Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Hvordan Skam kom ind i Billedet

Kapitel 3


Vi kommer nu til nogle detaljer der afslører den virkelige kilde til denne holdning af skam, der flød med tidevandet, som den Babylonske Mysterium religion oversvømmede den Romerske verden med. Som fastslået i kapitel 1, var det allerede kommet til Grækenland og Egypten, men det havde sit udspring meget tidligere – i virkeligheden helt tilbage i Edens have, hvor hændelsen med den forbudte frugt fandt sted.

Der finder vi den rigtige ophavsmand!

Disse kendsgerninger har vi allerede dækket i kapitel 2. Men hændelsen i Edens Have satte kursen for menneskenes historie fra samme øjeblik. Den afgjorde hvilken retning menneskeheden ville vandre fra begyndelsen og stadig følger. Det er nødvendigt, at vi fuldstændig forstår – selv efter mange gentagelser – netop HVORDAN denne holdning af skam over seksualiteten blev indpodet i menneskenes traditioner.

25


Gud havde fortalt Adam, at han som mand var helt igennem fysisk. Så her var denne nyskabte mand. Kan du forestille dig fornemmelsen? Pludselig får en fuldvokset mand bevidsthed.

Han ser sig omkring. Der er SKØNHED overalt! Farverige blomster, statelige træer, grønne plæner, henrivende buskads, glitrende laguner og klukkende kilder. Han var omgivet af betagende storhed.

Så ser manden på sig selv. Han må have undret sig og spurgt “HVAD ER JEG?” Jeg husker engang jeg besvimede, og da jeg kom til bevidsthed igen var det første gispende spørgsmål uden overvejelse, “hvor er jeg”? Men Adam må have undret sig ikke alene over hvor, men også over HVAD han var!

Gud svarede ham. “Du er MULD”. Efter at manden havde syndet sagde Gud, “af muld er du kommet: For DU ER MULD, og til muld skal du vende tilbage”.

Gud sagde ikke “din FYSISKE KROP er muld”. Han sagde at denne bevidste MAND var muld – at han bestod af materie. Guds åbenbaring var klar: ”… da dannede Gud Herren mennesket af agerjordens muld” (1. Mose 2:7). Denne mand, der bestod af fysisk materie fra jorden, blev en sjæl (levende væsen, samme vers). Verset siger ikke at Gud satte en udødelig sjæl ind i et fysisk legeme. Der står, at Gud blæste livsånde i hans næsebor – i hans fysiske krop. Der står, at Gud blæste ånde i hans næsebor, dvs. ind i MANDENS lunger. Gud blæste åndedrag – luft – ind i mandens næsebor, netop som alle mennesker trækker vejret ind og ud igennem deres næsebor – akkurat som dyrene også gør!

Denne mand der bestod af materie fra jorden, blev en levende sjæl der trak vejret. Denne sjæl kom altså fra jorden. Denne sjæl består af materie og ikke af ånd. Ordet “sjæl” er oversat fra hebræisk “nephesh. Det betyder “liv i dyr”.

26


Men hvad har alt dette at gøre med oprindelsen for læren om, at sex er ondskab?

MERE END NOGEN KAN FORESTILLE SIG!

Satan sagde menneskehistoriens første løgn. Han fortalte moder Eva at hun ikke skulle dø – med andre ord, at hun var en “udødelig sjæl”. Men Gud siger at sjæle der synder SKAL DØ (Eze. 18:4 og 18:20). Gud sagde til Adam og Eva, at hvis de tog af den forbudte frugt, “Skal du visselig dø”.

Historiens Første Løgn

Læg nu mærke til hvordan SATAN indpoder følelsen af skam og skyld i forbindelse med sex i menneskets sind.

I “Skabelseskapitlet”, 1. Mosebog kapitel 1, kan vi læse, at da Gud skabte mennesket var det med kønsorganer ”… mand og kvinde skabte han dem” (vers 27). “Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var SÅRE GODT” (vers 31). Det vil sige, at de fysiske kønsorganer blev anerkendt af Gud som “SÅRE GODT”.

Gud gav den første mand og kvinde en fuldstændig instruktion om hans hensigt med og brugen af sex, som vi skal dække mere detaljeret senere. Han endte undervisningen om nødvendig åndelig og fysisk kundskab – som det er beskrevet i 1. Mose.2:24:

“Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød.”

Derefter følger vers 25: “Og de var begge nøgne, både Adam og hans hustru, men de bluedes ikke”.

Læg OMHYGGELIGT MÆRKE til dette: Gud havde været personlig til stede sammen med Adam og Eva. De havde talt sammen alle tre og Adam og Eva var nøgne. Der var intet i Guds instruktion vedrørende relationerne mellem ægtemand og hustru, der havde fået dem til at føle sig skamfulde, heller ikke med hensyn til sex. I deres privatliv som ægtefæller,

27


bundet i ægteskab af Den Hellige Gud der talte med dem, var der absolut ingen fornemmelse af skam over deres sexliv.

Fortsæt nu i næste vers og se hvad der sker!

Hav i erindring, at Biblen ikke var opdelt i kapitler og vers fra begyndelsen. Dette er tilføjet meget senere af uinspirerede folk, for at lette bibelstudiet. Vi er nu kommet til første vers 1 i kapitel 3:

“Men slangen var træskere end alle markens andre dyr, som Gud Herren havde gjort, og den sagde til kvinden: ’Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven?”

Satan såede tvivl om åbenbaringens effektivitet som kundskabskilde – det vil sige, han såede tvivl om Guds undervisning. Snedigt og med listighed antydede han: “Hør nu her! Gud er bedrevidende! Gud har givet jer et falsk billede!”

Gud havde sagt til Adam og Eva at syndens løn er DØD – evig død – EVIG afstraffelse! Gud fortalte dem at de var DØDELIGE og kunne DØ, men Satan sagde den første løgn i den nedskrevne historie:

“I skal IKKE VISSELIG dø!”

Med andre ord: “Jamen. Gud narrede jer. Han vidste at I er UDØDELIGE SJÆLE!”

Satan Indpoder Skamfølelsen

Fortællingen i 1. Mosebog kapitel 1 er overordentlig kortfattet og sammentrængt. Den er kun et kort resume af disse samtaler og hændelser. Vi lærer meget mere fra senere passager og fra historien, der udfylder hullerne og giver detaljer om det Satan sagde.

Straks da Satan var færdig med sin listige og løgnagtige tale, og kvinden havde adlydt ham og spist af den forbudte

28


frugt, og hendes ægtemand med fuldt overlæg havde spist sammen med hende, siger det næste vers:

“Da åbnedes begges øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om sig” (vers 7).

Fortsæt nu med de næste vers:

”… de hørte Gud Herren vandre i haven, og Adam og hans hustru skjulte sig for ham inde mellem havens træer. Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte: “Hvor er du?” Han svarede: ’Jeg hørte dig i haven og blev angst, fordi jeg var nøgen, og så skjulte jeg mig’” (vers 8-10).

Læg nu mærke til Guds svar!

“Hvem fortalte dig, at du var nøgen” (vers 11)?

Ja, HVEM podede skamfølelsen over sex ind i Adam og Evas sind?

Det gjorde SATAN! Han havde været i gang med at fortælle dem ting!

Det var IKKE GUD der gav dem denne følelse af skam!!

I al den tid Gud havde talt med dem og undervist dem i sand og rigtig kundskab, havde de været nøgne. Men INTET af alt det Gud havde lært dem, havde givet dem nogen som helst skamfølelse. Ideen om at sex er ondt KOM FRA SATAN. Det var en beskyldning, en anklage mod GUD – et forsøg på at gøre det som Gud havde skabt forurenet og nedværdigende. Det var uløseligt forbundet med løgnen om den “udødelige sjæl”.

Hvorfor Dækkede Gud Deres Nøgenhed

Intet af det ovenstående retfærdiggør nudisme eller nudistlejre. Det er overhovedet ikke Guds principper! Tværtimod, Gud gav Adam og Eva klæder på. Lad os nu finde ud af hvordan – under hvilke vilkår og HVORFOR!

29


Da Gud vandrede med Adam og Eva i Edens have straks efter han havde skabt dem, talte han med dem og underviste dem i mand- og kones privatliv. Da de kun var dem selv, for der var ikke andre mennesker tilstede, fik de ikke instrukser om at tildække deres legemer.

Gud er allesteds nærværende hele tiden – omnipresent! Når ægtefæller i dag er alene og private i deres eget soveværelse, er GUD usynligt tilstede!

Men da deres børn og andre folk – “ALT LEVENDE” -- blev introduceret, læser vi at GUD SELV klædte dem! Bemærk det! Det står i det samme kapitel:

“Men Adam kaldte sin hustru Eva, thi hun blev moder til alt levende (hendes børn – deres familie – offentligheden). Derpå gjorde Gud Herren skindkjortler til Adam og hans hustru og klædte dem dermed” (1. Mose 3:20-21).

Læg mærke til at “GUD HERREN klædte dem”. Det hebræiske ord Gud inspirerede Moses til at bruge her for “klædte” er labash. Det betyder ikke at dække over skamfuldhed, gemme nøgenhed, eller noget som helst i den retning.

Det hebræiske ord der ville betyde at dække nøgenhed er kasah. Men Moses blev inspireret til at skrive labash, der betyder at klæde på, klædning. Det henviser nærmere til overtøj end til undertøj. Det indeholder også betydningen at pynte, at udsmykke, eller fremvise og hentyder overhovedet ikke til at gemme, skjule eller tildække.

I beretningen om Noahs berusede tilstand, hvor han tilsyneladende blev voldtaget af Kanaan, Hams søn, tog Sem og Jafet, to af Noahs andre sønner, kappen, lagde den på deres skuldre og gik baglæns ind og tildækkede

30


deres fader (1. Mose.9:23). De skjulte og tildækkede resultatet af en syndig handling. Her er det hebræiske ord for at tildække, kasah.

Bemærk nu, at Gud kasah IKKE Adam og Eva – han skjulte ikke skamfølelse, tildækkede ikke nøgenhed, nej han labash dem, dvs. han pyntede, udsmykkede dem.

Selvfølgelig dækkede denne udsmykning nøgenheden. Forskellen mellem disse to hebræiske ord, labash og kasah har samme hensigt og formål snarere end kendsgerningen af at blive tildækket. Begge dækker de nøgenhed. Men det hebræiske kasah, betyder samtidig at skjule, eller tildække noget som kunne være skamfuldt, hvorimod labash ikke indeholder en sådan betydning. Det betyder også at gøre tiltrækkende snarere end at tilsløre skamfuldhed. Med andre ord… selv om klædningen som Gud gav dem dækkede deres legemer, betød det IKKE nogen fornemmelse af skam over det Gud havde designet og skabt.

Dette betyder under ingen omstændigheder, at Gud billiger offentlig nøgenhed. PÅ INGEN MÅDE. Gud KLÆDTE MENNESKET PÅ! Det var Guds hensigt at mennesker skulle være PÅKLÆDTE! Det var Guds hensigt at vi ALDRIG blotter eller udstiller nøgne køns områder af vor krop undtaget i ægteskabets privatliv – grunden er dog ikke, at vore kønsorganer som GUD designede og skabte skulle være nedværdigende eller onde, med det betyder noget for anstændighed, beskedenhed og sømmelighed!

Det er et spørgsmål om korrekt optræden – høflighed og hensyn til andre – at vi udfører visse eliminerende funktioner privat. Dette betyder heller ikke at det er synd eller noget ondt i at gå på toilettet. Det er mere et spørgsmål om etikette – at tage hensyn til andre – end det er at dække over noget der er FORKERT. På samme måde er det Guds vilje at vi går påklædte – at vi ikke udstiller de seksuelle dele af kroppen – det er et anliggende om sømmelighed og korrekt optræden, og for at undgå fristelser der kunne lede til

31


syndig og forkert brug – men ALDRIG fordi kønsorganerne som Gud designede i sig selv er skamfulde.

Klæder Nødvendige

Der er yderligere to grunde.

Gud designede sex til at blive brugt alene mellem mand og kone, som GUD har sammenført i helligt ægteskab. Han designede sex til retmæssig brug – og det betyder, til at knytte hustru og ægtemand i et kærligt sammenhold der ikke deles med nogen anden. Den private karakter i ægteskabets sammenhold gør det helligt, gør at mand og kone er dyrebare for hinanden på en speciel måde der ikke deles med andre… dette ville være utroskab. Dette fuldstændig kærlige, hellige og dyrebare forhold bliver ubodelig skadet eller ødelagt, hvis det deles med nogen anden. Derfor er hor og utroskab skadelig for dem, der tager del i det, fordi det er DØDSSYND.

Den næste grund til at undgå uanstændig og utugtig fremvisning er, at utilbørlig udstilling af kvindens krop forårsager automatisk vækkelse og lystfornemmelser i den kødelige mands krop og sind. Parodier og dameshow, striptease og lignende forestillinger, er med fuldt overlæg møntet på at tiltrække mænd og med henblik på fortjeneste gennem lyst.

Til trods for alt dette viser disse passager i 1. Mosebog, at konceptet om at sex er ond og skamfuld, havde sin oprindelse fra SATAN og ikke fra Gud!

Den hedenske verden antog denne løgn. Som undervisning og doktrin blev det et universelt accepteret dogme. Den græske filosof Platon, der er grundlæggeren af undervisningssystemerne, gjorde denne fabel populær i sin bog “The Phaedo”.

“Skam” Lænket til Løgnen om “Udødelig Sjæl”

Det er her i denne “udødelige sjæl” doktrin, at “sex er syndigt i sig selv” har sin oprindelse.

32


Se nu hvordan det udviklede sig!

Denne “udødelig sjæl” doktrin siger at mennesket er DUAL, når den løgnagtigt påstår, at den “udødelige sjæl” er det virkelige menneske, og at kroppen kun er et fængsel, der holder den indespærret. Således præsenteres det virkelige MENNESKE som værende åndelig, ren, god, retfærdig og allerede med iboende udødelighed.

Denne doktrin fremstiller legemet – KØD OG BLOD – som værende fundamental ond, snavset og gemen. Sexorganer og sexfunktioner er fysiske – de er af KROPPEN, og derfor kødelige, sensuelle og onde.

Således har Satan indpodet opfattelsen af, at det GUD designede og skabte er ondt, mens mennesket er godt.

Glem ikke at Satan er en åndelig person – den tidligere ærkeengel, keruben Lucifer – han har ikke en fysisk krop – ingen sex eller kraft til at reproducere sig selv.

Derfor er han misundelig på attributterne menneskene fik skænket. Han prøver at nedgøre dem og fremstille dem som ondskab – og samtidig ophøje dem som mål for lyst. Satan er den virkelige ophavsmand til snerperi og dobbeltmoral. Han går også til ekstreme ydergrænser i dag. Han er den virkelige ophavsmand til den såkaldte “Nye Moral” som i virkeligheden er groft UMORALSK. Fra denne yderlighed forfører Satan folk til at acceptere sex som et LYSTIDOL.

Fra begge yderlighederne, forleder Satan menneskeheden til ONDSKAB ved hvilken han forsøger at ØDELÆGGE den menneskelige race!

Denne sataniske dobbelthedsdoktrin står i fuldstændig modsætningsforhold til GUDS åbenbaring af de sande KENDSGERNINGER. Det er en djævelsk LØGN!

Gud gjorde MENNESKET af muld. MENNESKET ER KØD – materie. Og Gud så alt det han havde skabt og se DET VAR SÅRE GODT! Det er det mennesket tænker og foretager sig, der er syndigt. Men Satan bespotter den

33


Hellige GUD ved at påstå, at det Gud skabte, var urent, gement, ondskabsfuld og syndigt.

Dette er den sataniske dobbelthed, der var indpodet i den oprindelige babylonske religion (1. Mos.10). Den spredte sig til de hedenske religioner og ind i Egypten. Derfra fortsatte den til det antikke Grækenland og videre til den Romerske verden. Vi har allerede dækket hvordan indpodningen fortsatte ind i postapostolsk kristendom.

34