Det var levende materie der reproducerede sig selv men uden selvopfattelse – uden hjerne. Derefter skabte Gud faunaen – dyrelivet, som han gav HJERNER med en vis bevidsthedsfølelse, men uden tanke, ræsonnement eller selvbestemmende proces. Men MENNESKET, der skal reproduceres ind i GUD FAMILIEN, blev designet med et SIND ligesom GUDS med evnen til at tænke, ræsonnere, tage bestemmelser og valg – og udvikle Gud lignende KARAKTER.

Hvordan kunne alt dette gøres? I virkeligheden er elefanters, hvalers og delfiners hjerne næsten ligesom menneskets i forvikling, udseende og kvalitet men også i størrelse. Chimpansens ligner den også men er mindre. HVORFOR er menneskets INTELLEKT så transcendentalt langt højere end dyrenes?