Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Verden er i oprør – derfor måtte denne bog skrives

Kapitel 1


Hvorfor har verden accepteret den “Nye Moral”? Hvordan var de moralske normer inden 1914? Var de gode eller dårlige? Har protester og oprør fremkaldt noget bedre? Er der beviser? Kan vi forstå årsagen der ledte til de nuværende kendsgerninger?

Det er ikke kun en moralsk revolution, der har rystet verden, det er også en revolution indenfor regering, økonomi, videnskab og teknologi, i undervisningen, i arbejdsmønsteret og i samfundsværdierne, ja, selv i religionerne.

HVORFOR?

HVORFOR har hele verden pludselig rejst sig til voldelig adfærd? Og især indenfor de moralske områder?

Vi vil komme tilbage til årsagen lidt senere. “Autoriteterne” -- psykoanalytikere og læger -- blev enige om, at de moralske normer trængte til revision. Og de er blevet radikalt ændret under slagordet “Den Nye Moral”!

1


Alligevel er kun få mennesker klar over kendsgerningerne og den sande oprindelse til “sex er skamfuld” holdningen, eller voldsomheden bag den moralske revolution. Kendsgerningerne er langt mere besynderlige end fiktion!

Den Vigtigste Dimension mangler

Som allerede nævnt er verden siden Første Verdenskrig blevet oversvømmet med sex bøger, brochurer og artikler i blade og aviser. Alligevel er den vigtigste dimension i kundskaben om emnet ikke tidligere bekendtgjort. Denne bog er banebrydende!

I vore dage er luften fyldt af protester. Oprør over alt og imod næsten alle ting! Og på ingen klagepunkter er revolten så udbredt, som når det drejer sig om den traditionelt neddæmpende kristne moralske kodeks. Oprørerne afviser kirkens autoritet. De har sluttet sig til det, de kalder “Den Nye Moral”.

Hvad er da de ukendte KENDSGERNINGER? Hvor kommer den traditionelle kristne moralske opfattelse fra? Kom den fra Kristus? Fra apostlene? Fra Biblen?

Og hvad udløste den moralske revolution der endte i den seksuelle “frihed” der oversvømmer verden af i dag?

Den “Gamle” morals oprindelse

Kristendommen satte hurtigt -- efter kun en generation -- den græske og hedenske dobbeltmoralske etikette “synd” på sex. Gennem århundrederne siden da, har vestens moralske standard været reguleret af den Romerske Katolske Kirke.

Betyder det at Kristus indførte den holdning, at sex i sig selv er skamfuld og ond? Vi kan eftertrykkeligt svare nej til dette spørgsmål! Jesus fremlagde aldrig sex som andet end det vor Skaber har skabt, og hans udtalelse var, at “det var såre godt”. Jesu underviste imod forkert brug af sex. Han

2


tilgav en angrende kvinde taget på fersk gerning i ægteskabsbrud med formaningen “Gå og synd ikke mere”.

De oprindelige apostle afveg aldrig fra denne lære. Hele Biblens lære er enig.

Hvorfra kom da i virkeligheden denne indstilling af skam? Den flød ind i den romerske verden på bølgen af den Babylonske Mysterium Religion. Hvordan blev dette koncept accepteret som kristen? Som jeg allerede har nævnt er kendsgerningerne mere besynderlige end fiktion.

Det kan ikke understreges kraftigt nok, at det ikke var hebræisk tradition, ej heller kom det fra Jesus eller fra Guds oprindelige Kirke. Det kom til den romerske verden igennem Grækenland, som havde det fra Egypten. Den stammer dog fra en endnu tidligere kilde, som vi vil afsløre i næste kapitel.

I det 1. og 2. Århundrede var den romerske verden oversået med hedenske skoler, hvor undervisningen var baseret på grækeren Platons lære. Platon havde fået sin dualistiske lære fra filosoffen Sokrates, der selv var seksuel pervers. Denne dobbelte standard i undervisningen var blevet grundlæggende i græsk tankegang, skrift og religion. Sex blev opfattet som lavt og nedværdigende, som en handling der satte mennesket på dyrenes niveau.

Dette var den underliggende opfattelse i al hedensk skoleundervisning over hele det Romerske Imperium. Der var ingen kristne skoler. At oprette sådanne ville have været umuligt. Tekstbøger skulle skrives i hånden én ad gangen. Bogtrykkeriet blev ikke opfundet før mange århundrede senere. Alle tekstbøger var hedenske.

Anden og tredje generations kristne blev opdraget og undervist fra barnsben i disse hedenske skoler. I begyndelsen af det 6. århundrede var dette dobbeltmoralske koncept stadig dybt forankret i den

3


vestlige kristendom, og det undervises den dag i dag i den Romersk Katolske Kirke. Protestanter har som regel passivt fulgt katolsk lære om sex, men har haft tendens til en slappere holdning.

Snerperiets Frugter

Hvad blev frugterne af denne dobbeltmoralske kyskhed? Omkring 90 procent af ægteskaberne var sønderbrudte og ulykkelige, mange yderst miserable og uudholdelige, på grund af falske holdninger og uvidenhed om sex. Mangfoldige brude blev voldtaget på bryllupsnatten. Den uvidende husbond havde ikke til hensigt at skade sin hustru, han var bare fuldstændig UVIDENDE! Han havde virkelig behov for den instruktion han aldrig havde fået.

Mange hustruer kaldte deres ægtefælle for “UMENNESKER eller DYR”. De vidste ikke at dyr, der ledes af deres instinkter, aldrig er skyldige i sådan opførsel. Mændene sagde, at deres hustruer var “frigide” og mange begyndte at besøge prostituerede.

Det var en dyr pris at betale for IGNORANCE!

Så kom Første Verdenskrig. Den ændrede tankegang og opførsel samt de sociale normer og dobbeltmoralen. I Amerika fik kvinderne stemmeret. Husmødre blev udearbejdende og blev økonomisk uafhængige.

Freuds konklusion

Sigmund Freud, ophavsmanden til psykoanalysen, kom inden året 1904 til en overraskende konklusion. Denne revolutionære opfattelse var resultatet af hans undersøgelser og kliniske erfaringer. Freuds teorier ledte ham til opfattelsen, at seksuel undertrykkelse, denne attitude af skam og uvidenhed om sex, var GRUNDEN til neuroser og mange mentale forstyrrelser.

Freud og hans tilhængere i den nye

4


psykiatriske profession, anså kundskabsudvikling og seksuel frihed som universalmidlet. Hvis undertrykkelse og selvfornægtelse havde været årsag til neurotisk uro, hvad kunne vel være bedre end at give denne moralske opfattelse en radikal drejning? Føre folk ud af deres uvidenhed og give sex en ny definition. Anse sex -- enhver seksuel udfoldelse, i og udenfor ægteskab -- for GODT og ikke som tidligere for nedværdigende, skamfuld eller OND.

I kølvandet på Første Verdenskrig blev diskussionen som følge af Freuds revolutionære konklusioner den endelige grund til nedbrydningen af de legale barrierer. Den moralske modstand imod seksuel undervisning begyndte samtidig at blive svækket.

Da den legale modstand først kom i skred, varede det ikke længe før læger og psykoanalytikere producerede det ene værk efter det andet om den hidtidige forbudte instruktion i sex.

Kundskab om mange andre temaer havde allerede været i rivende udvikling, men læge- og tilknyttede foreninger havde hidtil haft eneret på den ømtålige seksualundervisning. Nu kom oplysningerne fra alle retninger, og den dag i dag har næsten alle blade og magasiner på kioskhylderne som allerede nævnt artikler om sex, det gælder også de mest konservative. Desuden er der blade der kun handler om sex -- det uden at tage pornobladene i betragtning.

Den “Nye Moral” Dukker Op

Alligevel har der været noget rivende galt ved denne bølge af sexlitteratur. Den vigtigste dimension manglede.

Snart begyndte verden at løsne på de snærende bånd. Oprøret imod snerperi, undertrykkelse og uvidenhed var i fuld gang. Den nye sensuelle viden -- uden den vigtigste dimension -- blev hurtigt slugt af nysgerrige og hungrende sjæle.

5


Anden Verdenskrig smed moralen i rendestenen, derfra er den nu sunket hele vejen ned i slammet.

Tendensen er eftergivenhed.

I dag er det populært på flere og flere kollegier og universiteter at tillade studerende besøg på hinandens værelser når som helst døgnet rundt, og sove sammen hvis det er det man vil. Mange har indført værelser for både mænd og kvinder på samme etage uden restriktioner overhovedet.

Pornografien har taget overhånd på mange undervisningsanstalter og er blevet en multimilliondollar industri i det ene land efter det andet.

“Topløse” barer og restauranter er et overstået stadie. Da de ikke mere virkede chokerende blev de efterfulgt at “bundløse” (nøgne piger), og endelig fulgte det yderst chokerende, nøgne mennesker i samleje “live” på scenen, for at underholde et lystkrævende publikum. Ikke simuleret, nej, “VIRKELIGT!"

Samtidig med denne udvikling kom hippierne, “rockkoncertorgier” med tusindvis af deltagere og en hurtigt om sig gribende drug afhængighed -- hundrede af tusinder der bogstavelig talt “bliver skøre i hovedet!"

Jeg nævnte ovenfor, at oprørerne havde vraget kirkens autoritet, men hvor er autoriteten over den rette moralske kodeks?

Kender Menneskene Virkelig Forskel på Godt og Ondt?

Når det kommer til stykket hvad er da rigtigt? Hvad er virkelig det bedste for alle mennesker? Som regel går man ud fra at alle normale mennesker “kender forskel mellem godt og ondt ".

Men GØR DE?

Mange Katolikker mener stadig at hvilken som helst brug af sex

6


udenfor ægteskab er synd og dermed forkert. Måske nogle få ikke-katolikker stadig tror det sammen. På den anden side er der mange millioner, som nu tror på “Den Nye Moral”. De tror på fuldkommen seksuel frihed. De tror at fornægtelse og fortrængning er skadelig.

En stor del af Katolikkerne er også begyndt at slække på deres holdninger!

Der er nye opfattelser også i deres kreds!

Hvad er sandheden?

SANDHEDEN er, at den allermest nødvendige dimension i seksualundervisningen har MANGLET!

Nu stilles der spørgsmålstegn ved selve ægteskabet

I hele dette moderne oprør imod snart al ting – inklusiv puritanske tabuer – er tendensen snarere blevet, at afvise enhver autoritet og i stedet følge uhæmmede impulser og egne lyster mere og mere.

Nogle psykologer sætter nu spørgsmålstegn ved ægteskabet som institution! Hvem begyndte i det hele taget ægteskabsskikken? HVORNÅR blev det skik og brug? Hvis mennesket kun er det sidste trin på evolutionen i dyreriget, på hvilket tidspunkt, i denne udvikling fra laverestående dyr til menneske, kom ægteskabet med hjem og familie ind i billedet, og HVORFOR? Dyr gifter sig ikke og har intet “hjemmeliv”. Alligevel formerer de sig. Giftermål er ikke nødvendig for at formere sig.

Har vi virkelig behov for en AUTORITET til at afgøre, hvad der er rigtig eller forkert mht. sex og ægteskab? Er seksuel frihed under gensidigt samtykke virkelig skadelig for nogen? Er den nu så almindelige leg “at bytte koner” forkert – er det skadeligt for deltagerne, eller er det gavnligt?

Lad os undersøge hvad MODERNE VIDENSKAB og de VIDENSKABELIGE METODER har bidraget med.

Livsvigtig NY KUNDSKAB venter læseren.

7