Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Guds Forordnede Brug af Sex

Kapitel 11


Hvordan forordnede Gud brugen af sex? HVORFOR har de utallige ulykkelige ægteskaber aldrig forstået HVAD og HVORDAN? HVORFOR utugt og amoral anses for SYND? Er det kun fordi en barsk og skånselsløs Gud befalede det, eller er det et påbud, hvis overtrædelse vil berøve og skade mennesker?

HVORFOR er det forkert at “kæle” for hinanden med “necking” og “petting”– eller ER DET?

Disse vitale spørgsmål fordrer et sandt og klart SVAR. Det vil vi give i dette kapitel.

Forskel på Mand og Kvinde

Vi har gennemgået de forbavsende seksuelle forskelle imellem mennesker og dyr – især forskellene imellem hunkønnene.

Nu kommer vi til den yderst vigtige forskel i mænds og kvinders

163


reaktion på sex. Skaberens INSTRUKTIONSBOG giver SVARET og er også den uundgåelige og eneste AUTORITET i dette brændende spørgsmål.

Lad os med det samme svare på spørgsmålet, HVORFOR Gud beordrede sex. Det er ikke meningen at menneskene skal straffes for synd, bare fordi Gud gav et vilkårligt bud. Nej, Gud gav disse BUD, fordi overtrædelse af dem ville stå i vejen for vor lykke og automatisk volde os skade.

Guds Love blev sat i kraft for at GIVE os glædesstrålende lykke, fred og sikkerhed i overflod. Guds Love er hans KÆRLIGHEDSGAVE til os. Gud vil at vi skal NYDE velsignelserne der er indeholdt i lovene. Dette er den enkle og rationelle SANDHED! HVORFOR har en oprørsk menneskehed med overlæg insisteret på at ignorere denne grundlæggende KENDSGERNING?

Vi har dækket den hellige BETYDNING og den guddommelige HENSIGT med den menneskelige seksualitet. Vi har set at sex blev givet med en fantastisk hensigt, som overhovedet ikke er tiltænkt dyrene.

Tre af Guds forordnede formål er: Ægteskab; reproduktion som i ægteskab samtidig indebærer FAMILIELIVETS velsignelse på Guds eget niveau; og udtrykt ægteskabelig kærlighed og kammeratskab der skal bevare de ægteskabelige bånd og beskytte hjem og familie.

Men nu kommer vi til HVORDAN de ægteskabelige kærlighedsrelationer bør være.

De seksuelle hormoners eksistens og tilstedeværelse er blevet beskrevet i et vist omfang. De fremkalder markerede mentale, fysiske og seksuelle forskelle imellem mand og kvinde. De er også ansvarlige for dette mystiske, flygtige og alligevel fascinerende “noget” som vi kalder sex appeal.

Sex appeal vækker romantiske og vellystige følelser i en mand i forhold til en vis kvinde, ligesom det i kvinder afføder romantiske følelser for en bestemt mand.

164


Hvad er sex appeal?

Jeg er overbevist om, at det er mellem 95 til 99 procent af det man kan se fra halsen og opad! Det er ansigtet der virker tiltrækkende. Selvfølgelig bidrager stemmen og andre omstændigheder også, ligesom et yderst tiltrækkende ansigt kan virke frastødende på grund af en yderst uheldig figur.

Evalueringen finder først og fremmest sted i hjernen og stimuleres af ansigtet, men det hele begynder i frugtbarhedskirtlerne! Som allerede forklaret er disse kirtler forbundet til hjernen med nerver. Sex hormonerne der gør manden maskulin og kvinden feminin, passerer direkte fra deres “laboratorier” ind i blodomløbet og bliver ført til hjernen og andre dele af kroppen.

Til syvende og sidst stammer sex appeal fra disse frugtbarhedskirtler i samarbejde med andre vitale kirtler.

Udtrykt Ægteskabelig Kærlighed

Denne seksuelle kærligheds stimulans får en mand til at ønske at tage denne eneste pige, ikke alene til hustru, – til at dele livets genvordigheder, problemer og lykke -- til kammerat og moder til sine børn – men han får også lyst til at tage denne specielle lille kvinde i sine arme og udtrykke sine følelser for hende i kærligt favntag.

Den samme seksuelle kærligheds stimulans er årsag til, at manden bliver romantisk attraktiv for en pige, så hun ikke alene ønsker at blive hans livs ledsager, mor til hans børn og hjemmets opbygger, men også at blive hans fortrolige, der gerne vil elskes og kærtegnes i hans arme.

I et virkelig lykkeligt ægteskab fører sex stimulans til mange kys og romantisk omfavnelse og kurmageri.

165


Men det tjener også fuldbyrdet og hyppig samleje udtrykt i kærlig omfavnelse.

ALT DETTE DESIGNEDE OG PÅTÆNKTE DEN ALTVIDENDE, KÆRLIGE GUD FOR MENNESKET! Et livslangt ægteskabsbånd efter Guds mønster, er den reneste og HELLIGSTE forbindelse imellem mennesker.

Gud gjorde mennesket af fysisk materie og udstyrede det med fem fysiske sanser. Disse kan udtrykkes enten med Guds påbudte, rette måde eller på syndig og forkert vis.

Jeg gentager – det er en gave fra Gud og det er rigtigt at vi nyder smagen af lækker, sund mad; at vi glædes over det skønne engelske landskab eller de betagende snedækkede Alper i Svejts, og at vi glæder os over smuk inspirerende musik.

Og det er lige så rigtigt – fordi det er SKABT og FORORDNET af Gud – at en mand og hans hustru, der er FORBUNDET i ægteskab af Gud selv, modtager topmålet af glæde og ekstase ved lejlighedsvis ægteskabelig samleje! Dette er det YPPERSTE udtryk for kærlighed imellem ægtefæller, og det er en sanselig nydelsesoplevelse, der er al for intens til at den bør misbruges. Guds livsstil giver den ypperste glæde i al ting, når den leves med intelligent mådeholdenhed. Mådehold er en af frugterne af Guds Hellige Ånd.

Umådeholdenhed tærer og gør dette topmål af fysisk udtryk og glæde til almindelig rutine. Nygifte har ofte et tilpasningsproblem, som de skal blive enige om, for der er ingen roser uden torne. Behovet for tilpasning bygger ikke alene karakter og styrker selvdisciplinen, den giver også større og mere dyrebare oplevelser.

Hvor ofte er det da passende at udtrykke denne

166


sublime ægteskabelige kærlighed? De menneskelige “autoriteter” siger som regel to til tre gange om ugen for yngre ægteskaber. Den ufejlbarlige Autoritet afslører ingen retningslinier for den rette hyppighed. Gud skænkede os intellekt og intelligens, der sætter os i stand til selv at finde en rettesnor. Individuelle tilfælde varierer. De rette tidsmæssige mellemrum forhøjer intensiteten og ekstasen, lykken og glæden i dette højeste udtryk af fysisk kærlighed. Selvfornægtelsen er det værd.

Forskellige Reaktioner

Kærlig omfavnelse, hengivne kærtegn og kys er udtryk for kærlighed i ægteskabet og burde, indenfor visse rammer, gentages ofte (jeg mener ikke offentligt).

Men når det kommer til dette lejlighedsvise YPPERSTE udtryk for kærlighed mellem mand og kone, er der en anden vigtig forskel i maskulin og feminin seksualitet, som er vigtig at forstå.

Den første af disse to vitale forskelle imellem menneske- og dyreverdens hunkøn blev forklaret i et tidligere kapitel. Manglende forståelse for forskellen i stimuli og tidsfaktor for vækkelse, har vendt mange millioner ægteskaber til fiasko og tragedie. Her er de fungerende betingelser i MENNESKELIG seksualitet også fuldstændig forskellige fra dyrenes.

Inden man engagerer sig i samlejets vidunderlige oplevelse, til gensidig elskov og lykke, skal store forandringer ske i mandens og kvinden kønsdele.

Mandens penis forlænges, bliver stiv og hård. Men der skal også ske en forandring i kvindens kønsdele, for ellers bliver det tragedie. Mange ægtemænd er ikke klar over dette.

Slimhinderne i vagina er foldede og rynkede.

167


I afslappet tilstand er hinderne tørre og sammentrukne, så kanalen er skrumpet ind til en halv centimeter eller mindre. I denne tilstand er den fuldstændig ude af stand til at modtage det stive forstørrede mandlige lem. Der skal ske en stor forandring først. Vækkelse må først provokeres.

I et tidligere kapitel har vi forklaret, at hundyr kommer i brunst til bestemte tider. Imellem brunstperioderne er det umuligt at “vække” dyr til parring. Brunstperioderne er ikke bestemt af dyrene selv. I brunsttiden er “vækkelsen” for parring automatisk. Dyret kan hverken forårsage eller kontrollere det.

I kvinder derimod, som vi tidligere har forklaret, skal vækkelse provokeres. Klokkeslæt eller årstider har intet med det at gøre. Kvinden er lige modtagelig på alle tidspunkt. Hos menneskene er denne vækkelse styret af individet og er selvprovokeret. Den er reguleret af viljen.

Sexhormonerne influerer forskelligt på mænds og kvinders følelser. Maskuline hormoner når hjernen via blodstrømmen og fremmaner erotiske lyster ganske forskellige fra virkningerne i de feminine følelser. Maskuline følelser stimuleres anderledes end feminine.

Mandens kønslem kan påvirkes i drømme, eller af et billede, eller en “tømmeløs” fantasi; ved erindring, ved tanken om en bestemt person, billede eller erfaring, eller ved direkte fysisk kontakt. Mænd bliver hurtigt vækket ved psykologisk stimuli; kvinder først og fremmest ved direkte fysisk stimuli.

Til at vække kvinden er er det vigtigste favntag, kys og kærtegn.

Efter fysisk kontakt i omfavnelse vækkes manden

168


i løbet af sekunder, ja, nærmest øjeblikkeligt.

Mange piger, der accepterer “kærtegn”, når de er sammen med deres ven, er ikke klar over, at han bliver seksuel “vækket”, er parat og har lyst til samleje i løbet af fem til ti sekunder. Og nogle piger, der ikke har den rette forståelse eller karakter, selv om de er klar over dette, bruger kys og kram for at “afprøve” deres feminine magt. Dette er tåbeligt, meget dumt og FORKERT! Til sådanne piger siger jeg: “Du har kun den samme magt som alle andre utallige kvinder i verden! Enhver billig prostitueret besidder den samme magt! Gud skænkede dig din charme bestemt for den ene mand han en dag vil sammenføje dig med -- for der at blive anvendt til at skabe uendelig lykke. Og du vil komme til at stå til ansvar på dommens dag, for den måde du bruger de gaver Gud har skænket dig.”

Forsinkelse – Hvorfor

Sex stimuli er ikke alene forskellig i hustruer, men vækkelse er som regel afhængig af individets holdning til sex. Nogle behøver ti, femten minutter eller måske en halv time. Det varierer selvfølgelig ligesom alle andre menneskelige karakteristika. Meget afhænger af den mentale attitude. I nogle tilfælde er hustruen hurtigere vækket end hendes mand. Men jeg holder mig her til det normale gennemsnit.

Men glem aldrig, at GUD SKABTE DETTE SOM DET ER! Og der er en vigtig GRUND!

Gud skabte manden til at være lederen – den der tager initiativet – til at være den aggressive. Men der er OGSÅ EN ANDEN VITAL GRUND!

169


For at understrege denne betydning gentager jeg – dyrenes sex har det eneste ene formål at reproducere. Men for menneskene har det også ægteskab, kærlighed og familie som formål! Gud skabte sex til at udtrykke intimt kærlighedsforhold mellem mand og kone.

FORESTIL dig nu, at hustruen blev vækket øjeblikkeligt ligesom manden, da ville samleje være overstået på et øjeblik. Det ville udelukke KÆRLIGSHEDSFORHOLDET, og det sker desværre ofte på grund af af uvidenhed.

Gud designede samleje i ægteskab til at udvikle VIKELIG LYKKE OG SAND KÆRLIGHED. DERFOR er den feminine respons anderledes – ja, anderledes en dyrenes, og også anderledes end deres ægtemænds!

Hvis den guddommelige HENSIGT med kærlighedsudtryk skal opfyldes, er det imidlertid nødvendigt at begge ægtefæller besidder denne KUNDSKAB. Gud skabte dem ikke med instinkt.

Den velovervejede undertrykkelse af denne viden, under dogmet “sex er væmmelig”, har forårsaget ødelæggelse i den ægteskabelige lykke i mange århundreder! Det tvang kvinder – Guds potentielle arvinger – til at leve som dumme dyr!

Og Satan har selvfølgelig ved hjælp af det skadelige evolutionskætteri, overbevist formodede “intellektuelle” og “højere lærde” klasser med dette bedrag og har ledt mennesker til at tro, at de kun er dyr! Satan vil gøre alt for at forhindre, at mennesker får kendskab til deres sande skæbne som undfangede og til sidst GENFØDTE GUDS børn!

GUD designede sex i mennesker til at UDTRYKKE KÆRLIGHED i ÆGTESKAB!

FORSTÅ nu dette!

Den kendsgerning at hustruers respons som regel er langsommere – at hustruer vækkes med andre stimuli end ægtemanden – ved KÆRLIG omfavnelse – kærtegn – med varme kærlighedserklæringer

170


fra ægtemanden, der fortæller sin hustru at hun er den kæreste, mest dyrebare, højest elskede kvinde på jorden – han fortæller hende at hun er den sødeste, mest ærværdige, mest beundrede og kostbareste af alle kvinder – hele denne ærlige fyrighed og indtrængende kurmageri – samtidig med at han kysser og kærtegner sin dyrebareste skat -- vækker hustruen seksuelt!

Det er i disse øjeblikke, at en ægtemand bliver KLAR OVER mere end på noget andet tidspunkt, hvor yndig og dyrebar hans hustru er for ham.

Hvor uhyre FORSKELLIG er denne ægteskabelig KÆRLIGHED fra før ægteskabelig promiskuitet og billig degraderende relation med prostituerede! I begge sidst nævnte tilfælde bliver det kun selvtilfredsstillelse, der ikke har noget at gøre med at give kærlighed til DEN ENESTE ikke alene elskede, men respekterede, beundrede og ærede over alle andre – DEN ENESTE på hvem hele hans omsorg er møntet! Har du bemærket den intense kærlighedstale i Højsangen, der udtrykker denne beundring -- ikke begær? Salomon skrev dette før han henfaldt til polygami.

Til den ugifte siger jeg, at dette er så vidunderligt at det er tusind gange værd at vente på! Enhver seksuel førægteskabelig forbindelse – enhver perversion – skæmmer det potentielle ægteskabs mulighed for lykke og sætter uudslettelige SKÅR på ægteskabet før det indgås! Dette lyder komplet ude af mode i vor tidsalder – men det er SANDT!

Kurmageri er NØDVENDIG

Men under den strenge kodeks, at “sex er væmmelig” der eksisterede før midten af det tyvende århundrede, var der ingen der kendte nydelserne i ægteskabelig KÆRLIGHED – medmindre de havde opdaget det ved en tilfældighed, de var derfor underlagt byrden af en “skyldig” samvittighed!

Det var med fuldt overlæg at den alvidende, kærlige GUD skabte den type sex stimuli i kvinder, der kræver kærlighed.

171


Hvis manden krænker denne lov, eller forcerer dette kærligheds behov, vil det bringe fysisk smerte som straf og følelsesmæssig vrede og fortørnelse vil resultere.

Hvis en ægtemand, der øjeblikkelig er “tændt”, forsøger at forcere den hårde penis ind i en slumrende og uforberedt vagina, kan resultatet nemt blive katastrofalt. Som allerede forklaret er vagina indskrumpet, næsten lukket og tør. En sådan indtrængen ville sønderrive den tørre membran, forårsage stor smerte og skabe en mental væmmelse i hustruens sind. Alligevel er der så sent som i firserne kommet rapporter om betydelige brud på denne lov, udført af ægtemænd der anser sig selv for “kristne”! Nogle af dem vil citere 1. Korinterbrevet 7:4, “Hustruen råder ikke over sit eget legeme, det gør hendes mand.” De glemmer den sidste del af verset, “Ligeså råder heller ikke manden over sit eget legeme, det gør hans hustru.” Manden har ikke ret til at bruge sit legeme til at misbruge hende.

Gud har skabt vidunderlige midler i os til at muliggøre et lykkeligt kærlighedsforhold imellem mand og kone. Men det kræver indledende kurmageri.

Ægtemandens hurtige vækkelse inciterer til kærlig omfavnelse, men det pålægger ham også ansvaret for mentalt at kontrollere og beherske en for hurtig procedure. Det var hensigten, at ægtemanden skulle tage sig tid til at udtrykke sin kærlighed til den hustru Gud gav ham, så hun også kan blive “tændt” og vel forberedt til at deltage i kærlighedsytringens ypperste og højeste klimaks.

Denne forudgående “kærlighedsleg” vækker kvinden. Dette kærlighedsspil producerer en drastisk forandring i hustruens kønsorganer og forbereder dem til samleje.

Alle disse udtryk for kærlighed – kærtegn, omfavnelse og

172


kys – er i virkeligheden DEN VIGIGSTE DEL AF seksuel samleje!

Det skal tilføjes i denne reviderede udgave, at der er foregået forandringer i den kvindelige holdning til sex siden 1950. Nogle kvinder i tyverne eller trediverne i dag vil sige, at den feminine vækkelse sker lige så hurtig som den maskuline. Dette vil dog variere fra det ene individ til det andet

Hvad Teenagere Burde Vide

Af alle sex bøger der er til rådighed i dag er der én, som jeg har brugt som undervisningsmateriale i faget “Leveprincipper” på vort Universitet, på nogle områder efter halvtreds år forældet. Alligevel har jeg fundet den generelt fyldestgørende i biologisk henseende. De halvtredsårs gamle fejl er nemme at rette til nutidig indsigt.

Denne tekstbog beskriver samleje som ET HELE der består af fire dele, eller akter i et drama – af fire på hinden følgende faser, den ene overlappende den næste.

Den første fase af seksuelt samleje, forklarer teksten, er kurmageri. Med andre ord det som teenagere af i dag tilfredsstiller sig med når de er “kærester” – på engelsk “necking”

og/eller “petting”.

Disse to moderne udtryk, har selvfølgelig forskellig betydning i forskellige grupper af unge. Men når jeg benytter dem her, er betydningen jeg lægger i dem følgende: “Necking” dækker over kærtegn af nakke, ansigt og skuldre, men det er sjældent KÆRLIGHED! Det er som regel selvtilfredsstillelse; også for pigens vedkommende eller måske kun det hun er villig til at yde, som betaling

173


for fremtidige invitationer til at gå ud og more sig. Dette er på niveau med billige og skændige ydelser fra en prostitueret, der sælger sin vare for penge i stedet for invitationer til morskab! Med ordet “petting” henviser jeg til kærtegn, der foretages fra skuldrene og nedad og på steder hvor ugifte hænder ikke har noget at gøre! Og udtrykket “tung petting” bruges nogle gange for heteroseksuel onani, eller som mange forfattere udtrykker det, “petting indtil klimaks”.

Nu om dage er teenageres “necking” accepteret i samfundet – og med “petting” bliver der set igennem fingre. Førægteskabeligt samleje er nærmest reglen.

Men, at samfundet accepterer den slags, retfærdiggør det ikke -- det er stadig SYND!

Mennesker har ingen autoritet til at bestemme HVAD synd er. Kun GUD har denne ret. Han har givet mennesket frihed til selv at afgøre, om DET VIL synde eller ej. Og hvis mennesket synder – selv om samfundet accepterer det – da er der en STRAF, der skal BETALES – denne straf er EVIG DØD! Synd forårsager forbandelser her og nu og berøver syndere den sande lykke og glæde som vor kærlige Skaber havde tiltænkt os.

Mange unge vil udbryde: “Necking, SYND? Hold da op! Er det ikke noget alle gør? Hvordan kan det være syndigt, når vi ved hvornår vi skal stoppe?”

Svaret er dobbelttydigt: 1) Gud skabte kurmageriet til, at det skulle udgøre den første og vigtigste del af samlejet. Derfor er det overlagt brud på det syvende Bud, “Du skal ikke bedrive hor”, når det misbruges udenfor ægteskab. Dette bud dækker førægteskabelig hor, utugt og andre misbrug eller sexperversioner. Det er DØDSSYND og DØDSDOMMEN afsiges automatisk og uden rettergang! Og 2) parret holder som regel ikke op.

HVORFOR er utugt syndigt, det vil vi besvare senere. Det er syndigt af samme grund som HOR er synd. Det er IKKE alene fordi den Store Gud har sagt det – Han sagde det kun

174


fordi det er skadeligt for os MENNESKER! Gud nægter os INGEN NYDELSER – eller lykke og glæde – HVIS det er godt for os selv og andre!

Gud designede maskulin og feminin sex stimuli – og timing – for at mennesker skulle NYDE og STYRKE KÆRLIGHEDSFORHOLDET i ægteskabet! Kærlighedsbånd som Gud definitivt tilsigtede skulle knytte og konstant udvikle en ægtemands kærlighed til sin hustru og hendes kærlighed til ham.

Det meget private, meget intime, meget personlige og dyrebare KÆRLIGHEDSFORHOLD som ingen andre end de to som Gud har knyttet sammen har haft del i, gør dem i stigende grad dyrebare for hinanden og gør dem i sandhed til ÉT! Det bevarer HJEMMET og FAMILIENS velfærd og dækker børnenes behov. Det beskytter grundlaget for et godt samfund!

Men sådanne Gud beskænkede ægteskaber er hurtigt ved at blive sjældenheder. Promiskuitet før og i giftemålet ødelægger hurtigt ægteskabet og familiestrukturen. En solid familiestruktur er det egentlige grundlag for et sundt samfund og for nationen. Kvindernes frigørelsesbevægelse og hustruernes udbredte udearbejde er også med til at nedbryde familieinstitutionen og truer med at ødelægge nationen.

Den første til at indføre kvindernes frigørelsesbevægelse var vor moder Eva. Gud skabte Adam som MAND og til at være familiens overhoved, men Eva besluttede at “bære bukserne” (en skik alle kvinder har i dag) – hun overtog initiativet og ledte sin føjelige ægtemand ind på Satans oprørske vej imod Gud Skaber. Moderne kvinder er gået tilbage til moder Evas facon! Er det “moderne” – eller er det den yderste ekstreme tilbagegang til gammeldags metode?

175


Alle disse relationer er på Guds niveau!

HVORFOR er UTROSKAB mod disse guddommelige relationer da DØDSSYND? Fordi det bryder og ødelægger hellig og YPPERSTE velsignelse!

Utroskab, utugt, onani, homoseksualitet er så KOLLOSSAL SYNDIGT, FORDI de krænker, forurener, verdsliggør og ødelægger noget, der i Guds øjne er HELLIGT og monumentalt RETSINDIGT.

Virkning af at “Snyde”

I dag bryder folk sig ikke om at bruge Guds ligefremme udtryk, utroskab. Når ægtefæller begår utroskab, bruger de begge den mere moderne form “at snyde” eller “at have en affære”, det lyder mindre syndigt.

I et tidligere kapitel har jeg fortalt om en virkelig hændelse, der er typisk for mange tusinder. En ung mand som jeg kendte havde giftet sig med en yndig ung hustru. De havde en dejlig lille søn. De var meget forelskede. Han besluttede på et tidspunkt at “nyde” fascinationen af at “jage” en “affære”. Han havde held med sig. Det blev snart til en “affære” mere. Det varede ikke længe før han følte, at hans hustru på én eller anden måde havde forandret sig. Hun var ikke længere så yndig og attraktiv. Hun virkede ikke længere tiltrækkende på ham. Han kunne ikke forstå hvad der var sket med hende. Der var selvfølgelig ikke sket noget med hende – der var sket noget med ham!

Som jeg har forklaret før, satte Gud en LOV i kraft! Den virker altid og den virker automatisk! Den virkede på ham. Han var utro mod den forbindelse den kærlige GUD havde forbundet ham med. Han brød ikke alene sit ægteskab, men også Guds Hellige Lov. Han tilsmudsede et forhold der var på GUDS NIVEAU, et forhold som ikke engang englene har fået tildelt. Han blev skilt og giftede sig med en selvoptaget, beregnende kvinde. Ægteskabet holdt ikke. Hvor mange han har haft siden da, ved jeg ikke noget om. Han prøvede at finde lindring i en falsk og vildledende

176


Religion, der var blottet for Guds sandhed og uvidende om VEJEN til lykke.

Utugt før ægteskab sætter også, som allerede nævnt, skår, der efterlader ar i det fremtidige ægteskab. Mange bedriver utugt nu om dage for senere at gifte sig med hinanden. Jeg siger ikke at sådanne ægteskaber ikke kan blive lykkelige – måske kan de, og de burde blive det. Men det jeg siger, er at arrene aldrig kan fjernes! Det har berøvet ægteskabet noget, og selv om de er lykkelige, kunne de måske være blevet endnu lykkeligere!

Utugt betaler sig aldrig!

GUD ordinerede “necking” til at bruges ÆGTESKABET. Men hvad gør MENNESKER? De tilfredsstiller sig i promiskuøs “necking” før de bliver gift, og tit og ofte fravælger de ægteskab!

Tro det eller ikke, HVIS Gud havde bestemt, at det var godt og havde befalet alle unge mennesker at “necke” til højre og venstre før ægteskab, var der INGEN DER VILLE! Hvad som helst Gud siger “DU SKAL GØRE”, det vil folk ikke. Men når GUD siger GØR DET IKKE, da gør de det.

Afskrækkende for Ægteskabelig Lykke

Det der ofte virker afskrækkende på ægteskabelig lykke – FAMILIENS og HJEMMETS stabilitet og sikkerhed – er “necking” ved førægteskabelige stævnemøder, der derefter forsømmes i ægteskabet!

Dette er muligvis en alvorlig kilde til ægteskabelige problemer. Uvidenhed om forskellige seksuelle stimuli og timing, fostret af et religiøst regime der med magt undertrykte oplysning, har forårsaget enorme tragedier. Hustruer er ubarmhjertigt blevet såret – ja, nærmest voldtaget – og katastrofer blev resultatet.

Endog i vor tidsalder der antages for oplyst, er mange hustruers mentale holdning næsten middelalderlig -- opdraget med

177


opfattelsen af at sex er væmmelig – og det forsinker opsvulmning og hævelse af kvindens kønsorganer, selv når ægtemanden overholder den første regel i ægteskabeligt samleje. Hvis hustruen er blevet “brændemærket” med denne falske undervisning – i underbevidstheden at have følelsen af at det hun er i færd med er forkert – vil denne følelse forsinke forberedelsesprocessen.

Et andet YDERST vigtigt afskrækkende moment er den udbredte angst for graviditet. Denne angst frastøder mange hustruer. Men lad dog intelligens og kærlighed tilintetgøre denne angst. HVORFOR skulle man frygte graviditet?

Er det forkert at planlægge sin familie? Kapitel 14 vil handle om dette tema.

Den Romersk Katolske Kirke har altid svaret, “Ja”!

BIBLEN – GUDS HELLIGE ORD – Skaberens INSTRUKTIONSBOG til menneskeheden – er din sande AUTORITET, og den siger ikke noget sådant!

Et andet skrækmiddel mod ægteskabelig lykke har ofte været et falsk syn på den virkelige HENSIGT med ægteskab. Mange er blevet offer for den falske opfattelse, at ægteskabet giver ægtemanden visse “rettigheder” – at mætte sin selvlyst – uden at vente på kærtegn og forberedelse for hustruens glædelige deltagelse. Denne falske opfattelse går også ud fra, at ægteskabet pålægger hustruen visse pligter – at underlægge sig virtuel voldtægt. Ægteskab giver ikke sådanne “rettigheder” og pålægger ikke sådanne “pligter”.

Omvendt, nogle beregnende kvinder er gået ud fra, at ægteskab giver dem “ret” til mandens penge – at kræve deres halvdel uden at give noget. Mange kvinder har giftet sig med rige mænd for deres penge. Den slags ægteskaber er i Guds øjne svigagtige!

Et andet skrækscenario er at “lade stå til” efter at man er blevet gift. I romance og stævnemøde fasen, har både gom og

178


kommende brud vist sig fra “den bedste side”. De har været opmærksomme på deres opførsel, påklædning og høflighed. Men efter brylluppet “lader de stå til”.

Hvis du ønsker et lykkeligt ægteskab, da vær meget mere opmærksom på disse ting efter brylluppet end før. Dit nattøj, vær sikker på at det er net, rent og attraktivt for din ægtefælle. Vær opmærksom på dit hår, specielt når du står op om morgenen. Det første jeg gør når jeg står op, er at rede og børste mit hår før min hustru ser det som en ugle rede!

Hustruer, jeg har ikke en sikker løsningen på, at I stikker og prikker jeres ægtemænd i ansigtet med alle de hårnåle, som mange kvinder mener nødvendige i håret om natten. Lad være med at more jer over dette – jeg håber virkelig at I kan finde en måde, der befrier jeres lidende ægtemænd for denne tortur, og at I alligevel kan være strålende smukke den næste morgen.

Har I nogen sinde bidt mærke i, hvordan folk svarer over telefonen? En hustru ringer til sin mand på arbejdet. Han svarer: “Nåh, er det dig. Jeg ville ønske at du ikke forstyrrede mig lige nu, jeg har travlt”. Men hvis en anden kvinde ringer angående forretnings spørgsmål, da er hans stemme venlig, varm og imødekommende. Det er selvfølgelig det samme, når manden ringer til hustruen i løbet af dagen. Hun er munter og beleven til alle andre end ham. Hun føler, ”Åh, han er bare min mand”.

Når jeg er på kontoret, er det nødvendigt at jeg spares for konstante afbrud fra telefonopringninger. Men der var én stemme, fru Armstrongs, der altid øjeblikkeligt kom igennem til mig. Alle sekretærer og omstillinger havde instrukser om, at jeg aldrig havde for travlt til at blive afbrudt af hende! Den slags detaljer var med til at forlænge vort lykkelige ægteskab i næsten 50 år.

Hvis du skal være vred, uhøflig eller virke træt

179


overfor nogen, da lad det være andre – aldrig din ægtefælle! Lad aldrig ”Åh, men vi er jo gift nu”, komme over dine læber. VÆR KÆRESTER så længe I lever!

Og HUSK ALTID: Kærlighed er en udadvendt omsorg; “Kærligheden er langmodig… mild… misunder ikke… praler ikke, opblæses ikke…” (1. Kor. 13:4-5). Det er Guds definition af ordet KÆRLIGHED. Gud befalede at ægtefæller skulle være ELSKERE på denne måde.

Den alvidende og elskelige SKABER designede sex for ÆGTESKABET, til at udtrykke KÆRLIGHED lige så vel som til formering med børn og FAMILIE. Han designede ægteskabet for at det skulle være et KÆRLIGHEDSFORHOLD!

De Andre Tre Faser

Den første fase i den seksuelle akt er den vigtigste, for den er mest misbrugt.

Nogle bøger der beskæftiger sig med de fysiske detaljer ved giftermålet skriver mange sider om de næste tre faser. Til vort formål vil det være nok med nogle få ord.

Tekstbogen jeg har hentydet til, og som jeg har brugt i undervisningen, nævner dem som 2) sammenføring af kønsorganer, 3) organernes bevægelse, 4) orgasme.

De følgende kommentarer er meget vigtige med hensyn til nummer to. Gå aldrig til fase nummer to før den første er fuldstændig fuldført – før hustruen er fuldkommen forberedt. Når hun er seksuelt opvakt, vil folderne i vaginas væg være blevet smidige, og kirtlerne vil have produceret fugtighed og smørelse, så en let og komfortabel indtrængen af penis er mulig.

Lige udenfor åbningen til vagina, indenfor de små skamlæber, sidder Skene’s og Bartholin’s kirtler der producerer smørelse og fugtighed. Under seksuel vækkelse virker disse kirtler, der er så nødvendige for at hustruen kan nyde

180


samlejet.

Selv efter vækkelse, hvor blodet tilflyder regionen for kønsorganerne, og vaginas slimhinder er blevet smidige og smurt, kan der være tilfælde hvor hustruen får smerter ved indførelse af mandens lem. I sådanne tilfælde bør indtrængningen være rolig, langsom og forsigtig. Ægtemanden bør være mere eller mindre passiv og lade hustruen om at “skubbe på”.

Ligeledes i tilfælde af den nygifte mø (hvis sådanne eksisterer i dag), ved det første samleje må der ikke gøres nogen som helst forsøg på at sammenføre organerne før hustruen er vækket og beredt. Der bør ægtemanden holde fuldstændig stille og lade hustruen skubbe eller gøre de bevægelser, der skal til for at gennembryde hymen. Dette kan måske være lidt smertefuldt – men hustruen kender sin smertegrænse – og hvis hun får lov til at råde og “udføre” bevægelserne, vil hun præcist vide når den er gennembrudt. Fuld instruktion med hensyn til mødommens gennemtrængning kommer i kapitel 15.

Hvordan kan en ægtemand vide om hustruen er fuldstændig vakt og rede til fase nummer to? Hun må lade ham det vide! Hun bør ikke være for sky overfor sin engen mand til at sige det til ham. Men hvis hun alligevel er, må hun simpelthen holde op med at modstå på dette punkt!

Den Overmåde Vigtige Klitoris

Og nu er det nødvendigt at sige noget om et lille feminint organ der har stor betydning.

Klitoris, allerede beskrevet, er simpelthen en miniatureudgave af mandens penis. Dette er ikke almindelig kendt, fordi kun glans (hovedet) er synligt. Dette lille skaft eller legeme er dækket af skindet i den øverste ende af de små skamlæber.

Nerve enderne i klitoris’ glans er endog mere følsomme end i penis’ glans, således at, selv om

181


den er meget mindre, også er sædet for den feminine vækkelse.

Imellem de små skamlæber ligger området kaldet vestibulen. I tilfælde af manglende seksuelle stimuli til at opnå indledende vækkelse ved kys og kærtegn i kærlig omfavnelse, kan det måske fremmes ved at tillade organernes sammenføring – men uden indtrængning i skeden. Lad mandens glans blive placeret i vestibulens øverste del og i kontakt med klitoris. En svag vedholdende bevægelse i denne stilling, samtidig med hede kys, vil fremme vækkelsen. Hustruen bør her være opmærksom og IKKE tillade at denne stimulus føre til orgasme. Så snart vækkelsen er opnået, skal hun gå ud af denne stilling og fortsætte til fase nummer to – indførelse af penis – sammenførelse af organerne.

Nu kommer vi til fase nummer tre, og kun ét punkt her er af VITAL VIGTIGHED.

Hvis man ikke allerede er klar over det, er kroppenes position vigtig for at der kan opnås kontakt med klitoris.

Gennem århundreder har denne detalje været årsag til millioner af ulykkelige hustruer, der ikke har været klar over, at kvinder var skabt til at NYDE kærlighedsglæden i samlejet ligeså vel som deres ægtemænd.

Det er sandsynligt, at millioner af kvinder blev gift, blev mødre og bedstemødre for til sidst at dø uden nogensinde at have opdaget, at de havde et sådant organ som klitoris. På den anden side opdager mange små piger den tilfældigvis ved onani. Mødre bør være diplomatisk opmærksomme på sådanne tegn. I nærmest alle bøger jeg har set, er de såkaldte “autoriteter” i universalt kor enige om den store misforståelse, at onani ikke harmer. Jeg siger med

182


Jesu Kristi Ords autoritet, at det er skadeligt – ikke alene fysisk, selv om dette kun er momentant, men psykologisk, emotionelt, mentalt og vigtigst af alt, MORALSK og ÅNDELIGT.

Onani er ikke så almindeligt hos piger som hos drenge, men ikke desto mindre er det en alt for stor procentdel der praktiserer det, enten lejlighedsvis eller jævnligt.

De fleste drenge og mænd onanerer i større eller mindre omfang. Hos mange bliver det en ubrydelig VANE. Hvis forældrene var klar over deres ANSVAR, og opmærksomt overvågede deres børn for at beskytte dem fra denne FORBANDELSE, ville det aldrig blive tilfældet.

Det er også forældrenes ansvar IKKE AT VÆRE FLOVE ELLER FORLEGNE! Man er ikke egnet til at blive forældre, hvis man føler forlegenhed ved at beskytte sine børn!

UNDLAD IKKE at læse den fulde instruktion om onani i kapitel 12.

Men nu tilbage til Klitoris, det yderst vigtige lille organ. Vi kom til den tredje fase i det ægteskabelige samleje.

Det er af yderste vigtighed, at ægtefællernes kroppe er i en stilling, der etablerer kontakt med klitoris. Hvis ægtemandens krop er for langt nede i forhold til hustruens, kan der ikke blive kontakt. Mandens krop skal placeres lidt højere end hendes, således at bunden af penis, den del der er nærmest hans mave, er i kontakt med klitoris, der hvor kvindens sensation sidder.

Når den rette kontakt er etableret, vil klitoris være næsten direkte imellem ægtemandens og hustruens bækkenben.

Jeg er udmærket klar over at mange nutidige “autoriteter” påstår, at klitorisorgasme er umoden, og at orgasme børe opnås alene ved vaginal kontakt.

183


En læge og professor ved et meget stort universitet, går så vidt som til at anbefale, at ægtemandens og hustruens kroppe bør krydse hinanden, forme et kors, i stedet for ansigt til ansigt.

Samleje - placeringen af ​​organer Billedet illustrerer relativ størrelse af en passiv, hvilende vagina (skraveret område) i forhold til en stiv penis (den fede sorte linie). Hvis en ægtemand forsøger at tvinge en stiv penis ind i de sammensunkne og tørre folder i en “usmurt” vaginal slimhinde, vil det forårsage stor smerte hos hustruen, hun vil føle det som overlagt voldtægt. Feminin vækkelse bereder og “smører” skeden så den kan modtage mandens lem uden smerte. Denne illustration viser også det punkt, hvor der skabes kontakt med klitoris.

GUD er vor Autoritet, og vi godkender Biblen, som øjeblikkeligt modbeviser og ugyldiggør al den slags nonsens. Det er ikke af uvidenhed, men med dogmets AUTORITET eftersom Gud ordinerede denne akt til menneskene, at jeg siger, at ægteskabeligt samleje skal foregå i kærlig omfavnelse ansigt til ansigt – for det er det højeste udtryk for kærlighed.

Måske er det til VELLYSTIGHED, at visse forfattere anbefaler sexmetoder i denne flod af sex bøger, der er på markedet i dag. Men Gud skabte sex til KÆRLIGHED. Måske forstår læseren nu, HVORFOR vi er ude af stand til

184


at anbefale nogen af de eksisterende bøger – og DERFOR måtte denne bog skrives!

I de fleste af disse bøger siges der meget om mange mulige kropsstillinger. Jeg anser det ikke nødvendigt at kommentere nogen af dem. Alle gifte par kender de to mest naturlige og mest brugte positioner. Sex kan blive objekt for lyst, perversitet eller slet og ret SELVTILFREDSSTILLELSE og lystenhed, selv i ægteskab. Ethvert eksperiment med anormale stillinger og unaturlig eller pervers udtryksmåde i samlejet bør undgås.

Forfatteren til ovennævnte bog kalder den tredje fase i seksuel samleje “organernes bevægelse”. Begge ægtefællernes organer bør være engagerede i bevægelsen. Hvis ægtemanden er øverst, bør han være påpasselig med at hele hans kropsvægt ikke hviler på hustruen, men holde sin egen vægt på albue og knæ. Dette tillader hende at hæve og sænke hoftepartiet og dreje sig lidt fra side til side eller cirkulere bevægelserne, som hun selv kan vælge. Dette gøres endnu mere muligt, hvis hustruen placerer sine hæle fra ydersiden af mandens ben i hans knæhaser og holder om hans krop med armene. Dette giver hende frihed til at trykke sig ind til ham og derved få kontakt med klitoris og hvilken som helst andet tryk hun måtte ønske.

Ikke mere skal tilføjes om denne tredje fase af akten, udover at begge ægtefællerne, i fuld overbevisning om at hele dette kærlighedsdrama er designet og velsignet af Gud, bør stræbe efter at gøre det til en Gud given kunst. Lær graciøse bevægelser. Øv jer i at glæde hinanden. Befri sindet for hæmninger i dit “af Gud sammenføjede” ægteskab. Hustruer bør lære at frigøre sig fra deres hæmninger – lære at give sig selv i fuldstændig lyksalig overgivelse til den ægtemand som Gud har SAMMENFØJET dem med.

185


Vi kommer nu til det klimatiske fjerde punkt i ægteskabelige samleje, til orgasmen. Dette er muligvis den mest intense fysiske sensation overhovedet muligt, vidunderlig ud over al beskrivelse hvis det ikke misbruges for ofte. Det behøver ikke yderligere beskrivelse, men nogle få ting er det nødvendigt at nævne.

Fejlopfattelser om Graviditet

Enhver ægtemand og hustru bør stræbe efter målet i enighed. Det vil sige at nå dette klimaks samtidig. Jeg sagde, stræbe! Det kan indebære stræb og måske tid og erfaring. Måske vil parret aldrig nå til den perfekte teknik, der tillader dem samtidig orgasme hver gang eller i det mindste regulært. Men det er et mål, der er værd at arbejde for.

Dette kan kræve tankernes hæmning fra den der når klimaks hurtigst – denne bør for en stund koncentrere tankerne på noget andet -- holde igen og vente til den anden kommer til samme punkt.

I orgasmens øjeblik bliver spermen sprøjtet i gentagne skub fra penis ind i vaginas bund.

Hustruens orgasme forårsager ingen tilsvarende udledning af væske.

Der findes en overflod af misforståede ideer, når det drejer sig om svangerskab. Nogen har troet at kvinden kun kan blive gravid, hvis hun har opnået orgasme. DET ER IKKE RIGTIGT! Hustruens orgasme har absolut ingen indflydelse på undfangelse, hverken på den ene eller anden måde!

HVORFOR skulle hustruer da overhovedet opleve orgasme? Denne yppige eksplosion i kvinden blev designet af en Hellig GUD med ét eneste formål – for hendes højeste nydelse, fornøjelse og fryd, når hun hviler i ægtemandens KÆRLIGE

186


arme under helligt samleje! Det har intet at gøre med at blive gravid og reproducere! Dette hører kun hjemme i dyreverdenen! Dyr reproducerer – de gifter sig ikke og udtrykker ikke nogen form for KÆRLIGHEDSNYDELSE i ægteskabet! DET GØR KVINDER!

Men i mange århundreder blev kvinder nægtet denne viden. Den blev holdt udenfor informationen i den mørke middelalders tid under snerperiets undertrykkelse!

Millioner af kvinder har båret og opdraget deres børn uden at ane, at det var meningen, at KVINDER skulle erfare glæden af orgasme på samme måde som ægtemanden! Men i vore dage med overflod af “Den Nye morals” “oplysning” lærer millioner af teenage piger alt om før ægteskabelig SYND! Gud ske Tak og Lov, at Jesus Kristus snart kommer og retter op på denne uhæderlige, uvidende, forvirrede og Gudløse verden – og indfører fred og sand LYKKE!

Der er andre misopfattelser af svangerskab.

Der er folk som tror, at graviditet ikke kan ske, så længe mødommen er hel og en mands penis aldrig har trængt ind i skeden. Men fakta er, at mange tusinder babyer er blevet undfanget netop under sådanne omstændigheder. Unge ugifte par, går så langt som de tror de tør, til “grænsen” i deres “necking”, og tillader sexorganerne komme i kontakt, dog kun i vestibulen uden indtrængen i vagina. Nogle uger senere lægger pigerne mærke til at deres nederdele er blevet lidt stramme. En pige fortalte dette til fru Armstrong.

“Du er gravid,” forklarede fru Armstrong.

“Det er umuligt,” udbrød pigen. “Jeg har stadig min mødom!”

“Du må hellere gå til lægen,” svarede fru Armstrong. “Måske vil du tro det han siger.” Pigen og den unge mand blev omgående gift – de elskede hinanden

187


og de var allerede forlovet. De bad om tilgivelse. Gud tilgav dem efter virkelig anger og deres ægteskab har været lykkeligt med deres børn – men arret vil altid være der! Ar kan ikke fjernes! Nogle fejltagelser er PERMANENTE!

En dråbe af sæd aflejret hvor som helst i den ydre vulva kan meget let lede til en uønsket graviditet.

Men lad os vende tilbage til den ønskværdige samtidige orgasme. Når den seksuelle vækkelse har indfundet sig, er det på en måde – i hvert fald midlertidig – skadelig at afbryde den uden at have nået orgasmens klimaks. Orgasmen er en nerveudløsning af ophobet spænding.

Ægtefællerne bør være tilbageholdende med kærtegn og elskovsleg i tiden imellem samlejer for ikke at udsætte hinanden for fuldstændig vækkelse, hvis det ikke er med henblik på fuldførelse. Den kendsgerning at mandens penis bliver oprejst på få sekunder, betyder ikke at fuldstændig vækkelse er indtruffet. Vækkelse kræver opbygning lidt efter lidt til en tilstand af anspændthed, HVIS den fysiske kontakt fortsættes. Kortvarige kys og kærtegn kan nydes flere gange dagligt uden at opildne til fuld vækkelse og nervespænding. Men i anledning af fuldførelse af samleje, hvis ægtefællerne kan nyde den nære kropslige kontakt i op til 30 minutter eller mere før den anden fase af akten træder ind, er der tegn på, at det medfører en sund afslapning på nervesystemet og stimulerer det fysiske og mentale velbefindende gennem orgasmens klimaks.

Men når denne fulde nervespænding er nået, er det nødvendigt at den udløses i orgasme, ellers fortsætter spændingen.

Mange hustruer har lidt hele natten af utilfredsstillet lyst, svulmede kønsorganer, og nervespændinger, på grund af ægtemandens for tidlige ejakulation… hvorefter han

188


egoistisk har vendt sig i sengen og er faldet i søvn!

Den der først kommer til klimaks, har PLIGT til at fortsætte indtil fuld orgasme og afslapning af nervesystemet er indtruffet.

Efter klimaks og afslappelse forsvinder interessen, og ønsket om at sove overmander én. På dette tidspunkt vil ægtemandens penis gradvis miste sin stivhed og efter få øjeblikke være ude af stand til at holde samleje kontakten. Skulle dette indtræffe kunne en hensynsfuld ægtemand sætte vækkeuret til et par timer senere for der at gøre sin pligt overfor sin hustru færdig. Se under “Seksuel Dysfunktion” i kapitel 14, der handler om fødselskontrol.

Ingen roser er uden torne. Det ægteskabelige seksualliv er en af dem. Det kræver KUNDSKAB, INTELLIGENS og kærlighed; omsorg, tålmodighed, og KARAKTER er også en nødvendig ingrediens for at kunne lære det.

Men det betaler sig i rigt mål med de lykkeligste og mest glædesrige dividender, der overhovedet kan opnås i menneskenes jordiske liv! Og det er kun et EKSEMPEL og forsmag på de usammenlignelige højere sexløse ÅNDELIGE glæder vi skal arve for EVIGT!

189