Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Forlovelse og Bryllupsnat

Kapitel 15


Når parret er forlovet og planlægger bryllup, hvad da? Hvordan bør standarden i deres opførsel da være?

I vore dage går alle ud fra, at “necking” er fuldstændig acceptabel og korrekt nar man er endelig forlovet. Men er det? Lad os foretage en rationel undersøgelse uden at tage den universale mening i betragtning.

Er førægteskabeligt samleje tilladeligt for forlovede par? Hjælper det med at tilpasse sig hinanden – eller vanskeliggør, måske endog umuliggør, det denne tilpasning? Hvad er de sande kendsgerninger?

Den “Nye Morals” trend har ændret på opfattelser og opførsel hos de fleste unge og voksne under tredive. Måske endog hos majoriteten. Disse “emanciperede” morderne mennesker ser førægteskabelig sex

234


som fuldstændig tilladeligt for forlovede par. Det samme gælder faktisk også for par der ikke er forlovet.

Hvorfor Førægteskabelig Sex er Synd!

Det er åbenbart vanskeligt for mennesker at forstå, at ikke alt der gøres til skik og brug nødvendigvis er godt. Men der er en LOV! Lægges hånden på en gloende ovn vil den vil blive smertefuldt forbrændt! Men folk synes ikke at kunne forstå, HVORFOR de ikke kan lægge hånden på den gloende ovn uden at blive forbrændt!

Disse uundgåelige LOVE er GODE -- ikke skadelige! De er VEJEN til velvære, lykke og livsglæde! Men folk tror det ikke.

“Videnskaben” og den “lærde” verden afviser al kundskab om de usynlige men gældende LOVE Gud har sat i motion. De søger kun svarene i den fysiske, eksperimentale verden, og forskningsresultater er det eneste de anerkender. I forskningen har man forsøgt at finde det endelige svar på spørgsmålet: “Har førægteskabelig erfaring indflydelse på den ægteskabelige lykke? Hvis det er tilfældet, hvordan?

Man har fundet ud af, at folk der havde tilfredsstillet deres seksuelle drifter før ægteskabet var mindre veljusterede, end de der giftede sig uden at have erfaringer. Men man opfandt så mange komplicerende kendsgerninger, at man ikke kunne opnå en “videnskabelig” konklusion. Førægteskabelige erfaringer bliver næsten altid realiseret under utilfredsstillende fysiske forhold, psykologiske forstyrrelser, hemmelighedskræmmeri, nervøsitet for graviditet og endog muligheden for kønssygdomme og mange andre truende og utilfredsstillende fakta.

Et par der studerede ved et stort universitet for nogle år siden blev “kærester”. Eftersom førægteskabelig sex var kutyme, tog de sig også den “frihed”. Pigen der var en brillant A-studerende blev gravid. De bestemte sig til

235


øjeblikkelig ægteskab, men de fortalte ikke deres forældre om graviditeten.

Begges forældre modsatte sig kraftigt. Den unge mand kom fra en prominent familie, men det gjorde pigen ikke, selv om hendes forældre var af højere intellektuelt niveau. Pigen havde karriereambitioner og forventede at fortsætte sine studier og opnå en doktorgrad. Nu blev hendes drøm selvfølgelig knust. Det var først efter at de unge indrømmede at de var gravide, at forældrene gik med til ægteskabet. Forældrene i dette tilfælde var lidt “gammeldags”. For dem var et illegitimt barn en skamplet og en vanære.

Ægteskabet blev aldrig lykkeligt. Den unge hustru blev bitter og fortørnet over ikke at kunne fortsætte sin karriere. Hun var fortørnet på sit barn og på sin ægtemand. Selv om hun havde indvilliget i samleje før de blev gift – fordi det var “in”, så blev hun frigid i ægteskabet. Den unge ægtemand begyndte at finde sex andre steder. Det endte med skilsmisse og ulykkelige mennesker!

Opførsel i Forlovelsesperioden

“Vi skal jo alligevel giftes”, hævder mange forlovede par. “Så, gør det nogen forskel?”

Hvad er forskellen? Det er forskellen imellem SYND og retskaffenhed – imellem at ØDELÆGGE ægteskabet og REDDE det til at blive en trofast relation på Guds plan – imellem at undergrave og forringe dette livslange venskab og holde det rent, ægte og fuld af glæde.

En forlovelse er ikke et ægteskab. Det er alene en fælles aftale imellem en mand og en kvinde, at de planlægger at gifte sig. Men forlovelsen indeholder ikke ægteskabsløftet.

236


Seksuelt samkvem før ægteskabsløftet er HOR, og Guds lov er ubønhørlig – den kræver straf – DØDSSTRAF! I Guds øjne er det lige så kriminelt som MORD!

Alle regeringer er baseret på love og en grundlæggende konstitution. Den gennemgående lov er en “livsstil”.

Selv om mange ikke er klar over det i dag, så er det GUDS åndelige lov, der definerer den eneste livsstil, der fører til GODE resultater. Det er Guds lov du og jeg til sidst skal dømmes efter.

Denne lov siger, at hor og utroskab er skadeligt for mennesker. På dommedag vil afgørelsen dømt ud fra denne lov gælde EVIGT! At bryde den skader dig nu, og på dommens dag står du til DØDSDOM!

Gud nægter os INTET, der er godt for os. Gud ELSKER os!

Læs kapitel 4 og 5 igen. Bemærk den hellige forståelse, den Øverste Guds velsignelse til ægteskabet og familien, der ikke er skænket til andre livsformer -- kun til menneskene!

Af alle menneskelige erfaringer, burde brudens forventninger og længsel efter ægteskab være OVER alle andre. En brud burde have – og mange har stadig – himmelhøje, idealistiske drømme om sit kommende giftermål!

At bedrive hor forud for sit bryllup er blasfemisk over for ægteskabets hellighed – det er at tilsmudse og nedværdige det til et meget lavt plan. Enhver mand der inspirerer til eller tager del i en sådan tilsmudsning af sit ægteskab er ikke dette hellige forhold værdig. Og enhver kvinde der vil deltage er ikke værdig til at blive mor til sin mands børn!

Hvad med “necking”?

I kapitel 11 (side 173 – 174 er betydningen af disse ord forklaret)

237


er det gjort klart, at det er en DEL – og den vigtigste og mest nødvendige del – af samlejet! Derfor ER DET UTUGT!

Hvad er da de sande kendsgerninger? De er bestemt ikke moderne og umoralske skikke! Forlovede par bør være umådelig forsigtige og undgå enhver form for fysisk kontakt overhovedet, da fristelsen for at sige, “jamen vi skal jo giftes alligevel” er overhængende -- og dermed gøre sig skyldige i at bedrive hor.

Dette betyder ikke, at kærlig omfavnelse og kys er forbudt, men de må ikke være for langvarige. Husk at mandens seksuelle drift vækkes i løbet af fem til ti sekunder, eller mindre. Enhver omfavnelse og kys bør aldrig vare så længe, at de når at vække lyst. Det er tidspunktet for tilbageholdenhed. Dette er tidspunktet til at udvise hæder og VILJEKRAFT.

Disse kendsgerninger er i sig selv fortalere imod lange forlovelser. Det er langt bedre for unge mennesker fuldstændig at udelukke giftermålstanker, indtil de er kvalificerede til at tage ansvaret for ægteskab og forældreværdighed. Indtil da bør man have mange forskellige venner som man går ud med, og undgå at “blive kærester”.

Vildfarne Opfattelser

Der er visse vildfarne opfattelser imellem mennesker, der ikke er ordentlig informeret.

Nogle unge mænd og piger tror, at størrelsen på sexorganerne kan blive et alvorligt problem for parrets tilpasning efter ægteskab. De spekulerer på, om de nu passer sammen seksuelt. De kunne blive fristet til at prøve for at være sikre. Dette er ABSOLUT VILDFARELSE!

Gud placerede mødommen over indgangen til vagina for at beskytte unge kvinder indtil ægteskabet.

238


Det ville være forkert at antage, at mødommen “tilfældigvis voksede ud der”. Den var nøje planlagt og designet af vor Skaber med den hensigt – at den skulle være advarsel og beskyttelse imod seksuel erfaring inden giftermål! For at beskytte piger imod det -- som samfundet har glemt er en DØDSSYND – der straffes med DØDSSTRAF!

Forsøg at latterliggøre denne sandhed -- menneskenes samfund har accepteret falske kodeks, der vil lede til vort endeligt. MAN HÅNER IKKE GUD! Han elsker os, men selv om vi overser hans kærlighedslov nu, er det den vi vil blive dømt efter til sidst!

Gud har indført en LOV der er gyldig den dag i dag, den siger at utugt er DØDSSYND. Kunne denne alt vidende, kærlige GUD have skabt mennesker på en måde, så de var tvunget til at begå DØDSSYND for at finde ud af, om de passede sammen?

Du kan være aldeles sikker på, at Gud i sin visdom ikke gjorde en sådan fejltagelse. Det er sandt at sexorganer, ligesom hænder, ører og fødder og andre dele af kroppen varierer i form og størrelse. Men størrelse har ingen indflydelse på at passe sammen! Ingen justeringer af størrelser vil blive nødvendige! Den mindste vagina er skabt, så den kan strække sig nok til, at et barns hoved og skulder kan passere, og ingen penis er nær den størrelse! På samme måde vil selv den mindste penis passe perfekt til hustruens vagina, uanset hvem han gifter sig med!

Det man skal sikre sig, er at man er rigtig sammenpasset mentalt, socialt, religiøst og emotionelt, og at man er FORELSKET! Men glem sex til I er blevet gift. Vor Store Gud har sørget for, at I vil passe sammen indenfor den kategori, hvor HAN forbyder førægteskabelige forsøg!

Før den “Nye Moral” blev mange brude nervøse når brylluppet nærmede sig, og var virkelig bange for at skulle opdage, at deres ægtemands penis

239


var så stor, at den ville skabe alvorlig smerte. DET ER EN VILDFAREN OPFATTELSE!

Den eneste grund til at nogle hustruer – og de har været MANGE – har oplevet alvorlige smerter ved ægtemandens penetration, er fordi de begge har været UVIDENDE om behovet for forberedelse, der består af KURMAGERI og kæleri. Hvis parret følger instruktionerne i kapitel 11, og ægtemanden udviser forsigtighed og nænsomhed, vil der ikke være nogen som helst grund til bekymring. Alligevel kan det forekomme, at penetration må fortages langsomt og nænsomt. Men enhver hensynsfuld og vel oplyst ægtemand kan undgå vanskeligheder.

Der er drenge, der tror at afholdenhed vil formindske seksuel vitalitet. DET ER ABSOLUT USANDT. Total afholdenhed fra samleje, onani og andre seksuelle aktiviteter SKADER INGEN OVERHOVEDET. Men selvdisciplinen i afholdenhed udvikler karakter!

Mange drenge og unge mænd tror, at de kan kende en homoseksuel på udseendet eller på vedkommendes manerer. Det er USANDT. Nogle homoseksuelle er feminine. Andre er ikke. Selv Biblen anerkender de to slags. I 1. Korinterbrevet kapitel 6 der omtaler dem der ikke skal arve Guds Rige, finder vi: “Eller vide I ikke at de uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken skørlevnere, ej heller afgudsdyrkere, ej heller horekarle, ej heller blødagtige, ej heller de der synder imod naturen… skulle arve Guds Rige” (vers 9-10. Den danske Bibel af 1907) (blødagtige er oversat fra græsk malakos, der andre steder er oversat til feminine). De blødagtige eller feminine er en type af homoseksuelle. De der synder mod naturen (mænd der ligger i med mænd, i andre oversættelser) er en anden type, som ikke er feminine. GUD “kender dem”. Homoseksuelle afslører kun sig selv ved deres opførsel!

Nogle piger, og nogle hustruer, tror, at hvis de ikke opnår orgasme, kan de ikke blive gravide. DETTE ER EN YDERST FARLIG uvidenhed! Orgasme, som tidligere

240


forklaret, har absolut intet at gøre med graviditet. Det eneste der er nødvendig for at blive gravid er tilstedeværelse af sæd i vagina, livmoder eller æggestokke. Utallige kvinder er blevet gravide ved kunstig befrugtning uden at nogen mand var i nærheden og uden at seksuel vækkelse fandt sted. Andre er blevet gravide når en lille smule sæd blev efterladt udenfor vagina, dog indenfor de store skamlæber.

En almindelig opfattelse, der er total falsk, er at førægteskabelig samleje er godt og nødvendigt for at prøve om parret er seksuel kompatibel. DET MODSATTE ER SANDT! Det er ikke alene en DØDSSYND – det vil også give et FORKERT SVAR! Utallige piger mister deres emotionelle stabilitet, moralske sikkerhed og den glæde det ville have været, at GIVE SIG SELV til deres ægtemand som uberørte møer på deres bryllupsnat – de har også risikeret graviditet udenfor ægteskab og veneriske sygdomme – hvis de har fulgt disse moderne FALSKE ideer.

Bryllupsnatten

Det er min opfattelse at en stor del af de der læser denne bog, stadig vil have deres mødom når de gifter sig, og det på trods af at statistikker viser, at 80 procent af brude siden 1950 ikke havde deres mødom da de blev gift. I dag er procentdelen sikkert meget højere.

Disse statistikker er i alle tilfælde chokerende. De viser definitivt at tiderne har forandret sig. Oplysningerne viser, at indtil 1912 indgik 82 procent af brude ægteskab med deres mødom i behold – kun 18 procent havde “mistet deres ære”, som det hed dengang. I 1922 havde 26 procent mistet deres mødom. I 1931 var det 49 procent. Den amoralske kurve steg til

241


omkring 1937, da havde 68 procent mistet deres mødom! Og i 1950 var det 80 procent, der ikke var møer på deres bryllupsdag! Og tilstandene bliver værre og værre!

Ikke desto mindre er der stadig en minoritet, der bliver gift med hele deres moralske ÆRE i behold! Til dem og deres højt velsignede brudgomme er denne vigtige instruktion.

Det bør være en VIDUNDERLIG, velsignet og herlig oplevelse for en ung kvinde, der har afholdt sig fra sex, endelig at kunne give sig selv til sine drømmes mand – den mand hun elsker højt – den mand GUD netop har knyttet hende til i hellig ægtestand FOR RESTEN AF LIVET! Dette er ganske givet højdepunktet i emotionerne hos en retsindig ung kvinde med høje idealer!

Bryllupsnatten vil være en åndelig såvel som en fysisk oplevelse. Men sagens kerne er oplevelsen af penetration af hymen.

Der er to måder at udføre gennemtrængningen. Den ene er ved at få hymen til at strække sig og den anden ved gennembrud.

I en meget lille procentdel af kvinder er hymen så fleksibel at den bliver strakt ved første forsøg på samleje, uden behov for gennembrud. I sådanne tilfælde – og de er i nogen grad sjældne – hvis penis introduceres langsomt og forsigtigt, vil hymen give efter lidt efter lidt. Der vil være lidt ubehag ved tilbagetrækning, men hvis det er i samspil med indledende kærtegn og kurmageri til vækning har fundet sted, og den seksuelle lyst har indfundet sig, vil dette ubehag være blandet med en sensation af nydelse.

Det kan tage op til flere minutter med forsigtigt pres før fuldstændig

242


penetration ved hjælp af strækning -- uden at hymen brister. Måske skal det gentages flere gange på samme måde, inden hymen har strakt sig. Defloreringen vil da være tilendebragt uden blod og på en forholdsvis smertefri måde.

Hos de fleste kvinder vil åbningen i mødommen dog være for lille til denne strækningsproces. I disse tilfælde må penis presses med den nødvendige kraft – dog ikke nødvendigvis hurtigt – for at gennembryde hymen. Men det bør ikke være ægtemanden der foretager gennembrydningen – det bør være hustruen – som vi vil forklare.

Flere Vildfarne Ideer

Både mænd og kvinder har latterlige opfattelser og håner ofte ideen om defloration. Mange brudgomme har været bekymret og bange for ikke at være i stand til at gennemføre den. Men enhver normal mands penis vil være stiv nok til at gennembryde hymen. Desuden er det ikke ham der skal gøre det, det er bruden.

Lad Bruden Gøre Det

På denne særlige nat, enestående i hele livet, bør der ikke være nogen som helst kontakt imellem kønsorganerne inden overflod af kurmageri og kælen. Forberedelse må fuldføres først. Bruden skal have nået komplet

243


vækkelse og fuld lyst. Skeden skal være fuldstændig “smurt” og klar.

Når hustruen er rede placer da penis i åbningen til skeden. En ny brudgom ved måske ikke hvor den er, så hustruen skal ikke være for genert til at lede til det rette sted. Derefter bør ægtemanden forholde sig fuldstændig STILLE! Han bør ikke forsøge at presse sig igennem hymen – det kunne blive virkelig smertefuldt. Derimod, mens han holder sig i komplet ro, bør hustruen udføre presset. Hun vil hurtigt finde ud af om penis langsomt kan kiles ind. Muligvis ikke! Hvis ikke, må den presses igennem med magt – men stadig mens ægtemanden forbliver stiv og stille. Hun kender sin smertegrænse – og når det er hende der foretager bevægelserne, ved hun hvornår smerten kommer! Som regel er det ikke stor smerte, og den vil være blandet med stor glæde, med nydelse og ypperlig fryd!

I meget sjældne tilfælde vil hymen være for kraftig til at kunne gennembrydes som beskrevet. Hvis det ikke er lykkedes den første nat, prøv da igen den næste og en tredje. Hvis det har været umuligt, da gå til lægen. Han kan åbne hymen med et enkelt og nærmest smertefrit snit. Men undgå kirurgen hvis det er muligt.

Nogle “autoriteter” anbefaler at gå til lægen for deflorationen før brylluppet. Men svaret er ALDRIG!

Brylluppet, og Holdningen

For tres år siden diskuterede mange unge mænd en ide om, at de skulle vente en nat eller to efter brylluppet, før de nærmede sig deres brud seksuelt. Teorien gik ud på, at bruden ville være så nervøs efter

244


brylluppet, at hun havde brug for en dag eller to til at komme sig. Men tiderne har forandret sig. Gennemsnitsbruden af i dag, ønsker sin ægtemand hos sig på bryllupsnatten.

Hvis bruden er fuldkommen udkørt og nervøs, bør ægtemanden selvfølgelig tage hende i sine arme i sengen, og berolige hende med KÆRLIGHED! Det er naturligvis tilrådeligt at han udsætter den seksuelle kontakt indtil KÆRLIGHED er blevet udtrykt – med mindre hun selv ønsker det anderledes.

Alle brudgomme bør være klar over brudens psykologiske tilstand på hendes bryllupsdag. Det er den største begivenhed i hendes liv! I mange tilfælde er det dagen hun også vil forlade sine forældre og sit hjem. Hun begynder et nyt og anderledes liv.

Hvis der er reception efter bryllupsceremonien, bør brudgommen (og selvfølgelig også bruden) være forsigtige, hvis der serveres alkohol. Enten bør de helt afholde sig eller i hvert fald drikke med yderste mådehold. Han bør bevare komplet mental og fysisk bevågenhed. Måske skal han køre bil lige efter festen. Han bør være komplet sober når han tager sin brud i armene på bryllupsnatten. At ødelægge denne nat kan ødelægge ægteskabet for altid.

Det allervigtigste er at han viser hensyn, nænsomhed, venlighed og kærlighed som aldrig før, til den pige han har giftet sig med, og at det forsætter hele bryllupsnatten. Han skal være klar over, at denne nats højtidelighed ikke er for at give ham fornøjelse. Kun en selvisk dumrian ville opfatte den således. Dette er hendes nat.

Mange ægteskaber er blevet ødelagt for livstid på bryllupsnatten. Mange brude er blevet ubarmhjertigt voldtaget af en selvisk, uvidende lømmel, der kun søgte egen tilfredsstillelse.

245


Uanset hvad er dette natten man bør være mild, øm, hensynsfuld og kærlig. Dette er måske den mest kritiske nat i hans liv – og i hendes! Et livsvarigt eller et kortvarigt ægteskab er på spil! Det første indtryk holder længe. Giv din bruds første oplevelse af sex et indtryk af respekt, tillid og beundring for sin ægtemand, og af Gud befalet KÆRLIGHED, ØMHED og hensyn!

Til slut nogle få nødvendige advarsler.

Den kommende brud skal selvfølgelig sætte bryllups datoen til at falde kort efter en menstruation, og være meget opmærksom på næste periode, så der er en sikker margin for irregularitet, der kan opstå fra spændingen ved brylluppet.

Gommen skal være KLAR OVER og IKKE GLEMME, at på bryllupsnatten må han på ingen måde gøre sin brud forlegen. Hvis hun ønsker at klæde sig af i enrum, da lad hende det. Når de er parate til at lægge sig i sengen, vil næsten alle kvinder ønske mørke eller dæmpet lys. Det er en af forskellene mellem maskuline og feminine mennesker.

Husk også, at selv om Skaberen af os alle gjorde den feminine krop attraktiv, smuk og endog seksuel tiltrækkende på manden, så er det feminine sind fuldstændig anderledes. Manden bør ikke udstille sin nøgne krop og især ikke området omkring genitalerne for sin brud – og slet ikke på bryllupsnatten.

Det er en kendsgerning, at Gud talte med den første mand og hans hustru, da de var komplet nøgne, og at de slet ikke følte sig forlegne (1. Mose 2:25), og at Gud ikke tog skridt til at dække dem til -- dette antyder at Gud ikke pålægger mand og kone at skulle være påklædte overfor hinanden. Det var efter at publikum – andre mennesker – “ALT LEVENDE” – kom ind i billedet som nævnt i 1. Mosebog 3:20, at Gud i vers 21 giver dem klæder på. Dette burde vise, at nøgenhed ikke er forbudt imellem

246


ægtemand og hustru i deres private soveværelse. ALLIGEVEL bør brudgommen ikke chokere eller gøre sin brud forlegen ved at vise sin nøgne krop på brudenatten, eller forlange at hun viser sig for ham.

Tag jeres tid til at vænne jer til hinanden! Det er jeres ægteskab sammen, VÆR FORSIGTIGE – undgå at gøre hinanden forlegne – tag den tid der er nødvendig!

Læs instruktionerne i kapitel elleve igen, om hvordan hustru og ægtemand bør opføre sig over for hinanden i soveværelset – pyjamas, undertøj og renlighed.

Den nybagte ægtemand må ikke opfatte bryllupsnatten som en nat med sensuel nydelse – men som en KÆRLIGHEDSNAT! Dette er den vigtigste nat i hans liv! Hans livsvarige lykke i ægteskabet er på spil. Denne nats oplevelse kan bestemme brudens holdning til det seksuelle samliv for resten af livet! Hendes holdning er YDERST VIGTIG! Hun har sikkert fra barndommen haft et idealistisk billede i sine tanker om ægteskab og ægtemand. Ødelæg det ikke!

Brudens Holdning er Overordentlig Vigtig

Forbandelsen der hvilede over utallige ægteskaber i århundrederne der førte op til 1914 var hustruernes holdning til det seksuelle samliv. Denne Holdning var selvfølgelig formet ud fra falsk undertrykkende undervisning og uvidenhed.

Læseren af denne bog bliver velsignet med sand og passende undervisning, med rigtig og fuldstændig kundskab.

Det meste af succesen i et livsvarigt ægteskab afhænger stadigvæk af hustruens rigtige holdning.

Bruden med den rette instruktion og med det rette syn

247


på kærlighed og ægteskab, glæder sig til dette øjeblik – til brudenatten – som er opfyldelse af hensigten med hendes ungdom. Hun har accepteret den rette mand. Han er hendes ideal. Hun er forelsket. Hun anser ham ikke for en fremmed. Når han tager hende i sine arme, gengælder hun impulsivt og lykkelig hans favntag.

Hun må nu forstå, at han er fuldendelsen af hendes tanke og krop. Alene var hun ufuldendt, uperfekt. Han er den stærkeste af dem. Nu er de sammenbragt til at være ET. Hans styrke skal sammenføjes, kombineres med hendes svagere fysiske natur.

Dette er øjeblikket for hende at give sig selv til ham – at overgive sig til ham – i kærlig omfavnelse og opleve nydelsen af øjeblikkets henrykkelse.

Som en brevskriver udtrykte det, denne overgivelse til sin ægtefælle er kun en fattig tribut at betale for den øjeblikkelige og fremtidige lykke i ægteskab og moderskab!

Konklusion

I den endelige konklusion er der kun at huske, at menneskenes seksualitet blev designet og skabt af den Evige, alt vidende GUD som LIVETS symbol (for ved menneskene blev liv undfanget) og udtryk for KÆRLIGHED,

Den Evige Gud har sit største og vigtigste FORMÅL under udarbejdelse her på jorden. Dette formål er at reproducere sin egen art – en guddommelige FAMILIE med hellig og perfekt KARAKTER – den evige Guds familie! Mennesker, fysiske undfangede og fødte ved sex, kan blive åndelig undfanget og guddommelig FØDT af GUD og blive medlemmer af DEN EVIGT LEVENDE GUD FAMILIE!

Ligesom fysisk reproduktion er billede og forløber for åndelig undfangelse og forherligelse, således er ægteskabelig KÆRLIGHED billede på KRISTI kærlighed for sin Kirke og vor kærlighed til Kristus.

248


Hustruens lydige overgivelse i kærlighedsekstase til sin ægtemand, er billede og fysisk modpart på dem i Guds Kirke der lydigt overgiver sig selv i kærlighed til den Kristus, der købte os og betalte for os med sit udgydte blod!

Gud er LIVETS og KÆRLIGHEDENS kilde. Menneskets seksualitet er symbol og modstykke til begge – kilden til LIV og ægteskabelig KÆRLIGHED.

Disse er hellige, retskafne og ukrænkelige!

Ægteskabet og familien er forbindelser på GUDS NIVEAU, forhold som Gud deler med mennesker og ikke med andre!

En pervers og fjendtlig djævel har forført denne verden til to yderligheder, der ligger langt fra denne smukke og centrale SANDHED. Først præsenterede han sex – den fysiske kilde til LIV og ægteskabelig KÆRLIGHED – som noget degraderende, skamfuldt og væmmeligt. Nu leder han folk i den modsatte yderliggående retning, bort fra SANDHEDEN og til at godtage den perverterede, blasfemiske og lystbetonede brug af sex som acceptabel og god.

I denne bog er disse løgnagtige, onde og vildledende falske holdninger blevet fremstillet, og den velsignede SANDHED gjort tydelig og åbenbar.

Glem aldrig at den vigtigste ting er den MENTALE HOLDNING!

Ikke mange tænker over vigtigheden af den mentale holdning i forhold til sex. Men før vi slutter denne bog HUSK da DENNE GRUNDLÆGGENDE VIGTIGSTE SANDHED!

Gud skabte mennesker efter SIN EGEN ART, ikke som kvæg, heste, hunde eller nogen anden dyreart. Denne umådelige forskel mellem formålet med sex i dyr og mennesker, slå den fuldstændig fast i dit sind.

I både dyreverdenen og menneskeverdenen er det sex

249


der foranlediger reproduktionen af arten. Men Gud designede og skabte sex til at tjene et ganske ANDET formål i menneskene end i dyrene.

Direkte sammenlignet med en anden umådelig FORSKEL! Dyr har hjerne ligesom menneskene. Men dyr blev ikke skabt med TANKENS MAGT til at kunne udføre tankeprocesser – eller fri vilje – der styrer ansvar, og tager de rette valg, rationel direktion og udfoldelse. Dyr har hjernen, men IKKE den ånd der opererer i forbindelse med menneskets hjerne. Dyrene blev udstyret med instinkt, ikke med den menneske-åndelige funktion der giver menneskehjernen TANKENS MAGT.

Ånden i menneskene plus den kendsgerning at mennesket blev designet og skabt i GUDS billede, skænker mennesker det ypperlige privilegium at have adgang til direkte kontakt med Gud og til sidst, efter at være genfødte ind i Guds Familie, at blive GUDS BØRN og få sønnekår!

En sandhed der overgår alt andet!

Forstå nu at denne åndelige gave leder til den umådelige forskel i seksuel respons.

Gud gav os mennesker det privilegium at kunne udtrykke udadgående KÆRLIGHED – det er en åndelig udtryksmåde – i det seksuelle samkvem, noget der er fuldstændig ukendt hos dyrene. MEN, dette guddommelige privilegium indebærer også et ansvar for en seriøs karakteropbygning. Hos menneskene kan den TILSIGTEDE RIGTIGE brug dirigeres i modsat retning af LYSTENHED.

En del af dette ærefrygts indgydende menneskelige fortrin er, at vi skal stå til regnskab for hvordan vi forvalter det!

Gud er den store GIVER! Guds LOV – hans grundlæggende livsstil – er udadgående KÆRLIGHED. Men Satan har forledt verden til at kalde lystenhed for “kærlighed” – synd for OK – at kalde uret for ret – at vende GUDS værdier på hovedet. Derfor

250


forenkler jeg GUDS LOV. Jeg kalder den AT GIVE vejen i modsætning til “JEG VIL HA' - JEG KRÆVER”!

I kærlighed til sine fremtidige børn, gav Gud os mennesker den fysiske sensation af eksotisk nydelse, på en måde som dyr ikke kender til. Med synet kan vi NYDE smukke landskaber, prægtige solnedgange. Vi kan nyde dejlig harmonisk musik. NYDE duften af smukke roser, SMAGEN af lækker sund mad. Eller vi kan vælge at vende disse sanser af syn, hørelse, lugt og smag til at tro, at vi nyder pornografisk LYSTENHED, slagtøj i Satan-inspirerede rytmer som rock-and-roll eller disco, lugten af tobaksrøg eller smagen af sundhedsnedbrydende mad og deserter.

På samme måde var det Guds hensigt med det seksuelle udtryk at GIVE os (Gud er GIVEREN) – den ypperste, dejligste sanse- og følelsesmæssige oplevelse der overgår ALLE andre sanseoplevelser -- at GIVE oprigtig og sand KÆRLIGHED til en hustru eller ægtemand til hvem GUD har knyttet én for LIVSTID!

ÆGTESKABETS union skulle være den mest fortræffelige, yndige og udbytterige oplevelse i menneskenes liv – medmindre det er GLÆDEN ved ankomsten af ens børn – (den ene er optakt til den anden, selvom Gud påtænkte seksualiteten som det der skulle tilføje ekstase i den sunde ægteskabelige KÆRLIGHED -- ud over reproduktionsfunktionen).

Endog uomvendte mennesker, der ikke har modtaget Den Hellige Ånd til at bo sammen med den menneskelige ånd i dem, har TANKENS magt til at skelne mellem god og ond anvendelse af de fem sanser og deres selviske tilfredsstillelse eller sunde glæder.

251


Guds HENSIGT var at skænke menneskene glæde, nydelse og morskab ved sund og RET brug. RIGTIG og gavnlig morskab hælder altid i den GIVENDE retning. De destruktive og (for os mennesker) UGAVNLIGE nydelser stammer fra “JEG VIL HAVE”, og de er lystenhed, begærlighed, forfængelighed og selvtilfredsstillelse.

Selviske glæder korroderer, skader og er i længden destruktive for de der følger dem. Den første sprøjte heroin giver en momentan glædelig oplevelse – man bliver “høj” – men den leder til ønsket om nummer to, og før man er klar over det, er man “hooked” uden at det fortsætter med at producere opmuntrende sensationer. Kroppen kræver føde til lasten – endog til at komme tilbage til normal!

Ikke alle fysiske sensationer, der bliver brugt på den forkerte måde, er så fysisk ødelæggende som visse hårde stoffer, men til slut viser de sig at være LIGE SÅ FATALE!

Gud GAV os fem sanser. Hans intention var at de skulle være til GLÆDE – de skulle give os gode og sunde FORNØJELSER! Men de kan også bruges FORKERT! Gud gav os TANKENS MAGT til at skelne, og han holder os ansvarlige for, hvordan vi bruger den i vor opførsel. Den BEDSTE måde for os er “DEN GIVENDE MÅDE” – udadgående KÆRLIGHED til Gud og til vor næste.

MENINGEN MED VORT LIV er, at vi skal udvikle retskaffen og perfekt åndelig KARAKTER indtil vi til sidst bliver GUD-VÆSENER, udødelige Guds Sønner i den HØJESTE GUD-FAMILIE!

Også uomvendte mennesker HAR den menneskelige ånd! De har også denne vidunderlige TANKENS MAGT. De er også ansvarlige for dens RETTE BRUG!

Det er alt sammen er spørgsmål om HOLDNING!

252


De fleste ægteskaber bliver ulykkelige på grund af forkerte holdninger. De fleste mennesker gifter sig af selviske grunde. De tænker kun på det de kan FÅ fra den anden. De ønsker at opnå tilfredsstillelse, morskab, penge, sikkerhed eller andet fra partneren. Sand udadgående omsorg og KÆRLIGHED mangler som regel.

Håbet er, at denne bog vil bringe mange tusinde til rigtig forståelse af SANDHEDEN og hjælpe dem til den rette attitude med hensyn til sex, med hensyn til hustru eller ægtemand, med hensyn til livet og med hensyn til Gud.

Guds Lov er VEJEN til al lykke, det være i ægteskab, forretningsliv og i LIVET.

Hvis dit ægteskab ikke har været lykkeligt – er måske endda ved at “strande” – da må de ændre på dine holdninger. Følg Guds LOVE. Undgå straffen der er ulykkelighed, problemer og forbandelser. Høst glæden af Guds tilsigtede velsignelser!

Hvis du ikke er gift, følg da disse levende, ubønhørlige LOVE – søg Guds visdom og vejledning den dag da du skal vælge en livsledsager – stol på den Levende Gud. Han føler dyb udadgående omsorg for dig. Få dine holdninger til sex renset så de bliver i overensstemmelse med Skaberens hensigt. Undgå misbrug og perversion. Høst den herlige belønning en kærlig Gud har gjort tilgængelig for os!

Forfatteren og redaktørerne af denne bog ønsker Guds rige velsignelser på alle læserne – I vil modtage disse velsignelser, hvis jeres holdninger og handlinger er i harmoni med Guds Love og Hans SANDHED!

253