Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Familieplanlægning, Prævention og Seksuelle Dysfunktioner

Kapitel 14


ER DET FORKERT AT PLANLÆGGE SIN FAMILIE? Er det imod Biblens lære at bruge prævention?

Den Katolske Kirke har altid sagt “JA”!

Men hvis BIBLEN – GUDS HELLIGE ORD – Skaberens INSTRUKTIONSBOG til menneskeheden er din sande AUTORITET, så står der ikke noget sådant i den!

Ofte bliver tilfældet med Onan citeret i forsøg på at understrege dette falske dogme imod intelligent familieplanlægning. Men denne episode hævder ikke noget sådant.

Juda, jødernes forfader, havde tre sønner. Er, den ældste, døde og efterlod en barnløs enke. Israelitternes lov bød i et sådant tilfælde, at den næste søn, Onan skulle ægte enken Tamar, for at han skulle give hende en søn som skulle bære den afdøde

230


broders navn. Denne lov står i 5. Mosebog: “Når flere brødre bor sammen og en af dem dør uden at efterlade sig nogen søn, må hans enke ikke gifte sig med en fremmed mand uden for slægten; men hendes svoger skal gå til hende og tage hende til ægte, idet han indgår svogerægteskab med hende. Og den første søn, hun føder, skal bære den afdøde broders navn, for at hans navn ikke skal udslettes af Israel” (5. Mose. 25:5-6).

Fortsæt nu historien om Onan:

“Men Onan, som vidste, at afkommet ikke ville blive hans, lod, hver gang han gik ind til sin svigerinde, sin sæd spilde på jorden for ikke a skaffe sin broder afkom” (1. Mose. 38: 9-10).

Så Gud lod Onan dø. HVORFOR? Ikke for at han ville planlægge sin familie – det er klogt at planlægge og lægge passende mellemrum imellem barnefødsler i en lykkelig familie. Onans hensigt med at undgå undfangelse var ikke nogen af disse. Han undgik at besvangre Tamar, fordi han vidste at barnet der ville komme, ikke ville tilhøre ham – han gjorde det ” for ikke at skaffe sin broder afkom”.

Onan’s synd var ikke familieplanlægning. Der er ingen lov i Biblen der forbyder det. Han synd var, at han ikke ville ADLYDE LOVEN. Der er ikke nogen lignende lov i Det Ny Testamente der gælder for kristne i dag.

Dyrene praktiserer ikke familieplanlægning, fordi de ikke har INTELLEKT der ræsonnerer og planlægger. Dyrenes undfangelser finder sted efter instinkt. Det er automatisk. Hensigten med dyrenes køn er ene og alene at reproducere.

Med mennesker ER DET ANDERLEDES. Sex tjener den vidunderlige hensigt at give hinanden KÆRLIGHED i ægteskabet. Gud skænkede menneskene INTELLEKT. Mennesker blev sat her på jorden i

231


den udtrykkelige HENSIGT, at det skulle udvikle guddommelig KARAKTER – lære at tage de rigtige beslutninger og bede om Guds Ords vejledning, og for at opøve selvdisciplin og handle rigtigt i alle situationer.

Familieplanlægning overtræder IKKE GUDS LOV! Familieplanlægning er et klart bidrag til den overordnede hensigt, som er karakterudvikling. Det indebærer selvfølgelig en rigtig og klog planlægning.

Enhver lære eller regel der modsiger den guddommelige HENSIGT – og som forårsager angst og uvilje mod graviditet – er religiøs hedenskab, og brud på Den Almægtige Guds Love!

Hustruer bør aldrig frygte for at blive gravide. Det er naturligt for en hustru at ønske moderskab. At undgå at sætte børn i verden og forme en FAMILIE er direkte brud på Guds bud, “bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden”. At PLANLÆGGE en familie på en intelligent måde, såsom hvor mange børn og hvor lang tid der skal være imellem dem, det er en anden sag. Intet i Biblen forbyder dette. Der er tvært imod MEGET i Biblens principper der understøtter det.

Her STOPPER jeg! Det var min hensigt her i denne reviderede udgave, at skrive et kapitel om prævention og seksuelle dysfunktioner. En vis procentdel af ægteskaber har problemer med seksuelle dysfunktioner, enten for ægtemandens ellers hustruens vedkommende.

Men ved nærmere eftertanke har jeg ombestemt mig. Det var med fuldt overlæg at jeg undgik at give tekniske præventive informationer i de to tidligere udgaver af denne bog, som blev tilbudt frit til “Den enkle sandheds” abonnenter. Det var min opfattelse, at bogen ville falde i hænderne på teenagere, og det håbede jeg, at den ville. Men jeg vidste også, at de ikke ville have nogen lovlig eller moralsk BEHOV for

232


præventiv viden før ægteskab. Selvfølgelig har mange af de unge den viden allerede, og mange har modtaget den “tilsølet” fra andre unge, og derfor er den upassende kundskab.

Jeg vil på ingen måde tilskynde førægteskabelig samkvem ved at tilføre denne viden – og dette kunne denne bog komme til imod dens hensigt.

Derfor vil jeg sige, at gifte par der har brug for information kan finde den i bøger, der kan købes i boghandlen.

Med hensyn til seksuel dysfunktion i manden og i kvinden, såsom for hurtig sædudtømmelse eller orgastiske dysfunktioner, findes der også bøger på markedet.

233