De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
Det gådefulde brud

Kapitel 8


Hvorhen drog Jeremias sammen med Baruk og én eller flere af kongedøtrene? Historien stopper pludselig her på dette punkt. Oplyste granskere af bibelhistorien har længe vidst, at de ti stammer med navnet “Israels hus” tabte deres identitet og mistede kendskabet til deres historie, og at de i dag må befinde sig imellem hedningenationerne. Deres identitet og opholdssted er en af de ting Gud har skjult for Verden.

Og dog, i disse sidste tider når kundskaben igen skal øges, og de “vise” skal forstå (Dan. 12:4, 10), da skal den hemmelighed åbenbares, der har ligget gemt i profetierne og som ikke kunne tydes før. Men først må vi undersøge det mystiske “brud” som skete i Judas (Jakobs søn) dage.

Juda blev far til tvillinge sønner. Den førstefødte var kongelig, for gennem ham skulle scepterløftet nedarves. Det ser ud, som om jordmoderen vidste, at det ville blive tvillinger. Det fortælles, at lige før fødselen “stak der en hånden frem, og jordemoderen bandt en rød snor om den, idet hun udbrød:

‘Hvorfor bryder du frem? For din skyld er der sket et brud!’… Derfor gav de ham navnet Perez”.

85


På hebræisk betyder Perez “brud”. Den anden tvilling blev kaldt Zera. (1. Mose. 38:27-30).

Hvorfor skulle denne mærkelige hændelse nedskrives i bibelhistorien, med mindre dette brud en gang i fremtiden skulle heles imellem dem eller deres efterkommere? Men det skete ikke i deres levetid.

Zera, med den røde snor, fik fem sønner (1. Krøn. 2:6). Overtog nogen af dem nogensinde tronen, så bruddet dermed blev helet? David, Zedekias og Kristus stammende alle fra Perez’ linjen – ikke fra Zera.

Tag nu det følgende i betragtning:

De tre omvæltninger

Historien viser, at efterkommerne af Zera blev omvandrende folk, der rejste mod nord indenfor grænserne af de skytiske riger. Deres efterkommere emigrerede allerede på Davids tid til Irland.

Men hele tiden var Perez-David-Zedekias linjen i besiddelse af scepteret – var højt oppe – ophøjet. Zera linjen som følte, at de retsmæssigt skulle besidde scepteret og en dag ville komme til det, var lavt nede, fornedret – hvad kongelig magt angik

Lad os nu undersøge en højest misforstået profeti: Læs fra vers 18 i Ezekiels kapitel 21, og du vil klart se at Gud den Evindelige her taler om Judas fangenskab hos kongen af Babylon, i vers 25 siger han: “O du gudløse hedning (Zedekias), Israels fyrste, hvis time slår, når din misgerning er fuldmoden, så siger den Herre Herren: Bort med hovedbindet (diademet), (som det skete ved første halvdel af Jeremias’ kommission)

86


“ned med kronen! Som det (regentskabet) var, er det ikke mere! Op med det lave, ned med det høje! Grushobe, grushobe, grushobe (omvæltninger i 1907 oversættelsen og KJV) gør jeg det til. Ve det! Således skal det være, til han kommer, som har retten til det, ham vil jeg give det”.

Lad os forstå dette. “Tag diademet (hovedbindet) bort, ned med kronen.” Kong Zedekias af Davids dynasti havde kronen. Dette betyder at kronen skal tages fra ham. Den blev fjernet. Han døde i Babylon, hans sønner og alle af høj byrd i Juda blev dræbt.

“Som det var, er det ikke mere (eller som i KJV: skal ikke forblive det samme).” Kongekronen skal ikke ophøre, men en forandring skal ske – tronen skal omvæltes – en anden skal bære kronen. Guds løfte til David skal ikke forgå ved en misligholdelse!

“Op med det lave, ned med det høje.” Hvem er “høj”? Kong Zedekias af Juda. Nu skal han fornedres. Han skal miste denne krone. Juda har været “høj” mens Israel har været “lav” – Disse mange år uden en konge (Hosea 3:4). Perez’ linje har været “høj”. Zeras linje har været “lav”.

“Jeg vil vende op og ned, op og ned, op og ned (tre gange omvæltninger) og det skal ikke ske mere, indtil han kommer som har retten til det.” Hvad skulle vendes op og ned, omvæltes? Diademet og tronen. Ikke én gang, der skal vendes op og ned tre gange. Vendt op og ned ved at fornedre Zedekias, huset Juda, Perez’ linje -- men nu ophøje Israels hus og en af Zeras linje! Den første af de tre omvæltninger blev opfyldt med Jeremias’ opgave.

“Er ikke mere”. Betyder dette at tronen – kronen – skulle holde op med at eksistere? Overhovedet ikke! Hvordan kunne den blive vendt op og ned to gange til – dvs. overført fra den ene til den anden, hvis den var ophørt med at eksistere? Hvordan kunne kronen efter disse tre overføringer, blive givet til ham – Kristus ved hans genkomst – som retten tilhører, hvis den helt og holdent var ophørt med at eksistere? Nej, meningen er: “Den skal ikke længere blive overdraget før Kristus kommer igen.” “Ham vil jeg givet det.”

Gud vil ikke bryde sit ubrydelige løfte til David! Gennem alle slægtled skal David have en efterkommer der bærer denne krone! Den anden halvdel af Jeremias’ opgave skal nu gennemføres. Tronen skal plantes

87


om og bygges op igen. Kronen skal omvæltes – overføres til en anden! Men hvordan og til hvem?
En “gåde” og en “lignelse” giver svaret

Den mærkelige sandhed om at plante og genopbygge Davids trone er åbenbaret i “en gåde og en lignelse” indhyllet i en symbolsk sprogdragt, som aldrig er blevet forstået før nu i de sidste tider. Og dog står det i dag så klart, at selv et barn kan forstå det!

Ezekiels kapitel 17 handler om denne profeti. Hele kapitlet bør læses omhyggeligt. Læg først mærke til at dette profetiske budskab er adresseret, ikke til Juda – jøderne -- men til Israels hus. Det er et budskab om opbygning af de tabte ti stammer, Israel, i disse sidste tider!

Først bliver Ezekiel befalet at fremsætte en gåde og en lignelse. Gåden står fra vers 3 til 10. Fra vers 11 forklarer Gud dens mening, “sig til den genstridige æt (det er de ti stammer Israel Eze. 12:9), som Ezekiel er sat til at være profet for (Eze. 2:3, 3:1 m.fl.): Ved I ikke hvad dette betyder? Sig …” og så bliver gåden forklaret.

En stor ørn kom til Libanon og tog toppen af cedertræet. Det symboliserer kong Nebukadnezar af Babylon, forklares det, som kom til Jerusalem og tog kongen af Juda til fange. Det at den brød “spidsen af dens skud” – eller som KJV har det oversat: cederens unge kviste” i flertal -- og bragte dem til kræmmerlandet, symboliserer ifølge forklaringen, at kongens sønner tages til fange. “Så tog den en plante der i landet” – dette betyder at Nebukadnezar også tog af folket og høvdingerne i Judas land. “Han satte det ligesom et piletræ. Og det voksede og blev en vinranke som bredte sig vidt, men var lavstammet” det betyder, at jøderne fik en pagt hvorved de – på trods af at være under kaldæisk styre – kunne leve i fred og vokse. Den anden “store ørn” er billede på Egyptens Farao.

Gåden dækker altså den første del af Jeremias’ opgave. Bemærk derefter det der er åbenbaret om den anden halvdel – plantningen af Davids trone! Det starter i lignelsen i versene 22-24. “Så siger den Herre Herren: Så tager jeg selv en gren af cederens top.” Som vi allerede har set i Guds egen forklaring, da symboliserer cedertræet nationen Juda; dets top er Judas konge. Gåden fortalte os at Nebukadnezar knækkede toppen af – det var

88


kongen. Lignelsen fortæller os derefter, at Gud – ikke Nebukadnezar – men Gud vil bryde en tynd kvist af fra toppen og “plante den” (vers 22). “Så tager jeg selv en gren af cederens top, af dens skuds spidser bryder jeg en tynd kvist og planter den på et højt, knejsende bjerg”, fortsætter den Almægtige! Aha! “En tynd kvist, et spæd, ungt skud!” Kvistene på cederens top symboliserer kong Zedekias’ børn, som tynd og spæd må det ganske sikkert symbolisere en Datter! “… og planter den”. Kunne det i symbolsk sprog siges mere klart, at denne jødiske prinsesse skulle blive den kongelige sæd, der igen skulle plante Davids trone? Men hvor? “… på et højt, knejsende bjerg.” sagde Gud! Et “bjerg” i symbolsk sprogbrug betyder altid en nation.

Men hvilken nation?

“På Israels høje bjerg, vil jeg plante den”, svarede Gud. Davids trone skal nu plantes i Israel efter at være rykket op fra Juda! Kan det siges klarere? “… og den (det spæde skud) skal skyde grene og bære løv og blive en herlig ceder.”

Ophørte Davids trone med Zedekias af Juda? Glemte Gud sin pagt? Nej! Sammenlign denne udtalelse med ordene i Esajas 37:31-32: “Den bjærgede rest af Judas hus slår atter rødder forneden og bærer frugt foroven.” Den blev plantet i Israel som var flyttet bort fra Juda! Efter at denne hebræiske prinsesse er “plantet” på tronen, nu i Israel – tabt af syne – skal denne trone bære frugt. Hun skal gifte sig, og hendes sønner skal fortsætte Davids dynasti!

“Under den skal alle vingede fugle bygge, i dens grenes skygge skal de bo” (Eze. 17:23). Det “tabte” Israel, som nu har fået tronen og igen er blevet et selvstyret folk, skal i tidens fylde sprede sig jorden rundt og vinde herredømme og magt. De skal

89


arve de ubetingede løfter vedrørende førstefødselsretten i henhold til Guds pagt med Abraham!

“Og alle markens træer …” (vers 24). Et træ” i denne gåde og lignelse er benyttet som billede på en nation, med andre ord “alle jordens nationer”, “… skal kende, at jeg, Herren, nedbøjer det høje træ.” Juda, det høje træ, som havde tronen i 130 år efter at Israel var drevet i landflygtighed, er nu fornedret til slaveri..“… og ophøjer det lave.” I 130 år havde Israel været et “lavt træ”. Nu bliver Israel ophøjet og bliver igen et driftigt folk med en konge af Davids æt. “… et friskt træ bliver tørt (Juda) og et tørt træ (Israel) bliver grønt.”

Sammenlign denne udtalelse med Eze. 21:26: “Bort med hovedbindet (diademet), ned med kronen! … Op med det lave, ned med det høje! Grushobe (omvæltninger)…” osv. Der er tale om at overføre tronen fra Juda til Israel.

Israel havde været uafhængig i Irland i fire århundrede. Israel havde allerede i Irland et kongehus som Zedekias’ datter blev podet ind i. De irske israelitter var en ældgammel koloni, der ikke havde været i fangenskab i Assyrien.

Israel, anført af stammerne Efraim og Manasse, der havde førstefødselsretten, skal nu blomstre og have stor fremgang når deres tid kommer. “Jeg, Herren, har talet og grebet ind” (Eze. 17:24).

Ja, førstefødselsretten er hos Israel, og selv om de var tabt af syne og anså sig selv for et ikke-israelitisk folk, er det dem der skal vokse til utallige hærskarer som lovet – til den store nation og sammenslutningen af nationer der besidder sine fjenders porte; blive en kolonimagt og brede sig over hele jorden; velsignes med nationale rigdomskilder og velstand. Og husk, når de således var blevet mægtige og dominerende, ville Davids trone være at finde omplantet iblandt dem!

Men hvorhen rejste Jeremias, med sin kongelige sæd der skulle omplantes, for at finde det tabte Israels hus? Hvor er de i dag? Hvorledes blev “bruddet” lægt og hvorledes kom en søn af Zeras linje på tronen? Kan vi sige noget om det?

Ja, det kan vi! Den nøjagtige beliggenhed er åbenbaret i Biblens profetier! Vi kan endog finde hans rejserute i historien!

90