Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Hvordan Designede Gud Sex

Kapitel 9


Mennesket har produceret mange højt komplicerede mekanismer af råmaterialerne udvundet af jorden.

Et eksempel er de enormt indviklede moderne avis- og bladtrykkerier, de forbløffer gæster og får dem til at bryde ud i forundring, når de ser dem første gang. Jeg nævner dette fordi vi har nogle af disse kæmpe maskiner på vore trykkerier i Radlett i England; Sydney i Australien; og tidligere her i Pasadena, Californien.

Respektindgydende Mekanisme

Men selv de mest komplicerede maskiner udtænkt af mennesker blegner til ubetydelighed sammenlignet med den mest vidunderlige mekanisme, som er MENNESKETS LEGEME OG HJERNE!

123


Denne respektindgydende mekanisme blev også skabt af jord. Det var Guds MESTERVÆRK i hele hans skabelse! Den Almægtige formede det fysiske mennesket i sit eget billede! Og hans ÅNDELIGE SKABERVÆRK er stadig under udformning!

Gud afslører meget om sig selv! Han består af Ånd, ikke af materie. Han er Gud med den allerstørste HJERNE. Han forklarer os, at han har øjne, næse, ører, mund. Han har arme og ben, fødder og hænder! Han skrev de ti bud på stenplader med sin egen finger!

Vor fantastiske menneskekrop har samme form og skikkelse som Gud i modsætning til noget andet væsen! Og Gud, der er Ånd, har iboende evigt liv. Han har skænket MENNESKENE en begrænset fysisk eksistens, der i princippet vedligeholdes ved en fysisk proces, der kan sammenlignes med motoren i en bil.

Gud designede menneskets krop med to grundlæggende systemtyper.

Den ene giver næring og vedligeholder livet, blandt andet højest komplicerede systemer såsom fordøjelse, blodomløb, åndedrætsorganer og så videre. Disse arbejder i tæt koordination med nervesystemet direkte forbundet med hjernen.

Det andet fundamentale system er køns- eller sexsystemet, der kendetegner mænd og kvinder. Det har ikke andel i opretholdelse af individets eksistens. Det er beregnet til at vedligeholde racen, ikke individet. Men det genererer også kærlighed og ønsket om at gifte sig med den eneste ene, og stimulerer ægteskabelig kærlighed der konserverer hjem og familie. Også kønssystemet er forbundet direkte med hjernen igennem nervesystemet.

Disse to systemer tjener i almindelighed forskellige formål, alligevel er der tæt forbindelse imellem dem. Køns apparatet udøver en betydelig indflydelse på livs-vedligeholdende funktioner. Kvindens sexhormoner

124


forårsager kvindeligheden i hendes krop og sind. Mandens sexhormoner gør manden maskulin.

Og så er der yderligere ligheder mellem maskuline og feminine sexorganer og sexfunktion, man som regel ikke forstår.

Det er kønsdelene, som vi her er nødt til at beskrive.

Til dette formål vil vi bruge læge udtryk og videnskabelig terminologier, og jeg henstiller kraftigt til alle forældre, at de lærer ordene og bruger dem, når de underviser deres børn.

Hvis det ikke var så fuldstændig pinligt, kunne man ved en selskabelig sammenkomst opleve en utrolig morsom aften ved at alle, én ad gangen, nævnte de ord højt, som mor lærte dem angående sexorganer og -funktioner! Der ville sikkert ikke være to af gæsterne, der ville afsløre samme terminologi. Alle nybagte mødre opfinder nye mærkelige ord for disse ting. Det bliver en slags hemmeligt sprog.

Lad mig her fortælle en lille sød historie om en 1½ år gammel lille pige, som jeg finder morsom. Hendes mor havde forsøgt at få hende til at ligge tør ved at lave skamfulde ansigter og udstøde puha lyde. Snart begyndte den lille pige på sit babysprog at kalde denne særlige handling for “puha”. Da hun så en dag for første gang i sit liv så havet, var hun vældig imponeret over dets størrelse.

”Åh mor!” Råbte hun begejstret. “Havet puha ble” Det var jo bleen der altid blev våd. De voksne morer sig endnu.

Moralen er, at børn bør lære at bruge de rigtige

125


professionelle udtryk og ikke nogle mærkelige selvopfundne vendinger.

Tre Kategorier i Funktion

Vi mennesker kan ikke leve det uplettede og lykkelige liv som Skaberen tilsigtede og muliggjorde, med mindre vi forstår hans HENSIGT og lovene der regulere sexfunktionerne. Hverken alder, køn eller om man er gift eller ej, ændrer på denne sandhed. Og den gælder for alle lige fra pubertetsalderen. Der er mange ting om seksualitet forældre bør lære deres børn, så snart de begynder at være nysgerrige omkring deres lille krop.

Formålet med denne bog er ikke at blive en videnskabelig tekstbog til at uddanne professionelle – selv om enhver læge, psykiater eller andre professionelle der arbejder med temaet, bør vide det vi har dækket her i bogen.

Men bogens formål er at åbenbare Guds HENSIGT og den rette holdning til sex, samt disse grundlæggende elementære biologiske fakta, der bør kendes af både teenagere, giftefærdige og gifte folk.

Mennesket, der er så vidt forskelligt fra dyr, bliver seksuelt moden adskillige år før det præsterer mental, følelsesmæssig og social modenhed. Drenge og piger er i stand til at blive forældre mange år før de har opnået den ansvarlighed, der er nødvendig til forældrerollen.

Teenagere bør vide disse ting for at kunne beskytte sig selv. I vore dage presses der på med promiskuitet, der er sløret af falsk undervisning, derfor kan det ikke forventes, at unge mænd og unge kvinder skal kunne modstå førægteskabelig sex, hvis deres sind ikke er blevet åbnet for intelligent anerkendelse af GUDS HENSIGT og LOVE.

Ligeledes behøver gifte par denne viden for at kunne bevare lykken i deres ægteskab. Manglen på denne viden er skyld i halvfems procent

126


af alle ulykkelige ægteskaber, der ender i skænderi, separation og skilsmisse.

Ingen kan forstå sit behov for viden, uden først at besidde en elementær viden om kønsorganernes anatomi, om sex stimulus og sex funktion. Derfor anskuer denne bog disse temaer fra en helt anden vinkel end normalt.

Kønsorganerne består af tre funktionskategorier. De er følgende:

1) Kirtler. Disse producerer hormoner og celler til formeringsprocessen. Mandens kirtler hedder testikler og Kvindens er æggeledere.

2) Kanaler. Disse rør transporterer celler fra testikler og æggeledere og muliggør befrugtningen. Manden har testikler, sæd kanaler, sæd ledere og sæd blærer. Fra sæd blæren udtømmes sæden gennem blærehalskirtlen og videre ned i urinrøret. Hos kvinden vandrer ægget ind i livmoderen gennem æggelederne.

3) Parringsaktens organer. Befrugtnings cellerne, sæden, når frem til ægget og befrugter det ved hjælp af mandens penis der føres ind i kvindens vagina. Det befrugtede æg bliver i kvindens livmoder indtil det er udviklet og parat til at blive født.

Kroppen er ligesom Kirken

Ingen af bøgerne om sex anatomi og funktioner som jeg har undersøgt, nævner den store Arkitekt der planlagde, designede og skabte alt dette. Sex bliver kun betragtet som noget mennesket har, uden at vide HVORFOR eller noget som helst om Designerens hensigt. Mennesker kender kun det de ser og oplever ud over egne naturlige, egocentriske lyster og erfaringer.

127


Men i sin instruktionsbog til menneskeheden sammenligner den EVIGE GUD det absolut vidunderlige legeme med GUDS KIRKE og kalder den “Kristi Legeme”.

Medlemmerne i Guds Kirke har forskellige funktioner, og dertil har Gud givet dem forskellige åndelige evner til at udføre disse funktioner. Det kan vi læse i 1. Korinterbrevet kapitel 12, der handler om “nådegaver”.

Menneskets legeme består, ligesom Guds Sande Kirke, af MANGE lemmer. Således er det også med GUD. Som vi allerede har forklaret, afslører den bibelske INSTRUKTIONSBOG, at Gud er en guddommelig FAMILIE – kun ÉN Gud, men flere guddommelige personer.

Sådan er det med Kirken. Det er det samme med den af Gud designede menneskelige krop, skabt i Guds eget billede. Vi ser her igen en lighed mellem mennesket og Gud – ÉN GUD men mere end én person; ét menneskeligt legeme med flere lemmer. Og én Kirke, men flere medlemmer -- det gentager sig i det menneskelige legeme, der har mere end ét lem.

Læg nu mærke til dette her: “Selv om foden ville sige: ’Da jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet’ -- den hører alligevel med til legemet. Og selv om øret ville sige: ’Da jeg ikke er øje, hører jeg ikke med til legemet’, så hører det alligevel med til legemet. Hvis hele legemet var øje, hvad blev der så af hørelsen? Hvis det hele var hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Men nu har Gud sat lemmerne på legemet, og ethvert af dem således som han ville” (1. Kor.12:15-18).

Det var også GUD der designede og satte kønsorganerne på det fysiske menneskelige legeme – “SÅLEDES SOM HAN VILLE”!

Derfor lad os lære det vi bør vide om dem, uden falsk beskedenhed og uintelligent snerperi – men på den måde Gud vil det.

Vi fortsætter lidt endnu i dette tolvte kapitel af 1. Korinterbrev. De strenge skånselsløse kirkefædre, der formulerede den falske

128


såkaldte “kristne” seksuelle etik, der sagde om kønsdelene, “Vi har intet behov for jer!” Dem irettesætter Gud i sin bog, og de burde -- selv dengang i de første århundrede -- have læst hans irettesættelse!

Se nu fra vers 21: Øjet kan ikke sige til hånden: ’Dig har jeg ikke brug for’, ej heller hovedet til fødderne: ’Jer har jeg ikke brug for.’ Nej, tværtimod, de lemmer på legemet, som forekommer os at være de svageste, er (mest) nødvendige, og de, som synes os mindre ærefulde på legemet, dem klæder vi med des mere ære; og de lemmer, vi blues ved, omgives med des større blufærdighed.”

Når vi betragter det menneskelige legeme med GUDS ØJNE – ser vi det ikke som noget ondt og skamfuldt, men som noget VIDUNDERLIGT, der skal opfattes med et sundt og uplettet sind og med ÆREFRYGT for den Store Designers Skaberhånd. Da Gud betragtede mennesket efter at have skabt det, fik det ham til at udbryde “DET ER SÅRE GODT”.

Salmisten blev inspireret til at udbryde: “Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; UNDERFULDE ER DINE GERNINGER, det kender min sjæl til fulde!”

Hver eneste af os har Gud givet et vidunderligt legeme, for at vi skulle bruge det, som han anviser i INSTRUKTIONSBOGEN. At eje sådant et legeme lægger et HELLIGT ANSVAR på hver eneste af os! Det er beregnet til, at vi med det skal ære Gud, og til vor egen usigelige lykke; ELLER vi kan misbruge det til at vanære Skaberen og nedbryde, bringe skam og forbandelser over os selv.

Det Maskuline Køns System

Vi vil da nu først undersøge de maskuline kønsorganer. Gud siger gennem Paulus: De lemmer på

129


legemet, som forekommer os at være mindre ærefulde, har Han gjort meget nødvendige og ÆRVÆRDIGE. Han fortsætter: “Men Gud har sammenføjet legemet således, at han lod det ringe få des mere ære, for at der ikke skulle være splid i legemet, men lemmerne have samme omsorg for hverandre” (1. Kor.12:24-25). Og alt dette sammenlignes med GUDS KIRKE – som er Kristi legeme!

Mange vil måske synes at den “ringeste” del af mandens legeme er organerne som vi nu vil forklare mere om – sæd kirtlerne der hedder testikler. Denne opfattelse vil dog ændres når sandheden om dem kommer frem. Derefter bør vi fyldes med ÆREFRYGT for den guddommelige HJERNE der står bag SKABERVÆRKET -- vor Store Gud der har designet så fantastisk et system!

Forstå at det er Guds hånd og hjerne der har skabt disse enestående og ekstremt nødvendige kirtler! De er i virkeligheden de vigtigste organer i det maskuline forplantningssystem.

Testiklerne er to ovalt formede kirtler, der er svøbt i en hudsæk kaldet pungen. Pungen består af flere lag og er opdelt i to rum hver med en testikel. Hver testikel er på størrelse med en valnød omkring 4 cm lang og 1 cm tyk.

Testiklerne indeni pungen hænger i sædkanalen på forsiden imellem lårene under penis. Testiklerne sidder udenpå kroppen. Har det nogensinde undret dig HVORFOR? Skaberen havde en rigtig god grund til det! Det vil blive forklaret.

Mange mænd er ikke selv klar over, at den venstre testikel hænger lidt længere nede i pungen end den højre, og der er også en vigtig grund til det. Kunne en tilfældig evolution uden intelligens have formet dette? Der er vist ikke større smerte en dreng eller

130


mand kan blive udsat for, end at få testiklerne klemt eller kvæstet. Vidste den “blinde” natur det? Eller var det er overintelligent Skaber, der med omsorg for vort velbefindende planlagde, at i tilfælde hvor lårene blev klemt sammen, ville den ene testikel smutte ovenover den anden og på den måde undgå at blive klemt. Ingen evolution her!

“Kolossale“Miniature Laboratorier

Når vi forstår det videnskaben fortæller os om disse kirtler, burde det fylde os med forundring. Så små de end er, udfører disse “laboratorier” et kolossal arbejde døgnet rundt! De udfører en forbavsende dobbelt aktivitet. De producerer både spirende og reproduktive celler, der tilfører menneskeliv til et ellers ufrugtbart æg, plus hormonerne der giver kroppen den maskuline form, den dybere tone i stemmen og får hjernen til at tænke som en mand! Det er et utroligt job der bliver udført i disse to små “fabrikker” der ikke vejer over 100 gram hver!

Lad os tage en hurtig inspektion af disse “laboratorier” der genererer menneskeliv. Hver testikel indeholder et stort antal af uendelige indpakkede rør. Der er cirka 300 bundtet sammen i et netværk. Hvis de blev lagt i en lang linie, ville de være ca. 1½ km lang! Og de ligger alle indeni i denne circa 5 centimeter lange “fabrik”! Overraskende? Det mener jeg!

Disse små bundter af rør producerer formeringsceller i en utrolig fart – mange millioner i timen, hver eneste af dem i stand til at befrugte et æg med menneskeligt liv!

Disse maskuline reproduktionsceller hedder spermatozo, men bliver for det meste

131


Denne tegning viser en testikel indeni Denne tegning viser en testikel indeni. Pilen viser til et forstørret tværsnit af en streng, der illustrerer millioner af sædceller der produceres i de milelange strenge. Cirklen viser forstørrede spermceller.

forkortet til sperm i professionelle cirkler -- sæd er en anden benævnelse. De er fuldstændig forskellige fra alle andre celler i menneskekroppen. Hver af dem har et

132


ganske lille æggeformet hoved med en forholdsvis lang hale. Under mikroskopet ligner de en lille haletudse. De kan ikke ses med det blotte øje og kan kun studeres under elektroniske mikroskoper. Hver sperm er ca. en firetusindedel af en centimeter. Ægcellen i kvinden er på størrelse med et punktum – lige netop synlig for det blotte øje – og sperma er ikke større end en halvtredsindstyvende del af et ovum.

Tænk på det! Hvert eneste menneskes eksistens begyndte så småt! Dyrenes sæd er meget større end menneskenes.

Videnskaben har nu fundet ud af, at hvert menneskelige sperma indeholder tre og tyve kromosomer – og det er dem der bestemmer karakteristika der overføres til børn som arv fra faderen og også fra bedsteforældrene. Moderens karakteristik overføres selvfølgelig også, men det er igennem kærnen der ligger indeni ovum.

Rørbundterne i hver testikel, hvor sperma bliver produceret, er så tynde at et hår ikke kan passere igennem dem. Bogen her er ikke tænkt at skulle være, som jeg har nævnt tidligere, et teknisk eller professionelt arbejde. Men jeg føler alligevel, at nogle af disse tekniske kendsgerninger er vigtige, for at læseren virkelig kan komme til at forstå, hvor suveræn Gud Skabers kunnen og hensigt er!

Dette uendeligt indviklede netværk af sammenrullede rør og tuber vokser foroven sammen til et sæt større kanaler, der hedder vasa efferentia som igen forenes i epididymus. Alt dette foregår inden i pungen. Til sidst samles rørene der udgør epididymus og ledes ind i en

133


kanal med navnet vas deferens. Denne transporterer sperma videre ind i kroppen til to sædblærer. Eftersom der er to testikler findes der også to vasa efferentia, epididymus og vas deferens én til hver. De munder ud i to sædblærer længere inde i kroppen, som ligger lige ved siden af eller neden under urinblæren.

De Mandlige Hormoner

Før vi forlader beskrivelse af testiklerne, disse meget små og dog så kolossalt vigtige “laboratorier”, er der en anden yderst vigtig funktion, de også tager sig af.

De producerer også de mandlige hormoner, som er af vital vigtighed og fortjener en beskrivelse.

Spredt rund imellem disse bundter af rør ligger små mikroskopiske celleøer, hvor de mandlige hormoner bliver produceret. De trafikerer ikke i de samme kanaler som spermatozo, men trænger direkte ind i blodcirkulationen der transporterer dem rundt i kroppen.

Disse mandlige hormoner forårsager forandringer i kroppens form. Derfor udvikler en dreng fra pubertetsalderen sig til mandsskikkelse – smalle hofter, brede skuldre og maskulin styrke; en dybere stemme, skæg i ansigtet, hår på brystet og andre dele af kroppen, meget mere end det er almindeligt på kvindens krop.

Disse hormoner har også en direkte indflydelse på SINDET. Der er udprægede forskelle på det maskuline og det feminine sind -- nogle vi vil forklare senere – selv om mange af dem er almindelig kendt.

For eksempel er den lille pige interesseret i dukker og feminine ting og små drenge i maskiner og maskuline ting. Hverken drenge eller piger er sex beviste før de kommer

134


i puberteten – hvor også kroppens forandringer indfinder sig – men der er alligevel en notorisk forskel på unge drenges og pigers SIND.

Uhyre Vigtigt

Lad mig fortsætte med at illustrere disse UHYRE VIGTIGE “svagere lemmer” som folk ofte anser for at være “mindre ærefulde dele”, men som den Store Designer har sammenføjet således i legemet, at “han lod det ringe få des mere ære”.

Visse videnskabelige eksperimenter kan lære os imponerende lektioner. Måske bør sådanne eksperimenter ikke udføres efter Guds kriterium, men mennesker har udført dem, og resultaterne er både fascinerende og oplysende.

Så langt tilbage som der er historiske registreringer, har mennesker udført kastrering. Det bruges i dag i stor udstrækning på dyr. Man skærer testiklerne af, før dyret når seksuel modenhed. Vi spiser sikkert oftest oksekød fra stude og en gang imellem kapun kød fra kastrerede haner, for at nævne et par eksempler.

Det er helt afgjort, at kastration ødelægger reproduktionskapaciteten. Der bliver ikke produceret sperma. Den maskuline hormonproduktion foregår ikke, og mange påfaldende oplysninger er kommet ud af visse eksperimenter.

Selvfølgelig bliver kastreringen, der praktiseres i moderne avl, ikke fortaget med det primære formål at ødelægge formeringskapaciteten. Den udføres med henblik på at alterere udseende og opførsel i dyret.

Avls stationer har ikke brug for én tyr til hver ko. En tyr kan tage sig af et vist antal køer med henblik på avl. Men stude producerer federe og mere mørt kød. Hvis tyren ikke blev slagtet til at spise, ville det ukastrerede dyr vokse og blive vild og uregerlig, mens kastreringen forandrer den til en tæmmet okse, der kan bruges til arbejde. Kastreringen ændrer

135


dyrets form og horn. Haner og grise kastreres for at forøge deres vægt og dermed give mere profit.

I Biblen læser man om kastrerede mennesker, eunukker. Mellemøstens sultaner og andre regenter brugte eunukker til at tjene i deres harem. Eunukken havde ingen seksuel lyst, så kvinderne i haremmet fristede dem ikke. På et tidspunkt tjente de i pavens hof – de var kendt for at synge med en høj “sopran” stemme. Eunukker bliver fede, de har ingen skæg eller hår på deres krop som normale mænd.

Selv om kastration har været praksis siden oldtiden, var det dog ikke før Bertholds eksperimenter i 1849, at meget af den sande vigtighed om de maskuline testikler og feminine æggestokke blev kendt.

Man havde altid vidst, at hanekammen på den kastrerede hane degenererede. Men Bertholds eksperimenter gik videre. Han kastrerede kokken og transplanterede testiklerne på ryggen af den. Kammen blev ikke forandret på denne hane, men fortsatte som før kastrationen og hanens krop forandrede sig heller ikke. Men formeringskapaciteten var selvfølgelig borte.

Dette beviste, at testiklerne har en DOBBELT funktion. Der er lavet mange lignende eksperimenter siden, der beviser at testikler og ovum ikke alene har til opgave at reproducere deres arter, de bestemmer også individets køn og karakteristik.

Professor Steinach fra Wien gjorde nogle opsigtsvækkende eksperimenter. Han kastrerede først både han og hundyr af samme art. De antog begge, både han og hun, det sædvanlige neutrale udseende. Men denne professor gik et skridt videre. Han byttede om på testikler og æggestok. Han transplanterede hannens testikler in i hundyret og hunnens æggestokke opererede han ind i handyret. Det tidligere

136


handyr antog nu hundyrets karakteristika, ligesom hundyret begyndte at opføre sig som handyr. De tidligere handyr udviklede endda patter og diede afkommet!

Der er selvfølgelig meget mere om hormonernes historie. Der er andre kirtler i kroppen der har koordinerende relationer til kroppens karakteristika – sådan som hypofysen, skjoldbrugskirtlen og binyrerne. Det er ikke vort formål her at behandle dem. Men den smule vi har dækket om hormonerne håber vi vil have interesse.

Den Utrolige Temperatur Forskel

Man har stillet spørgsmålet: HVORFOR sidder testiklerne udenpå kroppen? Den Store Arkitekt havde en rigtig god grund – men det har man ikke vidst før end for nylig. Det tidligste jeg har været i stand til at registrere dateres fra 1950.

Videnskabsmænd opdagede tilfældigt i deres eksperimentering med dyr, hvor længe sperma beholder både deres fertilitets evne og evnen til at bevæge sig i forskellige temperaturer.

I disse forsøg opbevarede man kanintestikler i køleskab og man så, at sædceller levede meget længere der end ved kropstemperatur.

Derefter testede de levende dyr for at bestemme, hvad der sker i testikler ved forskellige temperaturer. På den måde opdagede de, at temperaturen indeni pungen var flere grader lavere end i resten af kroppen.

Ved 43 grader Celsius i en ovn fandt man ud af, at hanmusenes fertilitet blev drastisk reduceret og snart lig nul.

137


Nu fulgte test efter test. Man lærte nye ting!

Det næste var at varme testiklerne til kroppens normale temperatur. Denne prøve blev foretaget på får, geder og svin. Det samme skete ved dem alle, fertiliteten blev hurtigt reduceret for til sidst helt at forsvinde.

Endelig fastslog en hollandsk videnskabsmand, at temperaturen indeni menneskets pung i virkeligheden er fra seks til femten grader (Fahrenheit) lavere end kroppens!

Det tog altså flere tusinde år før mennesket opdagede det som Skaberen havde planlagt og designet fra begyndelsen! Endelig fandt menneskene ud af, at disse kolossale “mini laboratorier” kræver denne lavere temperatur for at kunne producere de livgivende celler, der er nødvendige for at vedligeholde racen!

Derefter fik de endnu et bevis.

Hos fosteret i moderens liv udvikles testiklerne i begyndelsen indeni drengens krop, for senere at glide på plads i pungen kort tid før fødslen. For det meste fødes drengebørn med testiklerne på plads i pungen, men i nogle få tilfælde er det nødvendigt med et lille indgreb for at få dem på plads.

Før dette blev kendt, var der tilfælde hvor testiklerne blev indeni kroppen efter puberteten og efter ægteskab. Dengang kunne disse mænd, og for den sags skyld heller ikke lægevidenskaben forstå, HVORFOR de, der i enhver henseende var normale MÆND – de kunne gifte sig – de havde normal lyst og mulighed for at gennemføre samleje – men de kunne ikke blive fædre! Deres testikler var normale – de producerede

138


sperma, men den var ufrugtbar. De var sterile! I dag ved man, at grunden simpelthen var, at disse vældige “små fabrikker” hvor menneskeliv genereres, ikke kan fuldende deres vidunderlige formål -- at fremstille livgivende sædceller -- ved legemstemperatur. Det kan kun ske ved temperaturer, der er flere grader lavere.

Dette har videnskaben også endelig lært!

Pungen – der huser testiklerne – består af skind eller hud der er forskellig fra al andet skind på mænd såvel som på kvinder! Denne hud er ikke varmeledende! Pungen er skabt med folder. I kulde, eller hvis han bader og svømmer i koldt vand -- hvis temperaturen i pungen bliver for kold for disse vidunderlige små “laboratorier” -- trækker disse folder sig sammen og trækker testiklerne tæt ind til kroppen – næsten ind i kroppen – hvor de er beskyttet.

Men i varme glatter folderne sig ud, indtil testiklerne falder ned til en betydelig afstand fra den “varmere-end-normalt” krop.

Således er pungen ikke alene afhængig af at være udenfor kroppen – den fungerer også som en AUTOMATISK TEMPERATUR MÅLER, der holder disse livsspirer “fabrikker” i gang ved den rette temperatur!

Hvis du mener at “moder natur” blindt og uden intelligens eller kundskab, planlagde og fik alt dette til at fungere, da er det din egen latterlige mening! Det var ikke en dum og stupid “MODER natur” – det var den Højeste GUD FADER – han instruerede KRISTUS, som “TALTE” og bød, og Den Hellige Ånd var KRAFTEN, der udførte og bragte det til eksistens. Hvis du stadig mener, at evolutionære fabler lyder mere rationelle som værende ophav til disse forunderlige ting –

139


da har du selvfølgelig lov til at have dine meninger, lige meget hvor langt de er fra KENDSGERNINGERNE!

“Autoriteternes” Spekulationer

De eksperimenterende videnskabsmænd udleder endnu mere af deres eksperimenter. Deres undersøgelser antyder, at sædceller lidt efter lidt mister både vitalitet, mobilitet og befrugtnings evne, når de ved normal kropstemperatur deponeres i kvindens krop. Nogle af dem insisterer på, at sperma beholder sin befrugtnings evne i 48 timer, men at ægget skal befrugtes i æggestokken indenfor 24 timer. Hvis dette er sandt, vil det sige, at det kun er få timer om måneden, at graviditeten kan forekomme. Denne “opdagelse” ledte til teorien om “rytme cyklus”. Men denne såkaldte metode for planlagt faderskab har i virkeligheden resultere i utallige babyer!

Læger og videnskabsmænd kan imidlertid ikke blive enige! En europæisk “autoritet” siger: “Der er forskellige syn på denne tidsperiode. Nogle autoriteter mener, at det kun er fire og tyve til seks og tredive timer. Andre går ud fra otte til fjorten dage. Når man tager sammenligningen af flere dyrearter og praktisk erfaring i betragtning, i stedet for eksperimentale undersøgelser, hælder jeg til den opfattelse, at sædens vitalitet har en lang levetid.”

Læg nøje mærke til de ovenstående vendinger -- typiske i det “videnskabelige” sprog -- som jeg har udtalt i et tidligere kapitel: “Forskellige syn”; “nogle autoriteter mener”; “andre går ud fra”; og “hælder jeg til opfattelsen…”

Det er ikke åbenbaringens AUTORITET, men “videnskabens” spekulationer, meninger og gætterier.

Bortset fra Guds egen autoritet gør jeg personligt ikke krav på autoritet. Jeg

140


har set kort i medicinske bøger der som regel kun er tilgængelig for læger – og jeg har læst mange rapporter fra erfarne folk, der peger i retning af, at befrugtning er mulig på alle månedens dage.

Hermed har vi dækket mandens vigtigste kønsorganer.

Kvindens Frugtbarheds System

Vi kommer nu til det tilsvarende system i kvinden.

Mit udgangspunkt er det samme som benyttes over hele verden i den bølge af bøger der behandler sex, nemlig kønsorganerne. I stedet for at gruppere dem som udvendige og indvendige – maskuline og feminine -- synes det mere logisk for vort formål, at beskrive dem i overensstemmelse med deres funktioner.

Det vigtigste organ i kvindens formeringssystem er æggestokkene. Der er visse ligheder imellem de feminine æggestokke og de maskuline testikler – selv om de er fuldstændig forskellige.

Æggestokkene er placerede indeni kroppen. De er ikke som testiklerne frugtbarheds “laboratorier”, der kræver lavere kropstemperatur for at kunne opfylde deres bestemmelse.

De er placerede indenfor bækkenbenet på hver side af den øverste del af livmoderen. Der er på størrelse med testiklernes længde, men er mandelformede. De er forbundet til livmoderen ved æggelederne.

Æggestokkene producerer ægceller der hedder ovarium. Når et æg bliver befrugtet af en sæd celle, er det begyndelsen på et nyt menneskeliv.

I hver æggestok ligger mange æg i forskellige udviklingstrin, lige fra puberteten til

141


overgangsalderen. Men æg tager meget længere tid om at udvikle sig end spermatozo. Et modent æg løsnes fra æggestokkene skiftevis

Illustration af æg udløsning Illustration af æg udløsning: Den viser eksplosionen i æggestokken der nærmest “skyder” ægget over i den åbne æggeleder… og livmoderen. Øverst ses et forstørret snit af æggelederen med sperma der angriber ægget.

en gang hver fjerde uge, således at hver æggestok producerer et æg hver ottende uge.

Hvert ovum er en næsten rund celle på størrelse med en synålespids lige netop synlig for det blotte øje – hvis man har et virkelig godt syn -- og det er omkring 50 gange større end sperma.

Eftersom æggene produceres indeni æggestokkene, er hvert ovum indhyllet i en lille blære med væske, der hedder Graafian follicle. Efterhånden som ovum modner i denne blære, flytter den sig ud i det ydre lag af æggestokken og former en lille bule.

142


Her eksplodere blæren, Graafian follicle, og skyder sit indhold ind i bugen. Ægget nærmest hopper af sted som en bold indtil det gribes af æggestokken, der har form som en blomst, der åbner sig som en udstrakt hånd parat til at modtage det udskudte ovum. Denne “hånd” åbner sig kun, når ægget er modent og rede til at blive udskudt. Denne del hvor ægget forlader æggestokken kaldes ægudløsning.

De Feminine Hormoner

I dette samme øjeblik sker der også noget andet utrolig interessant og meget vigtigt.

Det kvindelige sex hormon udvikles også i denne lille blæres væske. Når blæren sprænges er det kun ovum der bliver skudt ind i æggelederen, men væsken bliver i bugen hvor den absorberes i blodomløbet som fører den rundt til forskellige forudbestemte steder i kroppen.

Således er den kvindelige hormon produktion ulig det der foregår i manden. Den udskilles i de feminine frugtbarhedsceller, i æggestokkene, og ikke på småøer imellem bundter af små rør, som det er tilfældet med sæd cellerne der udvikles i testiklerne.

På en måde kan man sammenligne blæren der omgiver ovum med skallen på hønens æg. Når blæren eksploderer og ovum bliver skudt ud af

143


æggestokken, ville det hurtigt omkomme, hvis det ikke i løbet af et split sekund blev optaget i æggelederen og øjeblikkeligt beskyttet af æggehvidestof.

Dette er en kortfattet forklaring om seksuelle kirtler i mand og kvinde. De er ganske enkelt miniature “laboratorier” eller “fabrikker” hvor menneskelige væsener bliver til, eller i hvert fald de spirende celler der er begyndelsen til hvert menneskeliv!

Når man betragter det gennem Guds åbenbarings briller, er det et fascinerende og ærefrygtindgydende stykke kundskab.

144