Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Biologiske Forskel

Kapitel 8


Nu har du så i korthed fået den manglende dimension i seksuel undervisning. Alle bøger der prætenderer at oplyse om sex, burde lade Guds åbenbaring komme i første række ligesom her i denne bog.

Fundamentet

I denne bog er det understreget, at Den Hellige Bibel er GRUNDLAGET for al kundskab, og det er specielt sandt når det drejer sig om sex. Biblen leverer også den rette fremgangsmåde, når det drejer sig om at tilegne sig eksperimentale og mulige opdagelser.

Nu har vi altså FUNDAMENTET i kundskaben om de fysiske detaljer som sex bør bygges på. Vi har den sande, fuldkomne, rene og af Gud dikterede holdning med hensyn til de biologiske kendsgerninger. Nu kan du

113


betragte de fysiske kendsgerninger med den rigtige attitude -- et rent sind, dyb respekt og ærefrygt for Guds visdom da han designede SEX som menneskenes allerhøjeste NYDELSE!

Guds veje er fuldendte, PERFEKTE! De skænker HANS KÆRLIGHED! Vi er nu rede til at fortsætte vor søgen, denne gang efter BIOLOGISK kundskab. Også på dette fysiske område, er KÆRLIGHEDSVEJEN, den sande VEJ! Åbenbaringen viser os den eneste rigtige FREMGANGSMÅDE.

Der er TO biologiske forskelle vi først og fremmest må forstå. Den første er forskellen i menneskenes og dyrenes HUNKØN. Den fysiske proces til formering er den samme hos mennesker som ved pattedyr, men ud over det, er der vitale forskelle.

Al formering af dyr og mennesker sker fra en forening af han- og hunkøns elementer eller celler. Næsten al fysisk liv formeres igennem sex. Walt Whitman skrev, at vi “ser sex over alt, hvor der foregår formering”. Blomster, planter, grøntsager; hele dyreriget fra det mindste insekt til det største pattedyr; også menneskene – alle er de han og hunkøn.

En gammel latinsk frase siger: Omme ex ovo! Det betyder, at alt kommer fra et æg.

I både pattedyr og mennesker begynder forplantningen i et æg eller ovum. Ægget bliver altid produceret i hunkønnet. Men ægget, det være menneskeligt eller dyrisk, er ufrugtbart i sig selv. Livet skal tildeles ægget ved en spermcelle, kaldet spermatozoer i flertal; det produceres i hankønnets krop. Indeni ovum ligger en kerne eller en sovende spire. Hver gang en spermcelle når ægget og forener sig med kærnen, er der undfanget et nyt menneske eller dyr, der er

114


på vej til at udvikle sig efter samme art og slags som dets forældre.

Denne befrugtning af ægget hedder undfangelse eller avl. En kvinde i hvis krop sådan en proces er sat i gang siges at være gravid, og svangerskabsperioden fortsætter til fødslen finder sted.

Denne fysiske proces er den samme i pattedyr og mennesker. Men bortset fra den reproduktive proces er der en uhyre vigtig biologisk forskel på det menneskelige og dyriske hunkøn.

Kvinder er Anderledes end Dyrenes Hunkøn

Ovum produceres indeni kroppen på både kvinder og hunkøns pattedyr i et kirtelsystem der hedder ovarier, to i hver krop. I kvinder produceres en ægcelle eller ovum cirka hver fjerde uge. Hvis ovum ikke bliver befrugtet afgiver livmoderen lidt blod. Dette kaldes menstruation og vil senere blive forklaret nærmere. Menstruationen kommer normalt ca. tretten gange hvert år.

DYRENE får ikke menstruation på samme måde som det sker hos kvinder. Hundyr får i stedet en brunstperiode. Det sker ikke med samme frekvens som hos mennesker. Hunhunde har for eksempel brunstperiode fra hver sjette til ottende måned. I andre dyr er hyppigheden større eller mindre. De producerer ét ovum én eneste gang i denne periode. Resten af tiden er dyrene faktisk sexløse, hvor hundyret ikke tillader formeringsakten, og det er meget sjældent at handyret forsøger. Hvis han forsøger, vil hundyret bekæmpe ham med al kraft.

115


Men landmændene siger, at dyrenes seksulle organer i “brunstperioden”, afgiver et duftsekret som inciterer dyrene til automatisk (instinkt) at forenes i seksuel forening.

I dyreriget HAR SEX INGEN ANDEN HENSIGT END FORMERING! Der er intet udtryk for kærlighed, som det er tilfældet hos mennesker. Hunkønsorganerne i dyrene er absolut passive udenfor brunsttiden. Det er fuldstændig UMULIGT at vække hundyr til seksuel aktivitet i det lange interval imellem brunstperioderne. Ved eksperimenter med kunstig befrugtning har man også fundet ud af, at dyr ikke kan blive gjort gravide i de lange intervaller mellem brunstperioderne.

Der er intet ægteskab, familie- eller hjemmeliv i dyreriget. Ingen ægtemand-hustru seksuel KÆRLIGHEDS relationer. Hundyrene er sexløse udenfor brunsttiden!

Det menneskelige hunkøn har ingen “brunstperioder” eller andre perioder for parring. Fra puberteten til overgangsalderen – stort set fra det 14. til det 44. år, dvs. at i cirka 30 år – har kvinder deres månedlige periode (hver 28. dag) hvor de menstruerer. Hundyr får ikke menstruation.

Når hundyrene er i brunst er de ude af sig selv af lyst til at parre sig, og indtil de er blevet befrugtet af et handyr af sin egen art, har de ingen rast eller ro. I virkeligheden vil hundyret, hvis det ikke hurtigt bliver bedækket, gøre alt, og løbe enhver risiko for at opnå graviditet.

Hos kvinder er alt dette fuldstændig anderledes! Kvinder kommer aldrig i “brunst”. Tilstedeværelsen af ægget i

116


æggelederen (når det er rede til at blive befrugtet) gør ingen forskel på kvindens lyst eller ulyst til seksuel samleje. Kinsey’ og andre lægers undersøgelser viser, at de fleste kvinder mærker overhovedet ikke forskel. Der er en lille gruppe, der enten ønsker eller har ulyst, men det er kun relativt.

Hvad BETYDER alt dette?

Det betyder, at bortset fra hensigten med at producere afkom, er sexfunktionerne og reaktionerne i kvinder fuldstændig anderledes end i dyrene. Selv om ægteskabeligt samleje selvfølgelig aldrig bør forekomme under menstruation (se Eze.18:6 og lign. skriftsteder), er der intet tidspunkt i løbet af måneden, hvor kvinden er så godt som sex løs – hvor kønsorganerne ligger i dvale – og hvor hun er ude af stand til at indgå samleje med sin mand. Hun er i stand til samleje på alle tidspunkter.

Gud skabte KVINDEN såvel som MANDEN på et langt højere plan end dyr! Han skabte SEX i MENNESKENE for at skænke dem den gensidige KÆRLIGHED. Han skabte kvinder med kønsdele for at de kunne yde KÆRLIGHED også i den periode, hvor graviditet er så godt som UMULIG at opnå. (Det er i hvert fald hvad “rytme metodisterne” taler for.)

Dyr INDGÅR IKKE ÆGTESKAB. At sex er involveret i formeringsprocessen hos dyrene, har ikke noget med kærlighed at gøre!

Kan du forstille dig en stor tyr og en ko i lidenskabelig favntag, med “armene slynget omkring hinanden” – det vil sige i forsøg på at lægge deres forben med hove omkring hinanden og give hinanden knus, kys og KÆRTEGN?
Hvis et Cirkus kunne træne en tyr og en ko til sådan en forestilling, ville der helt bestemt give latterrungende fulde huse, der kunne melde “udsolgt” hver dag! HVIS DET VAR MULIGET, kan du være overbevist om, at cirkusfolk

117


ville have tænkt på det for længe siden.

Sex i dyr indeholder ingen kærlighedshensigt!

Reproduktion foregår med samme proces i pattedyr og mennesker. Men dyr INDGÅR IKKE ÆGTESKAB. Dyr har hverken “filia” eller “eros” kærlighed. Dyr kan ikke modtage “agape”, som er kærlighed fra Gud. Sex stimulerer ikke dyr til ELSKESKOV – eller for den sags skyld til begær.

HVORFOR henviser mennesker til begær som “dyrisk lidenskab”? Hvorfor siger nogle kvinder at “mænd er brutale”? ER DER NOGEN GRUND TIL AT FORNÆRME DYRENE? De gør kun det Gud programmerede deres hjerner til at gøre VED INSTINKT.

For kvinder er sex KÆRLIGHEDSTIMULERENDE. Kvinder kan og deltager som regel i sex som et udtryk for KÆRLIGHED, også på tidspunkter hvor graviditet er umulig! Hundyr kan ikke.

Når et hundyr bliver bedækket af et handyr er der INTET KÆRLIGHEDSUDTRYK – ingen kærtegn. Hannen bestiger hundyret bagfra, afleverer sæden og går derefter sin vej.

GUD DESIGNEDE den menneskelige krop helt anderledes – således at sex udføres i kærlig omfavnelse og ansigt til ansigt.

Det Som Evolutionsteoretikere Ikke Har Opdaget

Tilhængere af evolutionsteorien har med vilje antaget den utilgivelige uvidenhed og holdning, der ledte dem til at klassificerer MENNESKET i DYRERIGET. De antog som sandhed, at der ingen intelligent Skaber fandtes. Intet rationelt gennemtænkt og klogt planlagt design, intet FORMÅL. I deres stædige, IRRATIONELLE og oprørske modstand imod åbenbaring, formulerer og favner de religiøst disse latterlige fabler med blind tillid, alt sammen inspireret af deres egen forfængelighed. De klynger sig trodsigt og udfordrende til deres postulat, at MENNESKET har udviklet sig over

118


millioner af år fra lignende dyr, der også skulle være ophav til den antropoide abe. Alt dette skulle ved arvelig reproduktion have udviklet sig gennem naturlige processer og iboende kræfter.

Hvordan, HVORNÅR og HVORFOR forsvandt det dyriske instinkt og blev erstattet med den menneskelige ÅND? Hvis en intelligent GUD ikke designede og skabte sex til et bestemt FORMÅL, hvordan forklarer vi disse utrolige forskelle imellem dyre- og menneskesex? Og HVORFOR er der en uovervindelig kløft i fossilerne? HVORFOR er den ingen mellemliggende arter?

Der er også en anden omstændighed som evolutionister vil få vanskeligt ved at forklare. Og det er det, der sker efter den menneskelige overgangsalder.

Kvinders fødedygtige alder strækker sig over cirka tredive år, der begynder omkring det trettende eller fjortende år, når piger kommer i puberteten. I den alder udvikler de bryster, der er til at ernære de nyfødte babyer. Deres kønsorganer modner og æggestokkene begynder at producere æg.

Disse ægceller produceres hver otte og tyvende dag skiftevis fra hver æggestok. Hvis ægget bliver befrugtet på sin vej fra æggestokken, er et nyt liv begyndt. Derefter sætter det sig fast i livmoderen, hvor det bliver beskyttet, ernæret og gradvist udviklet til at blive født efter cirka ni måneder.

Men hvis ægget ikke bliver befrugtet af en sædcelle dør det. Nogle læger mener at dets levetid, efter at være udstødt fra æggestokken, kun er otte og fyrre timer. I tiden mellem hver æg udløsning fra æggestokken, bliver livmoderen forberedt til igen at modtage et befrugtet æg. Hvis der ikke finder nogen befrugtning sted, vil livmoderen udlede lidt blod igennem

119


vagina over en periode på ca. 5 dage. Dette hedder menstruation.

Menstruationsperioden gentager sig som regel hver otte og tyvende dag, men de fleste piger oplever uregelmæssigheder i den tidlige pubertetsalder. Denne uregelmæssighed vil vare nogle få år indtil den regulære rytme er indlevet. Med mindre denne uregularitet fortsætter, er der ikke grund til at blive alarmeret.

Så snart en pige får sin menstruation er hun fysisk i stand til at få børn. Men hun er endnu ikke hverken mentalt eller emotionelt moden til moderrollen.

Den fysiske kapacitet til at sætte børn i verden fortsætter i ca. 30 år, derefter kommer en “forandringsperiode”, der hedder menopause eller overgangsalder.

Efter Menopausen

Nogle kvinder kommer til menopausen omkring fyrre års alderen mens andre bliver halvtreds før overgangalderen indfinder sig. Den mest almindelige alder vil ligge midt i fyrrerne.

Menopausen kan blive en større eller mindre prøvelse. Der vil komme nerver, klager over “svedeture”, og til tider neurotiske forstyrrelser. Ubehaget kommer for en stor del an på den fysiske, mentale og emotionelle sindstilstand. Nogle tåbelige kvinder får de indvendige sexorganer fjernet ved kirurgisk indgreb, kun for senere at opdage at det blev en midlertidig lettelse, der skulle betales med endnu værre mentale og fysiske problemer.

Men HVORFOR denne overgangsperiode?

Atter kan vi her se en overintelligent, vis og kærlig Skaber. Efter denne periode skulle kvinder simpelthen ikke længere have ansvaret for at bære eller træne unge børn. Børn begynder at “gå dem på nerverne”.

120


Hverken kvinder eller mænd kommer nogensinde til en alder, hvor de ikke mere glæder sig over børn. Men dette er alderen hvor man som regel bliver bedsteforældre. Gud har indrettet tingene så bedsteforældre finder deres børnebørn lige så søde og dyrebare som deres egne børn. Men nu har de det privilegium (på grund af geografisk adskillelse) at kunne NYDE deres børnebørn en gang imellem.

Det er en virkelig fornøjelse, at se de små tumlinger komme farende ind i bedsteforældrenes hjem. Men efter et par timer eller tre, er det på en måde en lettelse når forældrene tager rollingerne med hjem igen. Bedstemor bør simpelt hen ikke bebyrdes for ofte med pasning og ansvar for børnene.

Der var intelligens, visdom og kærlig omsorg i Skaberens hånd. Når en kvinde når denne alder holder hendes æggestokke op med at producere æg.

Ingen LIGNENDE FORANDRING FINDER STED I MÆND. Der er en mildere slags overgang hos mænd – mere mental end fysisk. Men mænd kan stadig blive fædre langt op i årene.

MEN HVAD DA MED AT UDTRYKKE KÆRLIGHED I SEKSUALLIVET?

Skaberen designede MENNESKELIG sex (men ikke dyrisk sex) som et middel til at udtrykke ren, retsindig og ubesmittet KÆRLIGHED. Og Gud befalede, “Mænd ELSK jeres hustruer!” Til kvinderne sagde han, “ELSK jeres egne mænd”.

Betyder det at husbond og hustru skal holde op med at ELSKE hinanden efter de er fyldt fyrre eller halvtreds? ALDRIG!

En mild og kærlig GUD designede kvinder så de ikke efter denne alder, skulle udsættes for svangerskab – MEN DELTAGELSE I SEKSUEL KÆRLIGHED MED DERES ÆGTEMAND STOPPER ALDRIG!

Faktisk bliver de fleste kvinder mindre modstræbende (hvis

121


de har været hæmmet af dobbeltmoralens undertrykkelse) eller får endog større lyst til seksuelt samleje med deres mænd end før overgangsalderen!

Det er dog sandt, efter denne alder begynder de fysiske drifter i begge køn at aftage. Man ønsker ikke samleje så ofte, og det gælder for både hustru og mand. Således designede den Gud der har så stor omsorg for os – sine kommende børn – som husbond og hustru der fortsat ved samleje “vokser” sig mere og mere dyrebar for hinanden hele livet igennem.

Og hvis dette er sand udtryk for fysisk kærlighed, da burde de, der har modtaget GUDS Ånd, samtidig blive bekræftede i deres åndelige kærlighed som årene flyver af sted.

ÆGTESKAB varer “indtil døden skiller os”. Ét formål med ægteskabet er seksuel KÆRLIGHED. Når den anden hensigt – formering – er overstået, forsætter seksuel KÆRLIGHED med at knytte ægtemand og hustru endnu tættere sammen i sand KÆRLIGHED, indtil døden skiller dem!

Mon ikke alle, der betragter disse vidunderlige kendsgerninger om Skaberens visdom, kærlighed og magt, bliver overvældet af ærbødighed, respekt og taknemlighed?

GUDS skaberværk er VIDUNDERLIGT!

Vi har disse markerede forskelle imellem mennesker og dyr.

Disse fysiske, biologiske forskelle såvel som Guds ORD beviser, at menneskenes seksualitet blev udtænkt med et FORMÅL der ikke kan overføres til dyr. Det blev designet for ÆGTESKAB – for FAMILIERELATIONER – for ved hjælp af deres seksualitet at udtrykke kærlighed imellem mand og hustru også i alderdommen “indtil døden os skiller ad”!

122