Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Hvorfor – og Hvad er Den Manglende Dimension?

Kapitel 2


Sikke en tid vi lever i! – En tid hvor kundskab eksploderer! Ikke mange tænker over, hvor hurtig udviklingen er sket. I dette tyvende århundrede er kundskab og viden accelereret som aldrig før.

Udbredelsen af kundskaben om sex er sket siden Første Verdenskrig. Middelalderens uvidenhed sammen med opfattelsen at “sex er skamfuld” og kirkernes undertrykkelse, skabte frustrationer, ulykkelige og miserable ægteskaber. Men den moderne udbredelse af oplysning om den biologiske side af sex sammen med den liberale seksuelle frihed promoveret af “Den Nye Moral”, har styrtet den vestlige verden fra gløderne i ilden.

HVORFOR? Fordi den vigtigste dimension i videnskaben om sex og ægteskab har manglet.

8


Den mangler i al Kundskab

Men denne livsvigtige dimension mangler ikke alene i kundskaben om sex og ægteskab. Den er heller ikke til stede i andre generelle kundskaber!

For at kunne forstå dette er det nødvendigt at vide, hvad der er drivkraften bag den generelle kundskabseksplosion, og hvordan denne mest nødvendige dimension blev udeladt.

Den dramatiske udvikling i verdens kundskabsfond begyndte for ca. 170 år siden, samtidig med den moderne videnskabs opståen. Videnskab og teknologi gik forrest i den langsomme udvikling i begyndelsen. Lidt efter lidt tog kundskabsproduktionen om sig for til sidst nærmest at eksplodere.

Da jeg var dreng brugte vi petroleumslamper, hestetransport og den lille “smartbil” havde netop erstattet sporvogne, der indtil da var blevet trukket af heste. Radio, television og flyvemaskiner havde man ikke hørt om.

Nu er det næsten ikke til at forstå, at verden i min drengetid var kommet så langt på “jævnt kølvand” uden nævneværdig udvikling – en materiel udvikling der ikke var værd at tale om – gennem flere tusinde år -- primært en landbrugsverden der kun brugte primitive metoder. Jernploven blev først opfundet i 1797 – diskosploven ikke før 1896, da jeg var en stor dreng. Den første høstmaskine kom i 1836.

Tænk på det! Igennem disse lange årtusinder havde verden faktisk hverken transport eller kommunikationsmuligheder! Al transport var til fods, på æsel, kamel, elefant eller med hest. Til søs havde man den langsomme sejlbåd. Det første dampskib (Fulton) kom 1803. Telefonen blev ikke opfundet indtil 1786, trådløs i 1896.

I den tid jeg har levet, er vi faret forbi maskinalderen, automobilalderen, jetalderen, atomalderen og rumalderen. Hvordan stimuleres denne accelererende materialistiske udvikling?

9


Den fandt sted samtidig med en pludselig spurt i national rigdom og magt i to nationer – Storbritannien og De Forene Stater – der begyndte i 1800. Sammen med denne pludselig erhvervede rigdom, antog vore folk et materialistisk sindelag.

Den nye Messias – Moderne Videnskab

Moderne videnskab forvissede verden om, at menneskene havde gjort så store fremskridt, at man uden fare kunne klare sig uden “overtroskrykken”, som man degraderede religion og troen på Gud til at være. Nu kunne menneskeheden trygt stole på den nye messias, på den moderne videnskab.

“Med kundskab nok”, sagde videnskabsmændene, “vil vi løse menneskehedens problemer og kurere verdens sygdomme.” Redskaberne som moderne videnskab havde til rådighed, var intensivering af det mennesker altid havde benyttet sig af lige fra begyndelsen – observation, eksperiment og menneskelig fornuft.

På den måde er kundskabsproduktionen forøget med accelererende fart, inklusiv området vedrørende sex!

Men Problemerne Tog også Til

Menneskehedens problemer, besværligheder og onder forøgedes paradoksalt nok med samme accelererende kraft! I tiåret fra 1960 til 1970 FORDOBLEDES menneskehedens totale sum af kundskab. Men det gjorde verdens PROBLEMER og ONDER også! 70erne producerede lignende “fremskridt”.

Hvad var der galt med den opfattelse, at kundskab er det eneste der behøves for at løse verdens problemer? Stigende og værre ondskab er blevet aktuel samtidig med den voksende kundskab! Dette er hårde kendsgerninger vi ikke kan komme uden om!

Er KUNDSKAB forkert at besidde eller opnå? Absolut ikke! Taler jeg imod anskaffelse af kundskab? PÅ INGEN MÅDE!

10


På den anden side er det en kendsgerning, at ondskaben er steget samtidig med kundskabsproduktionen. Det betyder naturligvis ikke at øget kundskab har været grund til problemerne. Det betyder dog, at den producerede kundskab ikke kurerede de allerede eksisterende onder eller forhindrede nye i at opstå.

Der må være en manglende dimension et eller andet sted! Det er på høje tid vi indser det!

Alle virkninger har en ÅRSAG!

Der må være en ÅRSAG TIL ALLE PROBLEMERNE I VERDEN! DER MÅ VÆRE EN ÅRSAG til den moralske nedgradering! Der er TO SLAGS kundskab – en sand og en falsk.

Akademisk Frihed

I kundskabens febrilske udvikling, har de lærde på universiteterne lagt vægt på akademisk frihed. Akademisk frihed bliver defineret som læreres, videnskabsmænds og studenters uafhængige bedømmelser, i deres stræben efter kundskab.

Videnskaben og den højere undervisning har udøvet akademisk frihed og har postuleret et skaberværk uden en Skaber. De har kun været optaget af og aktive i kundskabsudviklingen og har fuldkommen afvist muligheden for den mirakuløse, overnaturlige Guds eksistens, og alt hvad der ligger udenfor den materialistiske verden. På det spirituelle område har de ingen viden. De har afvist al åbenbaring som kilde til fundamental viden!

Jeg studerede Darwin, Haeckel, Huxley, Vogt, More, Chamberlain og andre eksponenter af evolutionsteorien, da jeg forpligtede mig selv til at undersøge sagen nærmere. Jeg undersøgte også den anden side af spørgsmålet. Men jeg vil driste mig til at påstå, at de fleste der har fået højere uddannelser igennem det sidste halve

11


århundrede, har fået undervist og har accepteret evolutionsteorien uden at sætte spørgsmålstegn, og uden seriøs undersøgelse af en speciel skabelse, som den fremgår af Biblens kendsgerninger. At godkende konceptet om evolutionsteorien er blevet synonym med at være “IN”. Verdens “bestseller” er blevet fjernet fra reolerne i de fleste højere læreanstalter, uden at nogen er blevet spurgt.

Er det ikke menneskeligt at tage fejl?

Kunne det tænkes at de højest uddannede hjerner var blevet forførte eller bedragede? Kunne de, ved kun at undersøge den ene side af sagen, anses for ufejlbarlige og højt hævede over mulige fejltagelser?

Grunden til Fejltagelserne

Igennem mange år har jeg observeret, at fejltagelser næsten altid kommer fra falske forudsætninger, opfattet som indlysende og taget for garanteret uden at stille spørgsmålstegn ved dem, og først derefter danner man grundlag for den falske hypotese. I vor tid har grundlaget for kundskabsproduktionen været evolutionsteoriens koncept. Det er gennem evolutionens briller alle spørgsmålene er blevet undersøgt. Den er endnu ikke bevist, og i sagens natur er det en teori der ikke kan bevises. Det er en TROSSAG. At bestride det er, for dem der har antaget denne tro, akademisk kætteri!

Vover vi da at tvivle på teorierne, der er så ensidigt accepterede i den højere lærdoms kredse? Er det kættersk at betvivle deres formodede konklusioner og bede om BEVIS? Er det akademisk kætteri også at undersøge den anden side af sagen?

Lad os nu antage, at VI bemægtiger os denne akademiske frihed til omhyggeligt at gennemføre eksaminationen, som endnu ikke har fundet sted.

Det kunne blive både spændende og oplysende at tillade os selv fordomsfrit at betræde den akademisk friheds breddegrad for at undersøge den bibelske fortælling om den forbudte frugt. Dette lille bid af åbenbaring

12


foregiver at beskrive den afgørende begivenhed i menneskehedens erfaringer, der ændrede hele historiens kurs.

De første tre kapitler i Biblen har noget at sige om sex og ægteskab. Når alt kommer til alt, var manden og kvinden der beskrives nøgne, ikke sandt?

Tilsyneladende er der kun få, hvis nogen i det hele taget, det være sig videnskabsmænd, lærde eller teologer, der har opfattet denne beretning med nogen, om end fjern, forestilling om, at den forklarer herkomsten af den videnskabelige kundskabsproduktions metode. Eller at disse kapitler kunne åbenbare den manglende dimensions virkelige oprindelse! Absolut ingen, inklusiv teologerne, har nogensinde FORSTÅET hvad denne beretning egentlig FORTÆLLER!

Begynd ved Begyndelsen

Jeg tror vi skal indlede vor undersøgelse af historien om den forbudte frugt ved begyndelsen, i det første vers i Biblen.

“I begyndelsen …” Denne erklæring stadfæster én gang for alle, at God eksisterede før alt andet. Ingen forudsætninger, ingen gætterier, intet “måske” -- ”…skabte Gud himmelen og jorden”.

Om det er fakta eller fiktion, sandt eller falskt – det er hvad der står, og det giver sig ud for at være Guds åbenbarede Ord.

Indikationen er, at noget kolossalt fandt sted i tidsrummet imellem det, der er berettet som den oprindelige skabelse af jorden (vers 1) og beretningen i vers 2: “Og jorden var (blev) øde og tom” (hebræisk: tohu og bohu, betyder ruin, forvirring, tomhed. Se en hebræisk ordbog). Det der skete imellem begivenhederne og tilstandene beskrevet i disse to vers, bliver åbenbaret i mange andre bibelske passager. Det tillader en hvilken som helst længde af tidsrum

13


imellem de to vers. Så vidt det fremgår af Biblens redegørelse, kunne den oprindelige skabelse have fundet sted mange millioner år før tilstanden, der er beskrevet i vers 2.

I vers 26 i kapitel 1, berettes: “Derpå sagde Gud: ’Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os.’” Andre bibelvers oplyser, at mennesket har samme form og skikkelse som Gud, men med den forskel at Gud består af ÅND, og mennesket er sammensat af fysisk materie.

Vers 27: “Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.”

Sjæl – Ånd eller Materie?

At Gud designede SEX, er en dogmatisk udtalelse!

I kapitel 2 vers 7: “Da dannede Gud Herren mennesket af agerjordens muld og blæste livsånden i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen”. Denne enkle erklæring, fortæller, at det der blev formet af materiel substans (agerjordens muld) BLEV en sjæl – lad det være eftertrykkeligt fastslået, at “sjælen” blev skabt af materie -- IKKE af ånd.

Derefter erklæres det, at Gud plantede en have eller park i Eden og der satte han manden han havde formet.

Læg nøje mærke til følgende kendsgerninger: Den simple erklæring er, at manden og kvinden blev skabt som det sidste på den sjette dag af ugen, det er beskrevet i 1. Mosebog 1. kapitel. De blev skabt, ligesom vi blev født, med et menneskesind uden kundskab. Men de blev skabt som voksne med sind og intelligens på voksen niveau i stand til at modtage kundskab og til at ræsonnere.

14


Deres skaber begyndte med det samme at instruere dem i fundamental og nødvendig viden. Og dette inkluderede selvfølgelig instruktion om SEX og ÆGTESKAB.

Nøgen – og de bluedes ikke

Gud havde sagt: “Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden” (1:28). Og igen: “Og de var begge nøgne, både Adam og hans hustru, men de bluedes ikke! (2:25).

Bemærk venligst den enkle konstatering, at skamfølelsen ikke blev tildelt af Gud. Ved slutningen af Guds første instruktion, som inkluderede instruktion om sex og reproduktion, var der ingen fornemmelse af usømmelighed eller skam over det som Gud havde designet og skabt.

Her må vi huske på, at fortællingen er yderst kortfattet. Den beretter kun højdepunkterne. Der er alle slags indikationer på, at Gud gav Adam og Eva betydelig grundlæggende instruktion – nok til deres øjeblikkelige behov. Det er kun hovedpunkterne af denne instruktion der er beskrevet.

Men det er nok til at vise, at de blev fuldstændig instruerede i MÅDEN de skulle leve på, og som ville LEDE TIL alle de gode resultater – fred, lykke, rigdom, komfort og interessant vellevned i overflod.

Overvej nu, hvor meget der er resumeret og kondenseret i disse få ord:

“Og Gud Herren lod af agerjorden fremvokse alle slags træer, en fryd at skue og gode til føde. Desuden livets træ, der stod midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt… Men Gud Herren bød Adam: “Af alle træer i haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø” (1. Mose. 2:9, 16-17).

15


Gud fortalte Adam at han var dødelig og kunne dø. Han fortalte ham at han var formet af materie fra jorden (vers 7) og endvidere “ja støv er du, og til støv skal du vende tilbage” (kapitel 3:19).

Bemærk det der er symboliseret og åbenbaret her. LIVETS træ er symbol på evigt liv. De havde endnu ikke modtaget evigt liv, men Adam og Eva fik det tilbudt som Guds GAVE.

Tvunget til at Vælge

Men det blev forlangt af dem, at de skulle vælge.

I haven var der også et andet symbolsk træ, “kundskabens træ om godt og ondt”. Det forkerte valg, at tage af det forbudte træ, ville medføre DØDSTRAF. “Du skal visselig dø”, sagde Gud -- HVIS de valgte at være ulydige og tage af dette træ.

Med andre ord som vi læser i Romerbrevet 6:23, “Thi syndens løn er DØDEN, men Guds nådegave er EVIGT LIV…” Dette viser tydeligt, at Gud åbenbarede evangeliet for dem. Hvad er da Biblens definition af SYND? “Synd er lovbrud”, som det er skrevet i 1. Johannes 3:4.

Overordnet eksiterer der i virkeligheden kun TO GRUNDLÆGGENDE LIVSMÅDER – to forskellige filosofier, der går hver i sin modsatte retning. Jeg udtrykker dem enkelt: Den ene er den GIVENDE og den anden er JEG VIL HA'.

Mere specifikt er den ene vejen med kærlighed, ydmyghed og udadgående omsorg for andre som for sig selv. Det er vejen med samarbejde, tjenestevillighed, hjælpsomhed og delagtiggørelse; hensynstagende, tålmodig og venlig. Vigtigere endnu, det er også VEJEN med lydighed, tillid til og tilbedelse af Gud alene. Det er den GUDCENTREREDE vej med KÆRLIGHED til Gud og KÆRLIGHED til næsten.

Den modsatte retning er SELVISKHED og FORFÆNGELIGHED,

16


lyst og grådighed; konkurrence og strid; misundelse, jalousi og ingen interesse i andres velfærd.

Ikke mange er klar over denne vigtige KENDSGERNING: Den “GIVENDE” vej er i virkeligheden en usynlig, men alligevel ubønhørlig aktiv ÅNDELIG LOV. Den er opsummeret i De Ti Bud.

GRUNDEN til Fred og Lykke

Denne LOV er lige så VIRKELIG og ubarmhjertigt urokkelig som tyngdeloven! Den styrer og regulerer alle menneskelige relationer!

Hvorfor skulle dette ikke kunne harmonere med, at menneskets Skaber – Skaberen af alt materie, magt og energi – Skaberen af fysiske, kemiske, tyngdekraftens og inertiens love – også skabte og indførte ÅNDELIGE LOVE DER VAR BESTEMT TIL AT FORÅRSAGE GODE resultater for menneskene?

Hvis Skaberen er en KÆRLIGHEDS Gud – HVIS vor Skaber er Almægtig – kunne han da have handlet anderledes? Kunne han have forsømt at sørge for en VEJ – forårsage en MÅDE – der ville producere fred, lykke, velstand, vellykkede livsforløb, velbefindende i overflod?

Jeg gentager: Der er en ÅRSAG til alle VIRKNINGER.

Hvis der skal være fred, lykke og overflod af velbefindende, MÅ NOGET FORÅRSAGE DET! Gud ville ikke VÆRE Gud medmindre han sørgede for en ÅRSAG, en måde, til at opnå alt ønskeligt GODT.

Det er på tide vi bliver klar over, at Gud skabte mennesket af KÆRLIGHED til menneskeheden, og at Han samtidig skabte og satte uløseligt tilknyttede LOVE i kraft, der skulle FORÅRSAGE alle GODE resultater!

Lad os resumere: DØD er SYNDENS straf. SYND er LOVBRUD! At bryde loven er det samme som at afvise og fornægte VEJEN, der FØRER til alt det GODE som menneskene ønsker sig, og i stedet vælge den VEJ der FORÅRSAGER alle ONDE resultater. Gud forbød under DØDSSTRAF Adam og Eva at tage af

17


kundskabens træ om godt og ondt!

HVORFOR? Fordi han ville, at de skulle vælge den VEJ, der bringer al ønskelig GODT – han ville spare dem for ondskab, sorg, lidelse, smerte og ulykke. Derfor var det at tage denne frugt, et symbol på at bryde Guds åndelige LOV!

At tage af livets træ var symbol på at modtage Guds Hellige Ånd som GAVE, Den Hellige Ånd der i virkeligheden er Guds KÆRLIGHED til menneskene (Rom. 5:5) og som giver FYLDEST til den åndelige lov (Rom. 13:10) som Gud alene giver, til dem der ADLYDER hans Lov (Apo.Ger. 5:32).

ÅRSAGEN til Verdens Ondskab

Overvej endvidere dette: Kunne en retfærdig Gud have advaret de første mennesker, mod dødsstraf og DØDSDOM hvis de brød loven, uden først fuldt ud at have forklaret dem den åndelige LOV de ville blive dømt efter. Denne Lov er sammendraget i De Ti Bud. Husk på, at detaljerne ikke er nedskrevet – det er kun et yderst kodificeret RESUME af det Gud lærte dem.

Således forklarede Gud fuldt ud sin egen LIVSVEJ, den “GIVENDE VEJ” som samtidig er Hans ubrydelige åndelige LOV. Gud havde allerede da indført LOVEN, der fører til det GODE. Han havde forklaret dem VEJEN der fører til ONDSKAB. Den er resultat af ulydighed mod LOVEN, ellers kunne han ikke have fortalt dem, at ulydighed ville medføre SIKKER straf, dvs. DØD.

Man kan også sige det mere forståeligt: Gud gav ham frit valg. Han kunne vælge at FORÅRSAGE ondskab. Det er MENNESKENE, ikke Gud, der FORÅRSAGER alle de onder der rammer menneskeheden. Valget ligger hos MENNESKENE. Det man sår, det høster man.

Der er endnu et afgørende punkt: Det var nødvendigt at

18


de STOLEDE PÅ GUDS ORD, for den åndelige lov er lige så usynlig som inerti- og tyngdeloven! De kunne ikke SE denne lov. Det er en åndelig lov! Men Gud havde åbenbaret dem det GODES vej og vejen til ONDSKAB.

Slå nu op i 1. Mosebog kapitel 3:

“Men slangen var træskere end alle markens dyr, som Gud Herren havde gjort” (vers 1).

Der er mange symboler i Biblen, men den forklarer dem selv. Det er selvfølgelig meget gammeldags at tro på en djævel nu om dage, men Biblen taler tydeligt om en djævel der hedder Satan. I Åbenbaringens bog 12:9 og 20:2 forklares det, at slangen er symbol på djævelen.

Læg nu mærke til fristelsen.

Udspekuleret Fristelse

Satan var snedig, han opsøgte kvinden først. Han fik hold på manden gennem hans hustru.

“Og den sagde til kvinden: ’Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven’? Kvinden svarede: ’Vi har lov at spise af frugten på havens træer; kun af frugten på træet midt i haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så skal I dø’. Da sagde slangen til kvinden: ’I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes Eders øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt” (vers 1-5).

Fortællingen her tilskriver Satan snedige attributter. Han sår tvivl om Gud. I virkeligheden siger han: “Du kan ikke stole på Guds ord. Han siger, at du er dødelig og kan dø, men han ved bedre; han ved at jeres hjerner er så perfekte, at I kan blive GUD.”

Det er KUN GUD, der har ret til at afgøre,

19


hvad der er ret og hvad der er synd, hvad der er godt og hvad der er ondt. Gud har ikke uddelegeret retten til at afgøre HVAD DER ER SYND til mennesker – men han tvinger os til selv at afgøre, om VI VIL SYNDE eller adlyde Hans Lov.

Afgørelsen af hvad der er GODT, har ene og alene den samme skabende magt, der var i stand til at indføre ubrydelige åndelige, fysiske og kemiske love som AUTOMATISK leder til GODE resultater når de bliver adlydt – og til Ondt ved ulydighed!

Adam og Eva havde kun GUDS ord for, at de var dødelig og kunne dø. Nu kom Satan og såede tvivl. Han sagde at de var UDØDELIGE SJÆLE.

HVEM skulle de tro? De havde intet BEVIS ud over Guds ord. Men ikke alene såede Satan tvivl, han påstod også det modsatte.

Satan sagde, at deres intellektuelle kraft var så stor, at de selv kunne bestemme hvad der var GODT og hvad der var ONDT. Men det er GUDS ENERET. “Du kan blive GUD!” sagde Satan.

Dermed appellerede Satan til deres menneskelige FORFÆNGELIGHED. Glem ikke, at de netop var skabt med perfekte menneskelige sind. Ikke med Guds sind – men perfekte menneskelige sind og kapacitet. De tillod den tanke slå rod i deres sind, at de besad SÅ STOR kraft, at de kunne påtage sig GUDS ENERET til selv at PRODUCERE KUNDSKABEN om hvad der var GODT og hvad der var ONDT!

Intellektuel forfængelig greb dem! De blev begejstrede, betagede, berusede af deres forfængelighed.

Hvordan kunne de i det hele taget være sikre på, at Gud havde fortalt dem sandheden?

Det Første Videnskabelige Eksperiment

De så nu (vers 6) – de observerede – at det forbudte træ var godt at spise af, en lyst for øjnene

20


og godt at få forstand af. Intellektuel forfængelighed var betagende. I denne forfængeligheds ekstase brugte de menneskelig ræsonnement. De besluttede at afslå Guds åbenbaring og udføre det allerførste VIDENSKABELIGE EKSPERIMENT!

De tog af det forbudte træ og spiste det!

De tog til dem selv Guds eneret til at afgøre GODT og ONDT. Dermed afviste de GUDS VEJ, der er Guds åndelige Lov. Denne afvisning betød, at de valgte ulydighedens vej!

De var pionerer i selvbestemmelsen over ret og forkert, over retfærdighed og synd! Og menneskeheden har gjort det der synes ret i egne øjne lige siden.

HVORDAN gjorde de det? De 1) afviste åbenbaring, 2) brugte observation, 3) brugte eksperiment og 4) menneskelig ræsonnement. Præcis de samme moderne “videnskabelige” metoder videnskaben bruger den dag i dag.

Hvad blev resultatet af dette eksperiment? DE DØDE! De blev forældre til den første ungdomsforbryder, den første morder!

Den VIGTIGSTE dimension i kundskab manglede i deres “videnskabelige” procedure!

Umulig at Opdage med Menneskelige Evner

Der ligger umådelig vigtig kundskab UDENFOR MENNESKENES RÆKKEVIDDE OG GRÆNSER! Vigtig viden såsom, HVAD er mennesket, HVORFOR blev han sat på jorden og med hvilken HENSIGT. Er der en HENSIGT? Hvis der er, HVORDAN kan vi opnå den? Hvad er VEJEN TIL FRED? Jordens nationer søger og stræber efter FRED, alligevel kan de ikke finde den -- de har KRIG! Hvad er de SANDE VÆRDIER i livet? Menneskene tragter efter de FALSKE!

Svarene på alle disse spørgsmål er grundlaget og yderst vigtige for menneskene

21


at VIDE. De søger dog forgæves efter svarene. Det er KUN gennem åbenbaring mennesket kan opnå denne VIDEN.

Og drejer det sig om kundskab som: HVORDAN blev jorden til, hvor gammel er den; hvor længe har mennesket levet på jorden, mysteriet om oprindelsen. Disse spørgsmål sluger videnskabsmænds, filosoffers og historikers tid og tanker, og kræver lange undersøgelser, alligevel kan de kun komme frem med GÆTTERIER, TEORIER, HYPOTESER, men INGEN BEVISER. Den endelige KUNDSKAB kan ALENE opnås ved åbenbaring.

Da de første mennesker spiste af den forbudte frugt, afgjorde de selv hvad der er GODT og ONDT. Jeg gentager, at de dermed afviste den KENDSGERNING, at Guds levende, ubrydelige, åndelige Love er VEJEN TIL DET GODE – den der FORÅRSAGER alt det GODE – og at ulydighed er VEJEN TIL DET ONDE – GRUNDEN til alt ondt. Eftersom de og menneskeheden, der stammer fra dem, har overtaget bestemmelsen om hvad der er GODT, har de generelt fulgt VEJEN der er modsat Guds lov. Menneskene har fulgt VEJEN der har ført til de uoverkommelige ONDER, der er tilfaldet denne syge, SYGE verden!

De gjorde dem selv til den levende GUDS konkurrenter. Det er derfor Romerbrevet 8:7 siger, “Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det.”

Hvad ER den Manglende Dimension?

Hvad er da den MANGLENDE DIMENSION i kundskaben om SEKSUALITET og i AL anden viden?

Det er GUDS åbenbaring!

For selv om de første mennesker og efter dem menneskeheden som helhed afviste Gud, testamenterede han alligevel SIN ÅBENBARING AF GRUNDLÆGGENDE KUNDSKAB til dem. Vi har den PÅ SKRIFT! Den Hellige Bibel er

22


Guds åbenbaring. Den indeholder historie, instruktion, åbenbaring af grundlæggende viden og profeti.

Den indeholder ikke AL kundskab. Den indeholder grundlæggende og fundamental viden, der ikke på anden måde er tilgængelig for mennesker!

Hvad er der da GALT med kundskabsudviklingen i dag? Den vigtigste vitale dimension MANGLER! Jeg har nævnt, at fejl som regel kommer fra forkerte formodninger, der ligegyldigt tages for givet og bruges som grundlag uden beviser. Og når grundlæggende hypoteser eller præmisser er falske, vælter hele strukturen sammen med dem!

Jeg har sagt, at værktøjet den moderne videnskab benytter er observation, eksperimenter og ræsonnement. Er der noget galt med disse værktøjer? PÅ INGEN MÅDE! Fejlen ligger i at man AFVISER åbenbaring. Åbenbaring er den præmisse, der skal være udgangspunktet. Når mennesker erstatter sandheden med egne falske hypoteser, da mangler den vigtigste dimension!

Guds Ord, hans BRUGSANVISNING til menneskeheden er FUNDAMENTAL i AL kundskab. Det er IKKE den totale sum af viden. Det er grundlaget, de sande præmisser, startpunktet og konceptet der afgør indstillingen til, hvorvidt man vil modtage yderligere viden.

Mennesket SKULLE producere Kundskab

Det var GUDS hensigt at menneskene skulle PRODUCERE YDERLIGE KUNDSKAB. Han gav fundamentet, præmisserne og konceptet. Men han gav os også øjne til at se og observere. Hænder og fødder til at udforske og måle med. Evner til at udvikle laboratorier, testtuber og EKSPERIMENTER. Han gav os suveræne HJERNER så vi kunne TÆNKE.

Som jeg sidder her i dag og skriver, flyver jeg i jetfly fra Singapore til Manila. Hvis piloterne i cockpittet havde

23


fløjet i den forkerte retning ville jeg nok være landet i Indien eller Australien i stedet for. På samme måde er det vigtigt at starte i den rigtige retning fra de rette præmisser og med den rigtige holdning, når det drejer sig om at PRODUCERE KUNDSKAB.

Det var Guds mening at menneskene skulle bruge observation, eksperiment og menneskelig ræsonnement. Han udstyrede os med grundlaget, med fundamentet til at kunne starte i den rigtige retning med det rette koncept. Men vore første forældre afviste denne vigtigste dimension i al kundskab. Menneskeheden har lige siden afvist det eneste sande FUNDAMENT i al kundskab. Kundskabsproduktionen har, baseret på falske præmisser og falske hypoteser, opereret uden fundament lige siden.

Det er GRUNDEN til at den menneskelige kundskabsproduktion IKKE kan løse menneskehedens problemer eller kurere verdens ondskab.

Fabrikanter af mekaniske og elektriske apparater sender altid en instruktionsmanual med sine produkter. Biblen er vor Skabers INSTRUKSTIONSMANUAL som han sendte sammen med det HAN skabte – nemlig menneskeheden.

Seks tusind år med menneskelig misere, ulykke og onder burde være BEVIS nok, for dem der er villige til at forstå, at menneskeheden der begyndte med vore første forældre, afviste denne mest vigtige dimension.

Fra dette punkt i nærværende bog, vil vi dække det yderst vigtige emne om sex og ægteskab og genindsætte den manglende vigtige dimension. Det er første gang denne viden offentliggøres.

Det vil blive en FORSTÅELSESÅBNER for de der er villige til at se!

24