Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
“Overvældende og Forunderligt”

Kapitel 10


Folk taler om “menneskets værdighed”, uden at være klar over hvor lidt de egentlig ved om emnet!

Den måde menneskeheden som regel opfører sig på, afspejler meget lidt af denne værdighed. Men det sande menneskelige potentiale er fuldstændig udenfor dets synsfelt.

Menneskets Værdighed?

Mens jeg skriver disse linier kan jeg for mit indre øre høre et par strofer koret synger i Handels Messias, “Vi for alle vild som får, vi vendte os hver sin vej” (citeret fra Esa.53:6). Ja, Paulus blev inspireret til at skrive, “alle har syndet”.

Menneskene har gennem deres handlinger bidraget til alt andet end værdighed. De har forurenet, besudlet, perverteret, misbrugt og ruineret alt det en kærlig Gud satte indenfor deres rækkevidde. De har afvist deres Skaber og gjort oprør imod ham.

145


HVORFOR skulle den Store GUD da bekymre sig om MENNESKENE? Salmisten stillede spørgsmålet (Sal.8:4-6). David svarede, ”… du satte ham over dine hænders værk” (vers 7). Men HELE SANDHEDEN bliver ikke afsløret i denne gammeltestamentlige passage. David inkluderede kun det herredømme Gud overdrog Adam og hans afkom – herredømme over dyrene og landet, over fisk og oceaner og over fuglene og luften så langt som jordens atmosfære rækker.

Det er hvad Gud har overdraget dødelige mennesker -- INDTIL VIDERE! Og mennesket har forurenet og misbrugt det hele! Ikke tilfreds med det, prøver mennesket nu at udvide sit domæne udover det God overdrog ham. I dag vover menneskene sig UD OVER GRÆNSERNE. Man har allerede gentaget flere landinger på månen og er kommet tilbage til jorden, og nu er landinger på Mars og andre planeter på tale.

Men mennesket har simpelt hen for travlt! Han stræber efter at “overtage” noget han ikke har kvalificeret sig til, og før end det lovligt bliver ham overdraget!

Det som mennesker ikke ved, er at – HVIS han kvalificerer sig til tilliden – da har det altid været Guds hensigt, ikke alene at gøre månen tilgængelig for ham, men at lægge HELE DET UENDELIGE GRÆNSELØSE UNIVERS under hans domæne.

David fik ikke HELE svaret i Det Gamle Testamente. Det bliver afsløret i det Ny! Men menneskenes religiøse ledere har aldrig opdaget denne overvældende sandhed. Menneskesind, der er modstandere af Guds autoritet, finder dette alt for utroligt til at ville acceptere det. Så de læser lige hen over denne herlige åbenbaring om den virkelige potentielle VÆRDIGHED, der er tiltænkt MENNESKET!

Selv om det er forklaret i kapitel 5, KRÆVER dette spørgsmål GENTAGELSE!

HELE SVARET på salmistens spørgsmål får vi der hvor

146


Paulus gentager det: “Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu?…” Og her kommer svaret, ”… alt lagde du under hans fødder” (Heb.2:6-8). Hvad betyder “ALT”? LIGE NETOP DET DET SIGER – ALT – hele det uendelige grænseløse UNIVERS! Læs nu videre: Når han ’lagde alt under ham’ UNDTOG HAN JO INTET FRA AT VÆRE HAM UNDERLAGT”(verse8).

Hvad da med den kendsgerning at Gud i Adam begrænsede menneskenes domæne, til kun at omfatte jorden og atmosfæren RUNDT OM JORDEN?

Den sidste sætning i samme ottende vers forklarer: “Vel ser vi ENDNU ikke, at alt er ham underlagt; MEN VI SER JESUS… KRONET MED HERLIGHED OG ÆRE” (versene 8-9). I vers 10 bliver Jesus kaldet VOR frelses “banebryder” – LEDEREN – PIONEREN der er gået foran!

HVORDAN ser vi da Jesus NU, med hvilken KAPASITET?

Vi ser HAM (Heb.1:3) i hans HERLIGHEDS AFGLANS, og han bærer “ALT” med sit mægtige ord. Andre oversættelser siger “han bærer UNIVERSET med sit mægtige ord”.

Jesus Kristus, den “førstefødte af mange brødre”, sidder nu på den trone hvorfra hele UNIVERSET regeres – han kontrollerer al eksisterende MAGT, STYRKE og ENERGI! Men han har kun banet vejen! HVIS vi overgiver os til Gud og HANS REGERING, vil vi GENNEM KRISTUS BLIVE GENFORENEDE MED DEN ALMÆGTIGE GUD, og blive medarvinger sammen med Kristus og arve, efter VOR opstandelse, ALT DET HAN ALLEREDE HAR ARVET!

DETTE er den sande potentielle VÆRDIGHED i MENNESKET!

147


De fleste mennesker der i deres forfængelighed plaprer om “menneskets værdighed” forstår meget lidt af ordenes VIRKELIGE betydning! Mennesket skal først vende om og GÅ DEN MODSATTE VEJ – det skal ANGRE – fordi det har været på vej i den forkerte retning! Han skal først vandre GUDS VEJ. Han skal først kvalificere sig, inden Gud vil overdrage ham ansvaret for universets styrelse!

HVOR Vidunderlig Skabt?

Til dette dødelige liv gjorde Gud os af FYSISK substans og begrænsede os til den FYSISKE jord. Han gjorde os i sit eget billede men i vor midlertidig jordiske form, for at vi kunne udvikle os og antage hans egen ÅNDELIGE KARAKTER!

Selv med denne midlertidige hensigt, skabte Gud vort jordiske legeme til at fungere på mirakuløs måde.

David sagde også “Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; underfulde er dine gerninger, det kender min sjæl til fulde” (Sal.139:14).

HJERNEN er selvfølgelig den MEST ærefrygtindgydende del af menneskets legeme. Noget dyrene ikke har!

Alligevel kræver hjernen en KROP for at kunne fungere, og dermed opfylde menneskets overvældende skæbne. Det har behov for ben og fødder til at transportere sig. Arme og hænder til at udføre det hjernen forlanger. Han behøver de livsbevarende systemer -- fordøjelse, cirkulation og nervesystemer. Og han behøver også køns- og sexsystemer.

Menneskene er blevet ledt på vildveje, når det drejer sig om sex ligesom i alle andre mulige anliggender. Men lige meget hvor forkerte VALG mennesker har taget, misbrugt og perverteret sine genitale systemer, ændrer det ikke på den KENDSGERNING, at det Gud designede, var SÅRE GODT. Det var forudbestemt til

148


at være og KAN STADIG blive -- hvis vi har den rette holdning – brugt på højeste ærværdige og herlige MÅDE.

Vi kan, som allerede nævnt, HERLIGGØRE GUD i vore LEGEMER – ved at reservere det til de funktioner og brug, som Gud havde til hensigt. Unge mennesker herliggør Gud ved at holde deres krop ubesmittet som Gud skabte dem, indtil et rigtigt og anstændigt ÆGTESKAB indgås -- som Gud påbød det – og at ægtefællerne bruger deres legemer i den hensigt og på den måde som Gud instruerede. Dette bringer stor kærlighed, glæde og lykke i hjem og familie!

Vi har kort og på elementær måde dækket funktioner og formerings kirtler som Gud skabte i både mandens og kvindens krop. De er i sandhed VIDUNDERLIGE og ærefrygtindgydende skabt!

De Feminine Kanaler

Nu kommer vi så til de kanaler eller veje der transporterer både ovum og spermatozo fra deres “laboratorier” til undfangelse af mennesker, der har mulighed for at blive Guds virkelige arvinger.

Eftersom vi netop har forklaret den fantastiske måde, hvorpå det uendeligt lille æg er blevet nærmest skudt fra æggestokken ind i den åbne æggeleder, vil vi nu fortsætte med kanalen der forbinder æggestokkene og livmoderen.

Denne kanal hedder Fallopian tube. Eftersom der er to æggeledere, en på hver side af livmoderen, er der også to æggestokke.

Ægget er ikke udstyret med bevægelses evne i sig selv ligesom sperma. Når den yderste del af æggelederen har åbnet sig som en Kameliablomst og modtaget ægget der blev “skudt” ind i den, begynder dette meget langsomt at bevæge sig igennem æggelederen. Væggen i denne kanal består af tre lag og udstyret med fine fangarme. Når ægget eksploderer ud af væsken i blæren, det har ligget i, ind i

149


indgangen til æggelederen er det som et hønseæg uden skal. Ikke i størrelse naturligvis. Det er mindre end punktummet efter denne sætning. Men det er nu ubeskyttet og ville hurtigt gå til grunde, hvis det ikke øjeblikkeligt blev indhyllet og dækket med æggehvidestoffer der dannes i æggelederen.

De utrolige små fangarme på indersiden af æggelederkanalen kaster nu dette menneskeæg ganske langsomt fremad mod livmoderen. Denne rejse igennem æggelederen, mener læger og videnskab, kan tage op til otte dage.

Derfor, eftersom de fleste autoriteter mener at æggets levetid er begrænset – nogle siger 24 timer -- medmindre det møder en sædcelle og bliver befrugtet -- er der enighed om, at befrugtningen finder sted tidligt under æggets ophold i æggelederen.

Livmoderen

De to æggeledere fører til livmoderen -- et pæreformet organ med den bredeste del opad -- og her går æggelederne ind i livmoderen, som hænger i muskler der er fæstet i den øverste del. Derfra hænger den og bliver til livmoderhalsen som munder ud i vagina.

Urinblæren ligger lige foran livmoderen. Livmoderens normale position tipper lidt fremad fra bunden – nærmest vinkelret i forhold til vagina.

Livmoderens formål er at modtage, huse, beskytte og give næring til det befrugtede æg, nu kaldet embryo. Efter fire måneder kaldes det et foster. Cirka ni måneder senere bliver det født og er et menneskebarn – bærer af det

150


overvældende potentiale, at han eller hun kan blive arving!

I uvirksom tilstand er livmoderen hård og muskuløs med sammenpressede vægge, så der i virkeligheden ikke er noget “rum” i den.

I denne periode vil den være ca. fem cm hvor den er bredest, 2½ cm tyk og 6 cm lang.

Menstruation

Hver 28. dag (gennemsnitlig) sker der en blokering i livmoderen som forbereder modtagelsen af et eventuelt befrugtet æg. Hvis ovum ikke er blevet befrugtet i æggelederen ca. 14 dage efter ægløsning, vil livmoderen udlede en speciel substans, der var tiltænkt embryo. Denne lettere blødning siver da ud gennem livmoderhalsen ned i vagina.

Denne månedlige proces hedder menstruation. Den begynder i pubertetsalderen omkring det fjortende år, og fortsætter til overgangsalderen.

Før i tiden anså man denne månedlige blødning for at være en månedlig udrensning af giftstoffer, men det er overhovedet ikke tilfældet.

Hvis ovum bliver befrugtet, vil en specielt udskilte slimhinde, der da er kommet tilstede for at modtage embryo, blive aktiv og udføre sin vigtige funktion.

Den generelle månedlige cyklus er 28 dage, men kan dog variere fra 21 til 35 dage. I specielle tilfælde kan der gå længere tid imellem. Menstruationen varer normalt fem dage, men kan variere fra tre til syv dage.

Mandens Kanaler

Vi kommer nu tilbage til mandens sperm kanal.

Som tidligere beskrevet består den af

151


Tegningen viser frugtbarheds og samleje organerne og kanaler i det maskuline seksuelle
        apparat Tegningen viser frugtbarheds og samleje organerne og kanaler i det maskuline seksuelle apparat.

små bundter kanaler eller rør, der gennem flere stadier bliver ført fra pungen ind i kroppen sammen med lymfekanaler og nerver, pulsårer og vener som tilsammen udgør spermakanalen.

Inde i kroppen opbevares sæden i to små blærer, transporten dertil foregår ved gentagne sammentrækninger.

Lige under blæren ligger prostata kirtlen som en ring omkring urinrøret. Denne kirtel

152


afgiver et basisk mælkehvidt sekret.

De tidligere såkaldte “autoriteter” troede at hele væsken, der befordrer sæden på sin bane, blev produceret i prostata, nu har nyere spekulationer ændret opfattelsen til, at visse dele af denne væske produceres i andre kirtler bland andet i epididymus. I alle tilfælde mener man at spermacellerne ikke har fuld mobilitet indtil de når denne basiske substans i prostata, hvis opgave er både at konservere og stimulere mobiliteten.

Vas deferens går igennem prostata kirtlen ind i urethra. Der er selvfølgelig to der går ind på hver sin side. Ved hver indgang til prostata er der en aflang blære der hedder seminal vesicles. Disse bliver til én tube ved indgangen til prostata. Som én tube fortsætter den gennem prostata ind i urethra. Urethra er røret der fører urinen ud gennem penis.

For et par årtier tilbage gik den medicinske videnskab ud fra, at disse to blærer var reservoirs, eller to aflange blærer hvor sæden blev opbevaret indtil sædudtømmelse, og de havde muligvis ret.

Men i dag er der mange der mener, at disse seminal vesicles producerer en slags væske der, når den blandes med sekretet fra epididymus og fra prostata kirtlen, tilsammen danner den væske i hvilken sperma svømmer.

Det lader imidlertid til, at alle eksperimenter foretages post mortum, på afdøde mænd, og derfor siger nogle læger rent ud, at de ikke kan være sikre.

Som sædvanlig postulerer “autoriteterne” – og mange anser deres teorier for fakta. Jeg er ingen autoritet. Den eneste ufejlbarlige autoritet har ikke afsløret

153


alle disse detaljer. Jeg er tilbøjelig til at tro, at væsken produceres i prostata kirtlen og derefter opsamles i disse sæd blærer.

Svar på sådanne spørgsmål er i virkeligheden ikke relevante for denne bogs hensigt. Jeg nævner disse tekniske detaljer som interessante punkter og som eksempler på den meget tvivlsomme “autoritet” som de menneskelige “autoriteter” tildeler sig selv.

Disse mænd ”… mens de påstod, at de var vise, blev de dårer…” (Rom.1:22), forkaster som dumhed den eneste troværdige AUTORITET. Således bliver de selv dårer, siger Gud!

Lad mig igen minde om, at Gud ikke afslører AL kundskab i Biblen. Den er GRUNDLAGET for al kundskab – grundlaget til at bygge videre på. Den åbenbarer kun det mennesket behøver at vide, om det de ikke kan lære på anden måde. Men den oplyser også, at der er ting, der vækker menneskets nysgerrighed og leder det til store og kostbare spekulationer, ting som Gud holder skjult for dødelige hjerner, fordi sådan en viden er unødvendig for os.

“De skjulte ting er for Herren vor Gud, men de åbenbare er for os og vore børn evindelig…” (5. Mose.29:29).

Formålet med denne bog er når alt kommer til alt, at give læseren vital kundskab til at leve rigtigt, lykkeligt og i velstand, samt at oplyse hvor den skadelige holdning til sex oprindelig kommer fra. Når man har lært hensigten med sex og fået viden om hvordan ungdommen bør opføre sig før de gifter sig, kan man se frem til ægteskab og familieliv i fuldkommen lykke.

Samleje Organerne

Vi er nu endelig, i denne beskrivelse af de genitale systemer, kommet til samleje organerne.

Det maskuline kønslem er et kødfuldt

154


muskelorgan eller skaft, der hovedsageligt består af muskulære væv, kaldet penis.

I den normale uvirksomme tilstand hænger den kraftesløs og indskrumpet. Dens størrelse kan sammenlignes med menneskets næse, øre, hånd og andre organer der varierer hos forskellige individer. Gennemsnit vil være omkring 6-7 cm lang og et par cm tyk. Stivhed er imidlertid nødvendig for seksuel forbindelse.

Nogle uoplyste unge mennesker tror, at “graviditet er meget lidt sandsynligt om overhovedet muligt, hvis sæden ikke bliver deponeret inde i selve vagina.” Men autoriteterne og mange virkelige tilfælde – nogle af dem fortalt til mig personligt under alvorlig rådgivning og søgning efter åndelig hjælp – har bevist, at denne opfattelse er en alvorlig fejltagelse. I disse sandfærdige tilfælde, med ugifte piger der var gået for vidt og erfarede, at det de troede var harmløst og socialt accepteret “erotisk kæleri”, var endt med profetien der siger: “Se, en jomfru skal undfange”. Åndeligt var de i stik modsatte position fra Jomfru Maria. Det der blev undfanget i dem, var ikke ved Guds Hellig Ånd, men ved REN OG SKÆR UTUGT! Og selv om de stadig var fysiske jomfruer og havde deres mødom i behold, var de bestemt ikke åndelige jomfruer.

Jeg vil komme tilbage til dette senere sammen med en alvorlig advarsel til ugifte folk.

Sandheden er, at penetration ind i vagina, IKKE ER nødvendig for formering, selv om det gør sandsynligheden for graviditet meget større. Men denne gennemtrængning er, i Guds øjemed langt mere ønskelig, idet den har til hensigt at udtrykke den af Gud velsignede ægteskabelige kærlighed. Derfor var der, som i alt det Skaberen gør, en HENSIGT i den måde han designede det maskuline lem, til at det skulle vækkes til stivhed.

155


Urinrøret udgår fra blæren direkte igennem prostata kirtlen og fortsætter på undersiden indeni penis’ fulde længde. Ovenpå urinrøret i forlængelse af skaftet ligger to hule svampede legemer, der hedder corpora cavernosa. Langs organets hele længde løber blodårer og følsomme nerver. For enden sidder hovedet på penis, der hedder glans. Glans har et tæt netværk af yderligt liggende nerver og er sæde for mandens erotiske sensation.

Corpora cavernosa består af et hulesystem. I den slappe og uaktive tilstand er det næsten tomt. Men ved seksuel vækkelse bliver det fyldt med blod, svulmer op og gør lemmet stift og hårdt. I denne erektions tilstand vil længden variere mellem 12 til 17 cm og 3 til 4 cm i diameter, i sjældne tilfælde lidt større.

Det er vist på sin plads her at afskaffe et par grundløse bekymringer som nogle ellers på alle måder lykkelige og forventningsfulde kommende brude har haft (eller er det måske noget der tilhører tiden før “Den Nye Moral”).

Men i alle tilfælde, nogle var bekymrede for at en meget stor mand ville producere store babyer der ville give svære og farlige fødsler. FORÆLDRENES STRØRRELSER HAR IKKE NOGEN SOM HELST INDFLYDELSE PÅ BØRNENES FØDSEL.

Nogle unge kvinder er bange for at deres kommende mands penis vil vise sig at være for stor til normal og nem penetration, og at samlejet vil blive smertefuldt. Men Skaberen designede kvindens vagina med stor elasticitet. Den udvider sig nok til at barnets hoved og skulder

156


kan passere ved fødslen, og intet maskulint lem kommer i nærheden af denne størrelse. Det er sandt, at mange hustruer har lidt smerte, men det er kun på grund af uvidenhed. Hvis vi var blevet udviklet igennem evolution, ville der sikkert have været grund til alle slags bekymringer. Men eftersom det er en kærlig og omni intelligente GUD der har skabt os som vi er, løste han alle disse ting i planlægningsfasen. GUD laver ingen fejltagelser. Der er selvfølgelig undtagelsesvis folk der bliver født med unormaliteter i de genetiske organer, men det kan skyldes arveanlæg eller være resultat af brud på Guds love. Men almindelige mennesker behøver ikke at frygte den slags.

Sandheden om Omskærelse

Vanskeligheder i ægteskabelig kærlighed kommer fra uvidenhed og brud på Guds Love – aldrig fra utilstrækkeligheder hos Den Store Designer. Denne bogs hensigt er at fordrive denne uvidenhed og klarlægge lovene, der blev givet for at tilføre menneskene lykke og glæde.

Før vi forlader forklaringerne om mandens kønsorganer og samleje, vil vi komme lidt ind på omskærelse.

Glans, hovedet på penis er dækket af forhuden. Forhudens størrelse varierer. For det meste dækker den glans løseligt, men i nogle få tilfælde er forhuden noget længere og er så stram, at glans ikke kan bryde igennem åbningen. Under erektion kan sådan en forhud ikke glide bag glans – eller hvis det gør, kan det under opsvulmningen i erektionen strangulere glans. Løsningen er omskærelse.

Under Den Gamle Pagt påbød Gud Israel omskærelse. Det var lov i Israel. Under Den Nye Pagt er den åndelige omskærelse befalet FOR EVIGT, men den fysiske omskærelse er afskaffet. Apostelen Paulus forklarer at omskærelse som religiøst ritual ikke længere er fysisk men åndeligt – hjertets omskærelse, ikke kødets.

157


Alligevel, selv om det ikke længere er Guds befalede religiøse ritual, er det selvfølgelig TILLADT, og alene af fysiske og hygiejniske hensyn tilråder jeg det på det kraftigste for alle drengebørn!

Imellem forhuden og glans på drenge og mænd --udskilles en talglignende substans der hedder smegma. Hvis dette ikke holdes rent kan det forårsage betændelse og problemer. Det er derfor nødvendigt, i tilfælde af uomskårne små drengebørn, at moderen skubber forhuden bag ved glans og vasker med passende mellemrum. Når drengen bliver gammel nok, skal han selv have lært at klare det. Dette behov for hygiejne forårsager irritation lige netop hvor de ypperlige seksuelle sensationer har sæde. Renholdelsen kan meget let stimulere seksuel rejsning og lede til onani, som har været den største årsag til alvorlige “sex problemer” hos utallige unge mænd før ægteskabet.

Forhuden er et beskyttende dække over glans, der har så let til rejsning, men i stedet for at “beskytte” får det den modsatte virkning under afvaskningen. Hos den uomskårne dreng eller mand er glans yderst øm og følsom. Efter omskæring mister glans lidt efter lidt det meste af sin overfølsomhed, indtil berøringen med undertøjet ikke føles anderledes end på alle andre steder af kroppen. Omskårne mænd nyder alligevel hele den ypperlige fornøjelse Gud har gjort muligt i ægteskabeligt samleje.

Nogle unge mænd, plaget af onani -- en vane de har fået så tidligt i deres eksistens, at de ikke kan huske hvornår de begyndte -- har enten ladet sig omskære eller lært at holde forhuden bagved glans. Det giver samme effekt som omskærelse – og de har været i stand til at afvænne denne ekstra overfølsomhed i glans og dermed lindre tendensen til rejsning og konstant fristelse.

158


Jeg gentager – det er IKKE længere en fysisk religiøs befaling – men da GUD omskar Abraham der var 99 år gammel, og befalede det skulle være EN EVIG PAGT (1. Mose 17:9-14) imellem ham og hans afkom, både israelere og arabere – kan det ikke være skadeligt. Og selv om ritualets METODE var en religiøs befaling, der nu er ændret fra en fysisk til en åndelig mening er jeg sikker på, at jeg har Herrens godkendelse, når jeg giver min kraftigste anbefaling til omskærelse, som hygiejnisk, helbreds og moralsk beskyttelse.

Desuden er omskærelse almindelig praksis nu om dage netop på grund af hygiejnen. Om fødselslægen anbefaler det eller ej, tilskynder jeg alle forældre til at forlange omskæring. Der er en anden ting jeg vil nævne – det er blevet KOTUME at omskære ved fødslen. TILLAD DET IKKE!

Guds instruktion er at det udføres PÅ DEN OTTENDE DAG – når drengebarnet er otte dage gammel – det er otte dage efter fødslen, eller i virkeligheden den niende dag i hans liv. Babyen er ÉN dag gammel på den anden dag i sit liv, ikke på den dag han blev født (1. Mose 17:12)!

Grunden til at læger praktiserer omskærelse ved fødslen, er DERES EGEN BEKVEMMELIGHED! De ræsonnerer – og råder deres patienter ud fra dette synspunkt – at det ikke gør nogen forskel. De vil ganske enkelt ikke “plages” igen på den ottende dag. Måske er jeg lidt for direkte når jeg fastholder dette. Men jeg har ingen tålmodighed med selvoptagede overvejelser, der alene tjener egne hensyn og ikke patientens eller barnets. Forlang det eller gå til en anden læge.

Endnu en ting. Nogle læger skærer nu om dage for meget af forhuden -- nogle endog hele forhuden. Forlang simpelt hen at han lader lidt af det tilbage. Hvis han da spørger dig om det er dig eller ham der er læge – da tror jeg

159


at jeg igen vil finde en anden læge! Måske er jeg for direkte. Jeg opfordrer dig selvfølgelig til at være høflig og diplomatisk – MEN TIL AT VÆRE HØFLIG BESTEMT! Jeg ved hvorfor jeg siger det! Hvis der skæres for meget af forhuden dækker den ikke det punkt hvor forhuden vokser sammen med glans under erektion, og dette skaber utidig vækkelse og fristelse.

Kvindens Samleje Organer

Den udvendige del af kvindens kønsorganer hedder vulva. Dette ord dækker over alle udvendige synlige kønsdele tilsammen.

Vagina, eller skeden, forbinder livmoderen til de udvendige kønsdele. Denne kanal tjener samleje akten og er således det specielle samleje organ hos kvinder. Livmoderhalsen, den nederste del af livmoderen munder ud i vagina som ligger nedenfor livmoderen.

Vaginas indvendige slimhinde er som bølgepap i folder, der gør væggene elastiske og tillader at de strækkes – det er specielt nødvendig ved fødsel.

Tekstbøger brugt for et halvt hundrede år siden antydede, at vagina var ti til tolv cm lang. Nyere tekster mener at den kun er halv så lang, men forklarer at under samleje skubber penis livmoderen opad og vagina bliver elastisk nok til lemmets fulde adgang.

Foran indgangen til vagina fortsættes slimhinden i form af de indre små skamlæber. Halvhulen de små skamlæber former hedder vestibulen. Lige ovenfor indgangen til vagina ligger urinrøret, der har sit udspring i blæren. Oven

160


over urinrørets åbning, i den øverste del af de små skamlæber ligger klitoris. Dens funktion kommer jeg tilbage til.

Eksterne kvindelige organer Tegningen viser de udvortes kvindelige kønsorganer der tilsammen kaldes vulva.

I virkeligheden er klitoris ligesom en miniature maskulin penis. Den er også genstand for erektion ved sanselig stimulans. Dens hoved eller glans der ligner penis’ glans er fyldt med nerveender. Dette er sæde for den ypperligste sensation og seksuelle pirring hos kvinden. Kun hovedet af klitoris er udvortes synlig, lemmet der er en 2 – 3 cm lang er dækket af slimhinden der former de små skamlæber.

Uvidenheden om dette lille organ og formålet med dets funktion er en af de tre vigtigste grunde til utallige millioner af ulykkelige, usle og frustrerede ægteskaber igennem århundrederne! Dette lille organ spiller derfor en vigtig rolle i den rette forståelse. Men også her er de moderne “autoriteter” uenige og ofre for alvorlige fejltagelser. Det vil vi forklare i et senere kapitel.

Endelig dækkes de små skamlæber og de kvindelige genitaler af de store skamlæber.

161


De behøver ikke yderligere forklaring.

Vaginas funktion -- det vigtigste feminine samlejeorgan -- er 1) at give passage til den månedlige blødning, 2) at modtage mandens lem under samleje, 2) at modtage og beholde den deponerede sæd og 4) at være fødselsvej.

Alle disse organer og deres funktioner, er designet af GUD i en bestemt hensigt. Det er ikke alene et privilegium at være indehaver af menneskelig eksistens og dens ærefrygtindgydende potentiale – det er også bevidstheden om det stort ANSVAR at være indehavere af disse vidunderlige organer og seksualitetens kraft. De kan blive brugt til uendelig lykke, nydelse og glæde, der overgår al forventning – hvis de kontrolleres og styres ud fra GUDS LOV. Men dum og uvidende misbrug eller perversion kan påtvinge alvorlig straf, der overgår enhver midlertidig ulovlig fornøjelse og tilfredsstillelse.

Guds vej er den eneste realistiske vej der “betaler sig”. Den giver rig afkast af sand lykke og glæde. Hvis du bruger Skaberens INSTRUKTIONSBOG som GRUNDLAG for kundskab, og som vejviser for din tankevirksomhed og for dine seksuelle handlinger, da ærer du Gud i dit legeme og din lykke vil blive stor, nu og i AL EVIGHED!

162