Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Læs dette først

Introduktion


Hvis den vestlige verden nogensinde har haft behov for denne bog, så er det nu! Ingen andre områder indenfor menneskenes liv har undergået så drastiske sociale forandringer som det er sket indenfor SEKSUALITETEN.

Den såkaldte “Nye Moral”, der havde sin begyndelse i Første Verdenskrig og blev intensiveret af Anden Verdenskrig, har fuldstændig gennemsyret de vestlige civilisationer op gennem halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne.

Inden Første Verdenskrig var det ikke tilladt at udgive, sælge eller udbrede bøger og instruktion om sex. Efter krigens ophør kom der en sand lavine af bøger, kataloger, magasiner og avisartikler der alle underviste og handlede om sex. På trods af mængden i dette materiale, manglede den vigtigste dimension.

Igennem halvtredserne, tresserne, halvfjerdserne og ind i firserne, er sex blevet kastet i hovedet på offentligheden på alle tænkelige måder -- film, TV, annoncer og reklamer.

vii


Overalt blev sex det store samtaleemne. Moralen blev lempeligere og “Den nye Moral” blev almindelig accepteret af samfundet. Skilsmisser blev hyppigere. Familie- og hjemmeliv var ikke mere en selvfølge – men fakta er, at en solid familiestruktur er det egentlige grundlag for et stabilt og vedvarende samfund.

En vildfarende opfattelse har spredt sig -- at alt hvad der er nyt og anderledes er “fremskridtsvenligt” og “moderne” og er derfor bedre. Som regel betyder det tilbagegang!

Det er uhyre vigtigt at kende formålet og meningen med både sex og ægteskab. De fysiske detaljer kan kun blive forstået rigtigt i lyset af det, denne bog handler om -- det er lige så vigtigt som det er overraskende. Det er vigtigt at læse hele denne bog. Start med kapitel 1 og læs den uden at springe over nogen steder.

Ligegyldigt hvor stor viden læseren allerede besidder om temaet, vil han i denne bog blive præsenteret for meget han ikke vidste -- og han vil komme til at se sin viden i et fuldkomment nyt lys.

Drivkraften, der startede forskning og indsamling af materiale til denne bog i 1949, var nødvendigheden af at producere egnede lærebøger til Ambassador College. Den hurtigt stigende efterspørgsel fra en voksende læserskare fra vort magasin “Den Enkle Sandhed”, der nu har nær ved 3 millioner abonnenter i hele verden, nødvendiggjorde imidlertid forberedelse og oplysning til denne store gruppe mennesker fra alle undervisnings niveauer og samfundslag.

I denne hensigt har vi derfor undgået de lærdes adstadige, tørre og pedantiske sprog som er typisk for de fleste tekstbøger på universitetsniveau. Det er vor hensigt at bibringe læseren viden, ikke at underbygge forfatterens intellektuelle

viii


forfængelighed. Ords opgave er at overbringe meninger. Vi har forsøgt at gøre denne tekst lige så enkel og let forståelig som oprigtig, samt bestræbt os på at gøre den let at læse.

Bogen er skrevet ud fra ægte interesse og dyb medlidenhed med menneskeheden, der, igennem falsk undervisning så vel som ignorance, er berøvet glæder og rige velsignelser som var den tiltænkt. Disse kan tilfalde os NU, hvis vi vil åbne vort sind og modtage den manglende oplysning.

Læs og gentag læsningen af denne bog fra begyndelsen til enden, med et rent, åbent sind og i den rette ånd -- og du vil blive rigt belønnet.

ix

SEX I 80'erne -- HVOR LANGT ER VI KOMMET EFTER SEKS ÅRTIER?

Vi er kommet fra tys-tys æraen! En moralsk revolution har ændret verden!

Ikke mange under tredive har ide om, hvad de sidste 4000 års historie handler om. Kun få over tredive er opmærksomme på den store indflydelse “Den nye Moral” har haft -- i negativ retning!

Man vidste ikke ret meget om sex. Temaet blev aldrig omtalt. Det var forbudt i De Forenede Stater at skrive, sælge eller omdele nogen som helst viden om sex eller undervisning i emnet. De unge ægteskaber havde selvfølgelig behov for rigtig information.

Efter Første Verdenskrig blev den legale opdæmning brudt af en sand lavine af bøger, blade og avisartikler der oversvømmede De Forenede Stater. Man kan

xi


næsten ikke finde et blad på kioskhylderne uden at de indeholder i det mindste én artikel om sex.

Læger, gynækologer, psykologer, “sexologer” har produceret “autoritative” bøger om Sex.

Alligevel mangler alle deres udbredelser den VIGTIGSTE DIMENSION I SEXKUNDSKABEN.

Denne bogs opgave er at åbenbare denne vitale dimension, dens virkelige betydning og hensigt.

Denne manglende dimension i kundskab er aldrig blevet oplyst af religioner, lægekollegier, “autoriteter” i emnet eller af andre lærde. Den findes KUN i denne bog. Gå ikke over denne bog med et FLYGTIGT BLIK. Den er mange, mange gange vigtigere end teknisk og fysisk viden. Det sidste uden det første kan blive endeligt og katastrofalt! Dette er i sandhed den vigtigste og mest nødvendige bog skrevet nogensinde om emnet sex!

Vi lever i en forandret verden. Sex diskuteres over alt, er blevet tilfældig promiskuøs og har fået frit løb. Men denne nye “frihed” er ikke begrænset til seksualiteten! Dette moderne styrtdyk er trængt meget dybere end det moderne samfund er klar over!

Tag først et hurtigt overblik over “fremskridt” her i 80'erne! Derefter (for dem der er under tredive) kast et blik tilbage over de sidste 4000 år før verdenskrigene! Vi zoomer nu kameraet ind på den vestlige verden før og efter disse to krige -- to forskellige menneskelige samfund!

Kontrasten burde vække læserens nysgerrighed – men vil det? Eller er vi blevet for lunkne til at det interesserer os? Vor egen fremtid og evigheden er på spil!

xii


Nutidens trend er så skræmmende, at det burde chokere alle og vække dem fra selvglæde til desperat aktion for at vende denne ildevarslende strømning!

Men LIVETS KENDSGERNINGER i farten gennem firserne har ikke ramt os med en PLUDSELIG opstået trend! Den dødelige kontrast er ikke så tydelig – for den er kommet gradvist over ca. tres år – dvs. over to hele generationer.

Den “Nye Moral” er blevet udklækket siden begyndelsen af det tyvende århundrede. Den udviklede sig under Første Verdenskrig, og fortsatte voldsomt, mest imellem teenagere uden at forældrene lagde mærke til det, under og efter Anden Verdenskrig. Da TV blev hver mands eje efter krigen kom der rigtig fart på udviklingen. Faldet gik hurtigt. I tresserne kom den “Nye Moral” virkelig til overfladen og blomstrede i fuld flor i halvfjerdserne.

Hvor er vi NU – ét år ind i firserne?

I USA bliver EN MILLION UGIFTE TEENAGE PIGER GRAVIDE OM ÅRET! I England, Sverige og Vest Europa ligger tallet tæt ved.

To professorer fra John Hopkins Universitet, Melvin Zelnik og John F. Kantner, har i en ny undersøgelse rapporteret, at 50 procent af nationens teenagere -- piger fra 14 til 19 – har været engageret i førægteskabelig sex. Undersøgelsen viste en betydelig stigning siden 1971!

I dag, med bølgen af sexundervisning og sexlitteratur der er udgivet siden Første Verdenskrig og med den frie sexdiskussion, er teenagere sandelig blevet “vise” i seksuel diskussion og seksuel erfaring, men de er stadig tragisk UVIDENDE i sexkundskab.

Professor Sol Gordon ved Syracuse Universitet oplyser at færre end 10 procent af teenagerne har modtaget seksualundervisning i skolen. Og de får selvfølgelig meget lidt eller slet ingen fra deres forældre. Rendestenskundskaben

xiii


fra deres jævnaldrende er sørgelig utilstrækkelig. Alligevel er de “vise i deres egen indbildskhed”. Det er som faderen der i ophidset forlegenhed sagde, “Johnnie, jeg tror at det er på tide vi får en snak om sex.” “Det er i orden far,” kom svaret. “Hvad vil du gerne vide?”

Det er en bevist kendsgerning, at uvidenheden om sex er årsag til 250.000 tilfælde af gonoré om året hos teenagere.

For ikke så længe siden endte en tredjedel af alle ægteskaber i USA med skilsmisse. I dag er det halvdelen.

Det fundamentale bolværk i alle sunde, stabile og permanente samfund er FAMILIEN.

Før første Verdenskrig var det kun få gifte kvinder der arbejdede udenfor hjemmet. Jeg husker min egen overraskelse under Første Verdenskrig, da jeg så en kvinde som elevatorfører i forretningen Marshall Field i Chicago! Den slags arbejde havde aldrig været for kvinder!

I dag er der kun 13 procent af familierne i USA hvor far går på arbejde og mor bliver hjemme hos børnene! Hvad mon Abraham Lincoln ville sige til det? Eller Theodora Roosevelt? Eller Wodrow Wilson? De ville vende sig i graven hvis de vidste det!

Mere end to og en halv millioner amerikanske mænd og kvinder undgår ægteskab og lever sammen enten som heteroseksuelle eller homoseksuelle.

I nærmeste fremtid vil en jomfru foran alteret været et fænomen. Selv nu sætter mange spørgsmålstegn ved ægteskabet som institution.

Nogle “eksperter” siger at ægteskab snart vil være fortid. I dag er der en aktiv og definitiv sammensværgelse i TV, i aviser og på universiteter, der ønsker at afskaffe ægteskabet.

Selv om mange folk i firserne vil gifte sig mindst én gang, vil der være stor variation i tilbuddene. Et kunne være at leve alene, uden at det på nogen måde

xiv


udelukker sex. Der vil også være enlige forældre, for det meste ugifte kvinder der lever sammen både i heteroseksuelle og homoseksuelle forhold. Det vil omfatte kollektiver og folk der ikke er i familie med hinanden. I 70erne fordobledes antallet af ugifte samlevende par!

Nutidens “autoriteter” siger; “Udskiftning af partner kan forudsiges som forståeligt, ja, endog ønskeligt. Vi vil forlade opfattelsen om, at ægteskab skal holde livet ud.”

At løsne på holdningerne til sex, råber de sammensvorne “eksperter”, vil være med til at fremdrive forandringer. Ved at legalisere aborter og forbedre prævention -- en vaccine mod graviditet er på trapperne i firserne, implantation under huden der afværger graviditet. P-piller til mænd er også forudsagt! Sex vil blive sat lig med sjov, fornøjelse og nydelse – og ingen babyer!

Eftersom det er en fundamental sandhed, at solide familiestrukturer er bolværket i ethvert stabilt og permanent samfund, kan disse kendsgerninger kun betyde én ting – CIVILISATIONEN SOM VI KENDER DEN I DAG ER PÅ VEJ NED – OG UD – med mindre en stor “Usynlig Stærk Hånd fra ét eller andet sted” snart griber ind og frelser nutidens syge samfund.

Men før vi forlader 80ernes verdensscene glem da ikke, at den nuværende PROTESTERENDE VERDEN gør oprør over meget mere end sexundertrykkelsen, der eksisterede før det 20. århundrede. Den nedadgående menneskelige spiral indeholder meget mere end sex.

I dag er vestens familiestruktur under større trusler end illegal og tilfældig sex.

Samtidig med moderne teenageres sexoprør er der nu andre tilbøjeligheder der stimulerer, vækker, og tilfredsstiller de fysiske sanser.

Ud over den seksuelle tilfredsstillelse i teenagernes

xv


livsstil er der alkohol, drugs, tobak, moderne X-rate film, gangsterbander og vold.

De higer efter alle tænkelige fysisk stimulanser. Nogle appellerer til følelser, andre til synet. Nogle appellerer til hørelsen med sensuelle slagtøj og rytmer i rock og disco musik. Andre til lugtesansen… folk lugter tobaksrøgen. Cigaret reklamerne taler om at “smage”, men man kan ikke smage røg! Tro det eller ej, man kan ikke smage røg! Men ligesom lugten af tobaksrøg bliver vanedannende for næseborene og påvirker sind og legeme igennem lungerne, på samme måde gør “pot” (marihuana), opium og andre slags røg der virker stimulerende på sindet. Man bliver “høj”, man oplever nye sensationer. Heroin og andre hårde stoffer giver endog større sensationer. Næsten alle der bliver afhængige af hårde stoffer startede med at ryge marihuana.

Filmene giver “nydelse” gennem syn og lyd. Børn opholder sig flere timer hver dag foran det "enøjede monster". Det forsyner dem med færdiglavede dagdrømme. Misbruget sløver sindet, men TV har den største andel i den antifamilie sammensværgelse, der har indgydt sin dødelige gift i unges og voksnes sind.

Tag ikke fejl, TV industrien sætter al sin kraft ind på UNDERHOLDNING -- så enkelt er det! Det er rigtigt, at man af og til støder på virkelig oplysning og gode dokumenterede programmer. Men TV er en FORRETNING der vil tjene penge. Det UNDERHOLDER og kaster reklamer der sælger goder og service i hovedet på folk. TV værterne -- også de der laver reklamerne er først og fremmest underholdningsværter -- siger før reklamerne: “Vi kommer straks tilbage, gå ikke fra programmet”. Seerne bliver bogstavelig talt tvunget til at lade den kommercielle høker sprøjte salgsopslaget ind i deres sind.

xvi


Et andet moderne onde, som sjældent bliver anerkendt, er den udearbejdende hustru og mor.

Familielivet har undergået en RADIKAL REVOLUTION! Teenagere leger sexlege hjemme i sengen mens far og mor er på arbejde. Børnene spiser ikke sammen med forældrene. De går meget sjældent i biografen sammen. Forældrene har deres eget liv, venner og bekendte adskilt fra børnene. Forældrene tænker aldrig på at undervise børnene eller være sammen med dem i et vedblivende FAMILIESAMMENHOLD! Forældreansvaret bliver totalt negligeret. På et tidspunkt vil forældre blive stillet til regnskab for denne forsømmelse af deres grundlæggende ansvar.

Hvilken overraskelse for folk under tredive!

De unge mennesker i dag har ikke megen fornemmelse af seksual- og familieliv som det udfoldede sig i årene før verdenskrigene. Det er en kendsgerning, at før 1914 var der ikke sket store forandringer i næsten 4000 år! Tiden før 1914 var lige så forskellig fra nutidens verden som dag er fra nat!

Ligesom forældre nu om dage gav den tids forældre ikke deres børn seksualundervisning. De vidste ikke selv noget om sex. Deres forældre havde aldrig lært dem noget i den retning! Deres blufærdighed tillod det ikke! Den almindelige opfattelse var: “Bevar børnenes uskyld og uvidenhed indtil giftermål -- da vil instinktet lære dem.”

Men instinktet lærte dem intet. I modsætning til dyr er menneskene ikke udstyret med instinkter. Nygifte par famlede sig frem i rendestenens overfladiske misinformation og endte i desillusion, knuste drømme, bitterhed og vrede -- og alt for ofte hos skilsmissefogeden, på trods af at skilsmisse endnu var sjælden.

Sandt nok blev en stor procentdel af pigerne holdt “rene”. Indtil 1914 blev en pige der havde mistet sin mødom udenfor ægteskab

xvii


anset for at have “tabt sin ære”. Der havde naturligvis udviklet sig en stor dobbeltmoral. Alle mænd ønskede en mø til hustru, men de fleste var ikke så forsigtige med den mandlige kyskhed. Alligevel blev en pige der “havde overskredet grænsen” anset for “vraggods.”

I dag ved folk under 30 intet om holdningerne der var gældende før de to verdenskrige. Hvis en 22 års pige, der døde før 1917, blev kaldt til live i dag, ville hun blive forfærdet, ja skrækslagen, over 22 års pigers holdninger og opførsel nu om stunder!

Hvilke KENDSGERNINGER er det, der som regel er ubemærkede? Hvor stammer den traditionelle kristne moral fra?

Hvad var det, der forårsagede den moralske revolution, den såkaldte “Nye Moral”? Hvorfor accepterede NUTIDENS moderne mennesker de nuværende opførselsmønstre og holdninger? Hvad er det, der efter flere tusinds års “sex er skamfuld” undertrykkelse kastede verden ind i den herskende seksuelle “frihed”?

Hvad er den RENE SANDHED når det kommer til stykket? Hvad er de SANDE VÆRDIER? Var holdningerne fra før verdenskrigene bedre for menneskeheden? Er den herskende “Nye Moral” virkelig en fremgang, virkelig bedre for dem der har valgt at følge den?

Folk der levede før det 20. Århundrede ville blive forfærdede hvis de kunne se hvordan livet leves i dag.

Før Første Verdenskrig troede folk på ægteskab og familieliv. Min egen familie var typisk. Der var ingen skilsmisser eller opløste hjem i min familie. Ægteskab var “indtil døden skiller jer ad”. En hvilken som helst anden position ville have været mærkelig og chokerende.

Hvad var det da der indførte denne drastiske omvæltning?

xviii